Nagrody Rektora PK

Prestiżowe nagrody i wyróżnienia uzyskane w latach 2005-2015

 

l.p. Nagroda / wyróżnienie Jednostka / osoba nagrodzona Data otrzymania Nagrody / wyróż. Przyznający nagrodę / wyróżnienie
1 Nagroda indywidualna 1 st. za całokształt dorobku Prof. dr hab.inż.arch.Wacław Serga A-3 2013 Rektor PK
2 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Prof. dr hab.inż.arch.Grażyna Schneider-Skalska

A-3

2013 Rektor PK
3 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia organizacyjne Dr inż.arch. Rafał ZawiszaA-2 2013 Rektor PK
4 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Dr hab.inż.arch.Ewa Węcławowicz- Gyurkovich, prof.PK

A-1

2013 Rektor PK
5 Nagroda indywidualna 1I st. zaosiągnięcia organizacyjne Dr inż.arch.Bogdan DziedzicA-4 2013 Rektor PK
6 Nagroda zespołowa 1 st. za osiągnięcia naukowe Prof. dr hab.inż.arch. Anna Mitkowska, dr inż.arch. Katarzyna Hodor,dr inż.arch. Katarzyna Łakomy

A-8

2013 Rektor PK
7 Nagroda zespołowa 1 st. za osiągnięcia dydaktyczne Prof. dr hab.inż.arch. Andrzej Kadłuczka,dr inż.arch.Jolanta Sroczyńska,

dr inż.arch. Barbara Zin

A-1

2013 Rektor PK
8 Nagroda zespołowa I1 st. za osiągnięcia organizacyjne Prof. dr hab.inż.arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż.arch. Elżbieta WaszczyszynA-1 2013 Rektor PK
9 Nagroda Rektora PK w uznaniu za osiągnięcia naukowe oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz Wydziału Architektury Stanisława Wehle – Strzelecka, dr hab. inż. arch. Prof. PK 2013 Rektor PK
10 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia dydaktyczne Prof. dr hab. Zdzisława TołłoczkoA-1 2012 Rektor PK
11 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia dydaktyczne Dr hab.inż.arch. Andrzej Białkiewicz, prof.PK.A-7 2012 Rektor PK
12 Nagroda indywidualna I1 st. za osiągnięcia dydaktyczne Dr inż.arch. Krzysztof LudwinA-2 2012 Rektor PK
13 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia organizacyjne Prof. dr hab.inż.arch. Wacław Celadyn, dr inż.arch. Iwona PiebiakA-4 2012 Rektor PK
14 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Prof. dr hab.inż.arch. Wacław SerugaA-3 2012 Rektor PK
15 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Prof. dr hab.inż.arch. Katarzyna ŁakomyA-8 2012 Rektor PK
16 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Prof. dr hab.inż.arch. Bartłomiej HomińskiA-3 2012 Rektor PK
17 Nagroda indywidualna I st. za przygotowanie e-kursu : Techniki Komputerowe w Projektowaniu Dr inż. arch. Farid Nassery 2012 Rektor PK
18 Nagroda indywidualna 1 st. za całokształt dorobku Prof. dr hab.inż.arch.Zbigniew Białkiewicz

A-1

2011 Rektor PK
19 Nagroda zespołowa 1 st. za osiągnięcia naukowe Prof. dr hab.inż.arch. Krystyna Pawłowska, dr inż.arch. Anna Staniewska, mgr inż. Jacek KonopackiA-8 2011 Rektor PK
20 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Prof. dr hab.inż.arch. Andrzej KadłuczkaA-1 2011 Rektor PK
21 Nagroda zespołowa 1 st. za osiągnięcia organizacyjne Prof. dr hab.inż.arch. Krzysztof Bieda, dr inż. arch. Kinga Racoń- LejaA-3 2011 Rektor PK
22 Nagroda indywidualna I st. za przygotowanie e-kursu : Matematyka Dr hab.Krystyna Romaniak

 

2011 Rektor PK
23 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia dydaktyczne Prof. dr hab.inż.arch.Wacław Serga

A-3

2010 Rektor PK
24 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia dydaktyczne Prof. dr hab.inż.arch.Dariusz Kozłowski

A-2

2010 Rektor PK
25 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia dydaktyczne Dr hab.sztuki, inż.arch.Iwona Zuziak

A-7

2010 Rektor PK
26 Nagroda indywidualna II st. za osiągnięcia organizac. Dr inż.arch. Sabina KucA-4 2010 Rektor PK
27 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia organizacyjne Prof. dr hab.inż.arch.Dariusz Kozłowski

A-2

2009 Rektor PK
28 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia organizacyjne Prof. dr hab.inż.arch.Maria Misiągiewicz

A-2

2009 Rektor PK
29 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Dr hab.inż.arch. Zbigniew Zuziak, prof.PKA-5 2009 Rektor PK
30 Nagroda indywidualna 1 st. za całokształt dorobku Prof. dr hab.inż.arch.Andrzej Wyżykowski

A-3

2009 Rektor PK
31 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia dydaktyczne Dr inż.arch. Jan SchubertA-1 2008 Rektor PK
32 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Dr hab.inż.arch.Agata Zachariasz

A-8

2008 Rektor PK
33 Nagroda zespołowa 1 st. za osiągnięcia naukowe Dr hab.inż. arch. Elżbieta Węcławowicz – Bilska, prof.PK, prof. dr hab.inż. arch. Tadeusz Bartkowicz, dr inż.arch. Rafał Blazy, dr inż.arch.Monika Gołąb -Korzeniowska, dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, dr inż. arch. Anna Pawlak, mgr inż. arch. Jan Błachut, mgr inż. arch. Wojciech Wójcikowski, mgr inż.arch. Piotr Langer, dr hab.inż. arch. Elżbieta KaczmarskaA-5 2008 Rektor PK
34 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Prof. dr hab.inż.arch.Maria Misiągiewicz

A-2

2007 Rektor PK
35 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Dr hab.inż.arch. Andrzej Białkiewicz, prof.PK.,A-7 2007 Rektor PK
36 Nagroda zespołowa 1 st. za osiągnięcia dydaktyczne Prof. dr hab.inż.arch. Wacław Seruga, prof. dr hab.inż.arch. Kazimierz Kuśnierz, dr inż.arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, dr inż.arch. Danuta Kupiec-Hyła, dr hab.inż.arch.Jacek Gyurkovich, prof.PK., dr hab.inż.arch.Zbigniew Zuziak, prof.PK.A-3 2007 Rektor PK
37 Nagroda indywidualna 1 st. za całokształt dorobku Prof. dr hab.inż.arch. Barbara BartkowiczA-5 2006 Rektor PK
38 Nagroda za rozprawę habilitacyjną Dr hab.inż.arch.Grażyna Schneider-Skalska A-3 2006 Rektor PK
39 Nagroda za rozprawę habilitacyjną Dr hab.inż.arch.Hanna Grabowska-Pałecka

A-3

2006 Rektor PK
40 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia naukowe Prof. dr hab.Zdzisława Tołłoczko

A-1

2006 Rektor PK
41 Nagroda zespołowa 1 st. za osiągnięcia naukowe Prof. dr hab.inż.arch. Bar-bara Bartkowicz, dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcła-wowicz – Bilska, prof.PK, dr hab.inż.arch. Zbigniew Zuziak, prof.PK., dr inż. arch. Magdalena Marx-Kozakiewicz, mgr inż.arch. Jakub Błachut, mgr inż. arch. Piotr Langer, mgr inż. arch.WojciechWójcikowskiA-5 2006 Rektor PK
42 Nagroda II st. za pracę habilitacyjna Dr hab.inż.arch. Anna PalejA-3 2005 Rektor PK
43 Nagroda II st. za pracę habilitacyjna Dr hab.inż.arch. Krystyna Dąbrowska-BudziłłoA-8 2005 Rektor PK
44 Nagroda indywidualna II st. za osiągnięcia naukowe Dr hab.inż.arch.Wacław Celadyn, prof.PK

A-4

2005 Rektor PK
45 Nagroda indywidualna II st. za osiągnięcia organizacyjne Prof.zw. dr hab.inż.arch.Wacław Seruga A-3 2005 Rektor PK
46 Nagroda indywidualna II st. za osiągnięcia naukowe Dr inż.arch.Zygmunt Kuchta

A-4

2005 Rektor PK
47 Nagroda indywidualna II st. za osiągnięcia organizacyjne Prof.zw. dr hab.inż.arch.Dariusz Kozłowski

A-2

2005 Rektor PK
48 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia dydaktyczne Prof.zw. dr hab.inż.arch.Barbara Bartkowicz

A-5

2005 Rektor PK
49 Nagroda indywidualna II st. za osiągnięcia naukowe Dr inż.arch. Anna PawlakA-5 2005 Rektor PK
50 Nagroda zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe Prof.zw. dr hab.inż.arch.Wacław Seruga, dr inż. arch. Grażyna Schneider -Skalska, dr inż.arch. Mag-dalena Jagiełło-Kowalczyk

A-3

2005 Rektor PK
51 Nagroda zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe Dr hab.inż.arch. Maciej Złowodzki, prof.PK, prof. zw.dr hab.inż.arch.Barbara Bartkowicz, prof.zw. dr hab. inż. Marek Siewniak, dr inż. arch. Krzysztof LeśniodorskiA-6; A-5; A-8; A-6 2005 Rektor PK
52 Nagroda zespołowa III st. za osiągnięcia dydaktyczne Dr hab.inż.arch. Maria Misiągiewicz, prof.PK, dr inż.arch.Marcin Charciarek, dr inż.arch.Tomasz KozłowskiA-2 2005 Rektor PK
53 Nagroda zespołowa III st. za osiągnięcia organizacyjne Dr inż.arch. Ewa Węcławo-wicz-Gyurkovich, dr inż. arch. Danuta Kupiec-Hyła,A-1

A-3

2005 Rektor PK
54 Wyróżnienie zespoło-we w dziedzinie badań naukowych za publi-kację pt. Przestrzeń bezpieczna. Urbanis-tyczne i architektoni-czne uwarunkowania kształtowania przes-trzeni miejskiej dla zwiększenia ubezpie-czeństwa mieszkańców. Katedra Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych A33 pod kier. prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Wyżykowskiego, w zespole dr hab. inż.arch. Stanisława Wehle – Strzelecka, dr inż. arch. Krzysztof Kwiatkow-ski, dr inż. arch. Kinga Racoń – Leja, dr inż. arch. Małgorzata Mizia, dr inż. arch. Wojciech Korbel, dr inż. arch. Barbara Setko-wicz, mgr inż.arch.Marian Róg 2005 Rektor PK

 

data publikacji: 20-03-2015    edycja: 20-03-2015