Nagrody różne

Prestiżowe nagrody i wyróżnienia uzyskane w latach 2005-2015

 

l.p. Nagroda / wyróżnienie Jednostka / osoba nagrodzona Data otrzymania Nagrody / wyróż. Przyznający nagrodę / wyróżnienie
1 Wyróżnienie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP dla promotora pracy dyplomowej arch. Wojciecha Dulińskiego Prof. dr hab. inż. arch.Wacław Celadyn

A-4

2014 SARP
2 Best research paper2nd Annual International  Conference on ACE 2014 Singapur Dr hab. Sabina Kuc A-4 2014 Architecture and Civil Engineering
3 I Nagroda w ogólnopolskim konkursie SPAK na najlep-szą pracę dyplomową za pracę magisterską pt. „Kon-cepcja rewitalizacji zabyt-kowej kolonii robotniczej „Stara Rokitnica” w Zabrzu i terenów przyległych” Ewa Waryś                   Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, dr inż. arch. Katarzyna Hodor

A-8

 

 

2014 Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)
4 Nominacja zrealizowanego projektu: Landscape revitalization project for Gorlice Do nagrody Public Space eM4. Pracowania Architektury Brataniec.zespół: mgr inż. arch. Marcin Brataniec, dr inż. arch.Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. Damian Mierzwa 2014 Zespół ekspertów powołany przez Consortium of the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
5 Honoris Gratia za zasługi dla m. Krakowa Dr inż. arch. Jadwiga-Środulska-Wielgus A-8 2014 Prezydent Miasta Krakowa
6 Brązowy Medal Cracoviae Marenti Prof.szt. Stefan Dousa A-7 2014 Rada m.Krakowa
7 Brązowy Medal POLART Prof.szt. Stefan Dousa A-7 2014 Stowarzyszenie POLART, Wiedeń
8 I Nagroda Towarzystwa Ur-banistów Polskich O/Kraków – za najlepszy Dyplom Roku 2014: magisterska praca dyp-lomowa: Koncepcja rewalo-ryzacji i rozwoju obszaru śródmieścia w Lublinie; (2013) Dyplomant: Bartłomiej Cybula Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich           Promotor pomocniczy:           dr inż. arch. Mateusz Gyurkovich 2014 Towarzystwo Urbanistów Polskich O/ Kraków
9 Wyróżnienie Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP O/Kraków; Dyplom Roku 2014: magisterska praca dyplomowa (2013) Filharmonia Krakowska – rewitalizacja terenów powoj-skowych na krakowskich Grzegórzkach Dyplomantka: Agnieszka Rymarczyk                 Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich;           Promotor pomocniczy:           dr inż. arch. Agnieszka Wójcik 2014 Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Kraków
10 Wyróżnienie Krakowska Nagroda SARP za Najlepszy Dyplom Roku 2013 Autor: Joanna Skrzyniarz Promotor:                            prof.dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Współpromotor: dr inż. arch. Barbara Zin

2014 SARP Oddział Kraków
11 Złota nagroda Honorowa II stopnia za działalność na rzecz Izby Architektów Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 2014 Krajowa Izba Architektów
12 Nagroda Główna w konkursie na Bibliotekę Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab.inż. D. Kozłowski,Prof. dr hab.inż. Maria Misiagiewicz 2013 Jury Konkursu
13 Wyróżnione w ogólnopols-kim otwartym konkursie na: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybra-nych terenów zielonych” w ramach I Krajowej Wystawy „Miasto i Ogród” w Pile SKN Arboris studentki Gabriela Młyńska i Magdalena Vogt

A-8

 

2013 Miasto Piła
14 Wyróżnienie w ramach Nagrody Miasta Krakowa za pracę dyplomową pt. Alter-natywna komunikacja miejs-ka w Krakowie w kontekście krajobrazowym – projekt szybkiejkolei aglomeracyjnej Dyplomant: Krzysztof Gardjewpod kierunkiem

prof. dr inż. arch. A Böhma

A-8

 

2013 Prezydent Miasta Krakowa
15 I nagroda z dziedziny techniczno-przyrodniczej za pracę magisterską w
konkursie im. Tadeusza Tertila. Rekreacja nad zalewem w Wierzchosławicach. Projekt
zagospodarowania zbiornika pożwirowego oraz koncepcja szlaków
turystycznych, praca magisterska
Joanna Rapacz,promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

A-8

 

2013 Samorząd
Tarnowa i powiatu tarnowskiego
16 Projekt planu ochrony dla Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie.Plan uchwalono Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli InżynierskichA-8

 

2013 Prezydent Miasta Krakowa
17 I miejsce – Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy Wodnego Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji w Sanoku eM4. Pracowania Architektury Brataniec.zespół autorski: arch. Marcin Brataniec, arch. Urszula Forczek – Brataniec, arch. Maciej Gozdecki, arch. Damian Mierzwa, współpraca: arch. krajobr. Paulina Nosalska 2013 Ogólnopolski konkurs Sąd konkursowy

 

18 I miejsce – Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Mediateki Książnicy Płockiej przy ul. Miodowej w Płocku.

 

eM4. Pracowania Architektury BrataniecSkład zespołu: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa, wizualizac-je: Jakub Marchwiany 2013 Ogólnopolski konkurs Sąd konkursowy

 

 

 19 Market Square revitalisation. Gorlice. do 10 reprezenta-cyjnych realizacji z dzie-dziny architektura krajobrazu biorących udział w wystawie Contemporary Landscape Architecture in Visegrad Countries finansowanej i realizowanej w ramach gran-tu Grantu Wyszechradzkiego eM4. Pracowania Architektury. Bratanieczespół: mgr inż. arch. Marcin Brataniec, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. Damian Mierzwa 2013 Jury konkursu powołane przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
20 I miejsce w konkursie referatowym na XLII Mię-dzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania” Olsztyn, za referat Analiza porównawcza sposobu zastosowania w warunkach miejskich roślin pnących w Polsce i Niemczech na przykładzie Krakowa i Drezna SKN Arboris studentki Iwona Kluza, Magdalena Ciemięga i Magdalena Vogt

A-8

 

2013 Rada Naukowa Seminarium
21 I miejsce w ogólnopolskim konkursie dla studentów i młodych pracowników nauki „Rewitalizacja terenów zdegradowanych „Revitare”, Ustroń, za referat: Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych i publicznych w centrach miast przy użyciu roślin pnących na przykła-dzie Drezna i Krakowa SKN Arboris (Magdalena Vogt)

A-8

 

2013 Rada Naukowa Revitare
22 Kwalifikacja projektu: Zamość Fortress revitalisa-tion. Gorlice. do 10 repre-zentacyjnych realizacji z dziedziny architektura kraj-obrazu biorących udział w wystawie Contemporary Landscape Architecture in Visegrad Countries finansowanej i realizowanej w ramach grantu Grantu Wyszechradzkiego. Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 2013 Jury konkursu powołane przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
23 I Nagroda Konkursu „ Kraków Bez Barier 2013”, za najlepiej przystosowany obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych w kategorii użyteczności publicznej za „Centrum Pomocy Św. Ojca Pio „, Kraków,ul. Smoleńsk 4  

 

Dr inż. arch.

Mełges Małgorzata

 

 

2013

 

Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa

24 Honorowa Odznaka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab.inż.arch.Wacław Celadyn 2013 Izba Architektów
25 Honorowa Odznaka Izby Architektów     Rzeczpospolitej Polskiej Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski 2013 Izba Architektów
26 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski 2013 Prezydent RP
27 Nagroda miasta Krakowa 2013-wyróżnienie za pracę magisterską pt.: SANUS PER AQUAM. Adaptacja i modernizacja fortu 52a Łapianka w Krakowie. Autor: Ewelina KrokPromotor: prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Kadłuczka

Współpromotor: dr inż.arch. Barbara Zin

2013 Prezydent i Komisja Nagród M. Krakowa
28 Krakowska Nagroda SARP za Najlepszy Dyplom Roku na WA PK: SANUS PER AQUAM. Adaptacja i modernizacja fortu 52a Łapianka w Krakowie. Autor: Ewelina KrokPromotor: prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Kadłuczka

Współpromotor: dr inż.arch. Barbara Zin

2013 SARP Oddział Kraków
29 Nominacja do Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU 2012 Autor: Ewelina KrokPromotor: prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Kadłuczka

Współpromotor: dr inż.arch. Barbara Zin

2013 SARP Oddział Kraków
30 Złoty Medal za Zasługi w Renowacji Zamku Sieniawskich w Brzeżanach Marta A. UrbańskaA-1 2013 Rezerwat Historyczno-Architektoniczny w Brzeżanach i Burmistrz Miasta Brzeżany, Ukraina
31 Srebrna Honorowa Odznaka SARP Marta A. UrbańskaA-1 2012 Stowarzyszenie Architektów Polskich
32 Medal 800-lecia Bieżanowa dr inż.arch. Kinga Racoń-Leja, mgr inż. arch. Marek Leja, 2012 Kapituła Medalu 800-lecia Bieżanowa
33 I Nagroda w ogólnopolskim konkursie SPAK na najlep-szą pracę dyplomową za pracę magisterską „Projekt fonicznego Parku Maćka i Doroty inspirowany krajobrazem dźwiękowym Krakowa Martyna Klimkiewicz pod kierunkiemdr hab. inż. arch. arch. Agata Zachariasz, prof. PK 2012 Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)
34 Nagroda firmy AKG M. Gajda za dyplom pt. „Szlak turystyki kulturowej Śląskiej Bitwy o Paliwo’44 Katarzyna Rogowska promotor: prof. Z. Myczkowski, dr inż. arch. K. Wielgus 2012 Firma AKG Marcin Gajda Konkurs na najlepszą pracę dyplo-mową magisterską zrealizowaną na WA PK
35 Wyróżnienie (w ogólnopolskim konkursie „Młodzi Projektanci Zieleni”) SKN Arboris(Milena Mojecka, Patrycja Rzepka, Alicja Szubryt, Katarzyna Urbańska) 2012 Pomorskie Stowarzyszenie Ogrodników i Projektantów Terenów Zieleni
36 Medal XX-lecia współpracy między College of Architec-ture and Design University of Tennessee i WA PK za wielotetnie kierowanie i rozwijanie międzynarodowego programu Dr hab. inż. arch .Krzysztof Bojanowski 2012
37 Medal „Bene Merentis” Prof.dr hab.inż.arch.Dariusz Kozłowski 2012 Kapituła WA PK
38 Medal „Bene Merentis” Dr inż.Stanisław Kaczmarczyk 2012 Kapituła WA PK
39 Srebrny Medal Towarzystwa Labor Omnia Vincit Prof.szt. Stefan Dousa 2012 Towarzystwo Labor Omnia Vincit
40 Nagroda M.Krakowa za ma-gisterską pracę dyplomową:Rewitalizacja dzielnicy Grzegórzki w Krakowie. Kompleks muzyczny Dyplomantka: Katarzyna Michałowska

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

2012 Prezydent Miasta Krakowa
41 Honorowa Nagroda SARP „za wybitne osiągnięcia twórcze” Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski 2011 Stowarzyszenie Architektów Polskich
42 I Nagroda w konkursie urbanistyczno – architektonicznym na projekt zagospodarowania terenu: Park Sportowo-Rekreacyjny na Ratajach w Poznaniu „Rataje – Park”. AKG – Architektura Krajobrazu:mgr inż. Marcin Gajda; prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm; mgr inż. arch. Artur Zaboklicki; mgr inż. Magdalena Kornacka; mgr inż. Dorota Kuczko; mgr inż. Artur Janczarek; mgr inż. Katarzyna Wojtaszek 2011 Ogólnopolski konkurs Sąd konkursowy
43 I nagroda Plan zagospodarowania Placu Wałowego w Gdańsku mgr inż. arch. Miłosz Zieliński, mgr inż. Laura Klimczak 2011 Gmina Miasta Gdańsk Sąd konkursowy
44 I Nagroda w konkursie architektonicznym na opracowanie projektu: Laboratorium /Centrum/ Nauki w Podzamczu koło Chęcin w trakcie realizacji eM4. Pracowania Architektury Bratanieczespół: mgr inż. arch. Marcin Brataniec, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch Damian Mierzwa, mgr inż. arch. Maciej Gozdecki, mgr inż. Paulina Nosalska arch. krajobrazu. 2011 Ogólnopolski konkurs Sąd konkursowy
45 I Nagroda w konkursie na Cmentarz komunalny w Gorlicach eM4. Pracowania Architektury Bratanieczespół autorski: mgr inż. arch. Marcin Brataniec, dr inż. arch Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż.arch Damian Mierzwa, mgr inż.arch.Maciej Gozdecki, mgr inż. Paulina Nosalska arch. krajobrazu 2011 Ogólnopolski konkurs Sąd konkursowy
46 II miejsce „Złote Wiertło”, zdobyte podczas XVI edycji konkursu dla firm budowlanych . „Platynowe Wiertło 2011”w kategorii Budownictwo Użyteczności Publicznej

za „ Centrum Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio”, Kraków,

ul. Loretańska 11

Dr inż. arch. Małgorzata Mełges

Dr inż. arch. Hubert      Mełges

Mgr inż. arch. Przemysław Bigaj

2011 Nagroda Firmy Bosch w Warszawie.
47 Wyróżnienie w konkursie urbanistycznym organizowanym przez Urząd Miasta Poznania na koncepcję parku sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Rataje Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski 2011
48 Srebrna Odznaka MOIA Dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski 2011 Małopolska Okręgowa Izba Architektów
49 I nagroda w konkursie fotograficznym „Co autor miał na myśli” Dr hab. inż.arch. Maciej Motak 2011 Jury Biblioteki PK.
50 Odznaka Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris gratia Prof. dr hab. inż. arch.Andrzej Kadłuczka 2010 Prezydent Miasta Krakowa
51 Nagroda firmy AKG M. Gajda za dyplom pt. „Koncepcja rozbudowy parku miejskiego w Skawinie – Park Meandrów” Katarzyna Wątor-Kmita promotor: prof. Z. Myczkowski,

dr inż. arch. U. Forczek-Brataniec

2010 Firma AKG Marcin Gajda Konkurs na najlepszą pracę dyplo-mową magisterską zrealizowaną na WA PK
52 Nagroda za dyplom „Twierdza Przemyśl – Park kulturowy krajobrazu warownego Grupa Siedliska i Wierchowe Forty Katarzyna Martyna-Jakubowska i Kasper Jakubowskipromotor: prof.Z.Myczkowski,

dr inż. arch. K. Wielgus

2010 Konkurs ogólno-polski Nagroda im. Profesora Zachwatowicza za dyplom
53 Medal Bene Merentis Prof.dr hab. inż. arch.Wacław Seruga 2010 Kapituła WA PK
54 Złoty Krzyż Związku Sybiraków Polskich Prof.szt. Stefan Dousa 2010 Związek Sybiraków Polskich
55 Złoty Krzyż i dyplom honorowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Prof.szt. Stefan Dousa 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy
56 Srebrny Medal POLART Prof.szt. Stefan Dousa 2010 Stowarzyszenie POLART, Kraków
57 Odznaka Honoris Gratia Prof.szt. Stefan Dousa 2010 Prezydent m.Krakowa
58 I nagroda w konkursie architektoniczno-rzeźbiarskim na pomnik dedykowany płk. R. Kuklińskiemu na Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Krakowie Prof.dr hab. inż. arch. J.Krzysztof Lenartowicz 2010 Gmina m. Krakowa
59 Wyróżnienie w konkursie „Kraków Bez Barier”, za najlepiej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt w kategorii „ Obiekt użyteczności publicznej”, za obiekt „Centrum Pomocy Św. Ojca Pio”, Krakówul. Loretańska 11 Dr inż. arch.Mełges Małgorzata 2010 Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa
60 III nagroda w konkursie Muzeum Zamku w Łańcucie na „Koncepcję Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Marklowej” dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK, Jagoda Bogusławska 2010 Muzeum – Zamek w Łańcucie
61 II NAGRODA Międzynarodowy konkurs Urbanistyczno-architektoni-czny. Projekt rewitalizacji Placu Litewskiego, Lublinie FRANTA & FRANTA ARCHITEKCI SP. Z O.O.      Zespół autorski:                  Mgr inż. arch. Julian Franta  Mgr inż. arch. Ewa Franta 2010 URZĄD MIASTA LUBLIN
62 II NAGRODA. Otwarty ogólnopolski konkurs ar-chitektoniczny. Opraco-wanie koncepcji budowy Ratusza Zduńskowolskiego Centrum Integracji oraz zagospodarowania Placu Wolności w Zduńskiej Woli FRANTA & FRANTAARCHITEKCI SP. Z O.O.

Zespół autorski:                   Mgr inż. arch. Julian Franta   Mgr inż. arch. Ewa Franta

 

2010 URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA
63 Nagroda Burmistrza Dąbrowy Górniczej– za magisterska pracę dyplomową:

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej – dzielnicowy ośrodek sportów.

Dyplomantka: Anna Gulińska Promotor pracy:                     dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, prof. PK                 Współpromotor:                      dr inż. arch. Mateusz Gyurkovich 2010 Burmistrza Dąbrowy Górniczej
64 Nagroda Burmistrza Dąbrowy Górniczej– za magisterska pracę dyplomową:

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej – agora miejska

Dyplomantka: Zofia Basista     Promotor pracy:                    dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, prof. PK

Współpromotor: dr inż. arch. Mateusz Gyurkovich

2010 Burmistrza Dąbrowy Górniczej
65 Wyróżnienie w Miedzyna-rodowym konkursie Schindler Award 2010:(praca nominowana do nagrody w finale Miedzyna-rodowego konkursu, 1 z 10 prac nominowanych spośród 174 nadesłanych na konkurs) – za magisterska pracę dyplomową Olimpic Park – Berlin. Konkurs Schindler Award 2010. Dyplomant: Piotr Paluch Promotor pracy:                    dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, prof. PK

Dyplomant: Filip Piwowarczyk

Promotor:                               dr hab. inż. arch. Hanna Grabowska – Pałecka

Współpromotor: dr inż. arch. Anna Agata Kantarek

2010 Schindler Award 2010
66 Nagroda za pracę doktorską w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa Dominika Kuśnierz-Krupa A1 2010 Generalny Konserwator Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
67 Medal „Bene Merentis” Prof.dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 2009 Kapituła WA PK
68 Za pracę dyplomową pt. „Koncepcja oświetlenia bulwarów wiślanych w Krakowie” Joanna Szwed i Barbara Buczek                                  pod kierunkiem prof. A Böhma 2009 Nagroda Miasta Krakowa
69 I nagroda studencka w III edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego „Architektura światła sztucznego”. Nagroda przyznawana za realizację stanowiące istotny wkład w rozwój współczesnej myśli architektonicznej. Joanna Szwed                      pod kierunkiem prof. A Böhma 2009
70 III Nagroda w Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonic-znej przebudowy Parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką, na odcinku od ulicy Legionów do ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim eM4. Pracowania Architektury Brataniec zespół projektowy: arch. Marcin Brataniec, arch. Urszula Forczek-Brataniec, arch. Damian Mierzwa, arch. krajobr. Paweł Byrski 2009 Ogólnopolski konkurs Sąd konkursowy
71 Nagroda firmy AKG M. Gajda za pracę dyplomową pt. „Koncepcja oświetlenia bulwarów wiślanych w Krakowie” Barbara Buczek pod kierunkiem prof. dr inż. arch. A Böhma 2009 Firma AKG M. Gajda – Konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską zrealizowaną na WA PK
72 III nagroda w konkursie architektonicznym na Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu dr inż. arch. Piotr Winskowski 2009 SARP
73 Medal „Honoris Gratia” za zasługi dla Miasta Krakowa Prof. dr hab.inż.arch.Wacław Celadyn 2009 Prezydent Miasta Krakowa
74 wyróżnienie w III edycji konkursu fotograficznego „Woda i przestrzeń” Dr hab.inż.arch.Maciej Motak 2009 Jury Instytutu Inży-nierii i Gospodarki Wodnej PK.
75 Wyróżnienie w konkursie na projekt Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Centralnej w Krakowie Bożena Kowalik, Jolanta Kulewicz, Maciej Motak, Magdalena Ślebioda; współpraca: Anna Kapinos, Anna Kaszubska, Mateusz Prażak, Przemysław Pulit; konsultant: Lesław Manecki 2008 Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Kraków oraz Urząd Miasta Krakowa
76 III nagroda w II edycji konkursu fotograficznego „Człowiek i woda” Dr hab.inż.arch.Maciej Motak 2008 Jury Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej
77 Wyróżnienie w Konkursie na najlepszą realizację projektu z użyciem techniki betonowej za zrealizowany projekt Casa Olajossy osia Villa in Fortezza w Lublinie prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski 2008 SARPi Stowarzyszenie Producentów Cementu
78 I Nagroda w konkursie: Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu i rynku dawnego Wierzbnika z przyległymi ulicami w StarachowicachZrealizowano w 2014 eM4. Pracowania Architektury.Bratanieczespół: mgr inż. arch. Marcin Brataniec, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. Damian Mierzwa 2008 Ogólnopolski konkursSąd konkursowy
79 1 wyróżnienie w Konkursie Sztuki MKOL Sport i Olimpizm Prof.szt. Stefan Dousa 2008 MKOL Warszawa
80 Medal Reconecratio – Odessa (2008) Prof.szt. Stefan Dousa 2008 Biskup Odessko- Symferopolski Bronisław Bernacki
81 Medal Związku Sybiraków Polskich Prof.szt. Stefan Dousa 2008 Związek Sybiraków Polskich
82 Wyróżnienie Dyplom Roku Krakowskiego Oddziału SARP – za magisterska pracę dyplomową: Rewitalizacja zachodniego brzegu miasta Kadyks. Centrum tańca i muzyki flamenco Dyplomantka: Gaja Bieniarz Promotor pracy: dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, prof. PK

Współpromotor: dr inż. arch. Wojciech Wicher, prof. A. Campo Baeza

2008 Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Kraków
83 I Nagroda w Konkursie architektonicznym / Hap-peningu „Akcja-Kreacja”, projektowanie na żywo – Kraków 2008 Dominika Kuśnierz-Krupa(wraz z zespołem GP Zeriba) A1 2008 Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz portal Sztuka architektury
84 List intencyjny Rektora Politechniki Krakowskiej Prof. dr. hab. inż. Józefa Gawlika, w uznaniu za wkład pracy i zaangażowanie i wykonanie projektu zagospodarowania poradni w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Dr inż. arch.Mełges Małgorzata 2007 Rektor PK
85 I Nagroda w konkursie: Koncepcja programowo-przestrzennej rewitalizacji Starówki Miasta Gorlice

zrealizowano w 2013

eM4. Pracowania Architektury Bratanieczespół: mgr inż. arch. Marcin Brataniec, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. Damian Mierzwa 2007 Ogólnopolski konkurs Sąd konkursowy
86 Honorowa Nagroda – Statuetka Złotego Kolibra za bezinteresowną pomoc i wielkie serce okazane chorym dzieciom. Przyznana przez: Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER Dr inż. arch.Mełges Małgorzata 2007 Stowarzyszenie na rzecz dzieci z choro-bą nowotworową KOLIBER, Kraków
87 I NAGRODA Międzynarodowy konkurs architektoniczny Koncepcja Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle FRANTA & FRANTAARCHITEKCI SP. Z O.O.

Zespół autorski:                   Mgr inż. arch. Maciej Franta     Mgr inż. arch. Ewa Franta

 

2007 Urząd gminy Lesznowola
88 I NAGRODA Zamknięty konkurs urbanistyczno-architektoniczny Mazurskie Centrum Aktywnego Wypoczynku Jażdżówki, gm. Iława FRANTA & FRANTAARCHITEKCI SP. Z O.O.                                     Zespół autorski:                   Mgr inż. arch. Piotr Franta     Mgr inż. arch. Ewa Franta         Mgr inż. arch. Julian Franta     Mgr inż. arch. Maciej Franta 2007 Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych DOMBUD Iława
89 III NAGRODA Otwarty konkurs ogólnopolski na zespół budynków szkoły podstawowej i hali sportowej w Srebrnej Górze FRANTA & FRANTAARCHITEKCI SP. Z O.O.

Zespół autorski:                         Mgr inż. arch. Maciej Franta   Mgr inż. arch. Julian Franta   Mgr inż. arch. Piotr              Dancewicz

2007 URZĄD GMINY STOSZOWICE
90 II nagroda w konkursie na projekt Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblio-teczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie Jerzy Gurawski, Anna Kapinos, Lesław Manecki, Bożena Kowalik, Jolanta Kulewicz, Maciej Motak, Vadim Rushchits, Magdalena Ślebioda 2007 Politechnika Rzeszowska
91 I nagroda w konkursie na Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa Monika Gołąb-Korzeniowska, Elżbieta Kaczmarska, Anna Agata Kantarek, Maciej Motak, Maria Noworól, Aleksandra Tchórzewska 2006 Urząd Miasta Krakowa
92 I NAGRODA równorzędna Konkurs TUP Kraków na najlepszy projekt dyplomowy obroniony na W.A. PK w roku 2005 Mgr inż. arch. Julian Franta 2006 Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Kraków
93 III NAGRODAotwarty ogólnopolski konkurs. Koncepcja urbanistyczno- architekto-niczna zagospodarowania centrum Katowic FRANTA & FRANTAARCHITEKCI SP. Z O.O.

Zespół autorski:                       Dr hab.inż.arch.Anna Franta   Mgr inż. arch. Ewa Franta Mgr inż. arch. Piotr Franta Mgr inż. arch. Julian Franta

2006 URZĄD MIASTAKATOWICE

SARP KATOWICE

94 Złota Odznaka ZPAP Prof.szt.Ewa Gołogórska-Kucia

A-7

2006 Kapituła Złotej Odznaki ZPAP
95 750-lecie lokacji m.Krakowa1 nagroda na medal menniczy Prof.szt. Stefan Dousa 2006 Prezydent m.Krakowa
96 OdznaczenieFundacji Sztuki Osób Niepełno-sprawnych, Kraków Prof.szt. Stefan Dousa 2006 Fundacja Sztuki Osób Niepełno-sprawnych, Kraków
97 Złota Odznaka Stowarzyszenia Wielkie Serce Anny Dymnej Prof.szt. Stefan Dousa 2006 Stowarzyszenie Wielkie Serce Anny Dymnej
98 Nagroda Główna w konkursie na Bibliotekę Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski; prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz;dr inż. arch.Tomasz Kozłowski 2006 Jury Konkursu
99 I nagroda w konkursie Gminy Kraków na „Założe-nia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa Anna Agata Kantarek, Elżbieta Kaczmarska, Monika Gołąb-Korzeniowska, Maciej Motak, Aleksandra Tchórzewska, Maria Noworól 2006 Gmina Kraków
100 Wyróżnienie w Konkursie na „Najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa” za pracę pt. „Tradycje antyczne we wczesnośredniowiecznej architekturze ziem polskich na podstawie wybranych przykładów” Dr Klaudia Stala 2006 Generalny Konser-wator Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
101 Nagroda Prezesa Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków Dr Klaudia Stala 2006 Prezes Polskich Pracowni Konserwa-cji Zabytków
102 Nagroda i medal Stowarzy-szenia Konserwatorów Za-bytków im. Prof. Gerarda Ciołka za zasługi w dziedzi-nie krajobrazu kulturowego i promowanie tej problematyki w kraju i za granicą dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK 2005 Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
103 Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lanckorona Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska A-8 2005 Rada Gminy Lanckorona
104 I Nagrodaw konkursie na Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Kościuszki Dr inż.arch.Małgorzata Mełges Dr inż.arch.Hubert Mełges

Mgr inż.arch. Przemysław Bigaj

2005 Parafia Rzymskoka-tolicka Najświętsze-go Salwatora – Zwierzyniec w Krakowie
105 WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE otwarty ogólnopolski konkurs architektoniczny Kościół parafialny na szlaku pielgrzymkowym w Częstochowie FRANTA & FRANTAARCHITEKCI SP. Z O.O.                                       Zespół autorski:                      Dr inż. arch.Aleksnder Franta Mgr inż. arch. Ewa Franta Mgr inż. arch. Maciej Franta Mgr inż. arch. Julian Franta Mgr inż. arch. Agnieszka Krzeszowska 2005 Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Częstochowa
106 II NAGRODA otwarty ogólnopolski konkurs urbanistyczno –architekto-niczny. Koncepcja zagospodarowania kwartału “Dworcowa” w Katowicach FRANTA & FRANTAARCHITEKCI SP. Z O.O.                                   Zespół autorski:                   Mgr inż.arch.Piotr Franta   Mgr inż. arch. Ewa Franta   Mgr inż. arch. Julian Franta   Mgr inż. arch. Maciej Franta 2005 Urząd m.Katowice SARP Katowice
107 II NAGRODA otwarty ogólnopolski konkurs architektoniczny. Przebudowa i rozbudowa Powiatowej Straży Straży Pożarnej w Mikołowie FRANTA & FRANTAARCHITEKCI SP. Z O.O.                                     Zespół autorski:                   Mgr inż.arch.Piotr Franta   Mgr inż. arch. Ewa Franta   Mgr inż. arch. Łukasz Pióro   Mgr inż. arch. Konrad    Golonka 2005 Urząd m.Mikołów
108 I Nagroda w II International Best Diploma Project Show-Competition – For An ECO-LOGICAL Future: Architec-ture, Environment & Design – w kategorii “Environment” – 17 Centrum kultury na tle koncepcji rewitalizacji daw-nych doków w Dublinie (pośród 120 prac z 67 uczelni) Dyplomantka: Katarzyna Lipska                          Promotor pracy: dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, prof. PK 2005 Firenze – Fondazione Romualdo Del Bianco
109 I Nagroda w II International Best Diploma Project Show-Competition – For An ECOLOGICAL Future: Architecture, Environment & Design – w kategorii “Envi-ronment” – 17 – za magis-terska pracę dyplomową:Mediateka na tle koncepcji rewitalizacji dawnych doków w Dublinie (spośród 120 prac z 67 uczelni) Dyplomant:Witold Opaliński

Promotor pracy: dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, prof. PK

2005 Firenze – Fondazione Romualdo Del Bianco
110 Złota Odznaka Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski 2005

 

data publikacji: 20-03-2015    edycja: 27-10-2016