Współpraca międzynarodowa

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej prowadzi wielokierunkową współpracę z wieloma uczelniami zagranicznymi. Obejmuje ona wymiany studentów i pracowników dydaktycznych, prowadzenie wspólnych badań, organizację warsztatów projektowych, spotkań o charakterze seminaryjnym, wystaw i konferencji.

Jednym z najstarszych elementów programu wymian studenckich z uczelniami zagranicznymi jest na naszym Wydziale „Program Tennessee”, zapoczątkowany w roku 1992 dzięki umowie o współpracy podpisanej przez Politechnikę Krakowską oraz College of Architecture and Design, University of Tennessee. Już od wielu zatem lat, w połowie lutego, 10-15 studentów architektury ze stanowego uniwersytetu z siedzibą w Knoxville przyjeżdża do Krakowa na studia w semestrze letnim. Taka sama liczba studentów z naszego Wydziału  wyjeżdża na jedno-semestralne studia do Stanów Zjednoczonych. Studenci polscy włączani są w obowiązujący na Uniwersytecie Tennessee program studiów, warunkiem bowiem wyjazdu jest oprócz wysokiej średniej ogólnej i średniej z przedmiotów projektowych także bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wybór semestru letniego, w którym zajęcia akademickie kończą się w maju, pozwala studentom polskim na przedłużenie ich pobytu w Stanach Zjednoczonych i zbieranie doświadczeń zawodowych  w biurach  Nowego Jorku, Chicago, Bostonu i innych miast amerykańskich na co zezwala im wiza studencka, umożliwiająca odbywanie wakacyjnych praktyk architektonicznych. Trwałym plonem wymiany, obok nowych przyjaźni i różnorodnych ciekawych doświadczeń, jest także obszerna dokumentacja fotograficzna i zbiory szkiców z podróży, wykorzystywane później wszelkiego typu wystawach, reportażach i artykułach publikowanych w periodykach architektonicznych i prezentowanych na sesjach kół naukowych.

Z kolei Program Erasmus  otwiera  studentom WA PK możliwość wyjazdu na semestr studiów na partnerskich uczelniach europejskich.  Studenci naszego wydziału mogą ubiegać się o wyjazd m.in.  do Austrii (Wiedeń, Graz), Danii (Kopenhaga, Horsens), Francji (Paryż, Grenoble), Hiszpanii (Madryt, Walencja), Holandii (Amsterdam), Niemiec (Weimar, Cottbus, Aachen, Bochum, Coburg, Frankfurt, Hildesheim , Kolonia, Münster, Trier, Drezno, Berlin, Braunschweig, Kaiserslautern,  Portugalii (Colvilha), Wielkiej Brytanii (Manchester) i Włoch (Turyn, Mediolan, Rzym) oraz do wielu innych. Erasmus

Aby w wyniku kwalifikacji uzyskać jedno z ponad stu miejsc  kandydat musi mieć ukończone minimum pierwsze trzy semestry studiów, legitymować się wysoką średnią, zarówno z przedmiotów projektowych jak i  ogólną ze studiów  oraz bardzo dobrą znajomością języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską. Wielu studentów którzy brali udział w programie Erasmus  wykonuje dyplomy „z podwójnym promotorstwem”czyli pod kierunkiem profesora z naszego Wydziału i  z europejskiej uczelni partnerskiej. Niektórzy podejmują studia uzupełniające i uzyskują dyplom uczelni zagranicznych obok dyplomu WA PK.

Należy podkreślić, że z roku na rok rośnie liczba studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają na studia w Krakowie w ramach Programu Erasmus. Przewidziana dla ich oferta studiów w języku angielskim zakłada również integrację ze studentami polskimi: wymianę poglądów i doświadczeń z różnych szkół architektonicznych, nawiązywanie kontaktów, które być może zaowocują przyszłą zawodową współpracą.

Obok wyjazdów semestralnych nasi studenci mogą uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach projektowych takich jak mające szczególnie długą tradycję „Munster-Kraków –Delft”. Tematem corocznych warsztatów studialnych jest zawsze projekt koncepcyjny nowego użytkowania obiektów międzywojennych projektowanych przez wybitnych architektów w Niemczech, Holandii i w Polsce, dla których niezbędne jest poszukiwanie nowej formuły użytkowej stosownej do nowych czasów. Tematem warsztatów była modernizacja budynku „Domu Plastyków” przy ul. Łobzowskiej w Krakowie”, Palaise Thurn und Taxis we Frankfurcie w Niemczech , czy dawne silosy Haavensilo w Rotterdamie w Holandii. Organizujemy również dla studentów  warsztaty związane ze współpracą naukową z Uniwersytetem w Wenecji czy Romualdo del Bianco Foundation z Florencji  – międzynarodową organizacją związaną z promocją kultury i nauki.

W związku z przystąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej, Wydział Architektury, zgodnie z polityką edukacyjną Politechniki Krakowskiej, opracowuje programy i wydarzenia, dostępne w języku angielskim nie tylko dla studentów zagranicznych, ale także studentów polskich. Od kilku lat w ofercie dydaktycznej Wydziału znajdują się przedmioty fakultatywne, warsztaty projektowe i wykłady gości zagranicznych oraz  wybrane przedmioty projektowe wraz z towarzyszącymi im wykładami prowadzone przez profesorów WA PK.

 

Współpraca międzynarodowa Wydziału i jego Jednostek Organizacyjnych w latach 2005-2015

 

Pełnonomcnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej i studiów anglojęzycznych – dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

 

Osiągnięcie 1:

Dynamiczny rozwój studiów częściowych w ramach Programów: Erasmus, CEEPUS, Tennessee oraz umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi w Europie, Azji, Australii i obu Amerykach.

 

Koordynatorzy:

Program Erasmus – prof. PK arch. A. Franta, dr arch. J. Tarajko-Kowalska;

współpraca: dr arch. arch. M. Gyurkovich, dr hab. inż. arch. K. Racoń-Leja,

Program Tennessee – prof. PK arch. A. Palej, dr arch. K. Bojanowski;

współpraca: dr arch. B. Homiński

 

Opis:

Prowadzona wymiana dydaktyczna obejmuje obecnie największą ilość studentów w skali PK. Systematycznie wzrasta ilość studentów zagranicznych studiujących na WAPK w każdym semestrze – od ~30 w roku 2004/05, poprzez ~ 80 w roku 2009/10,~130 w 2013/14, po ~150 w 2014/15. Coraz więcej studentów przyjeżdżających studiuje również przez cały rok akademicki – w 2009/10 około 30, w 2014/15 – około 50. Z oferty studiów częściowych korzystają studenci wszystkich stopni ( I, II i III).

Obecnie w studiach częściowych w ramach 70 umów bilateralnych z uczelniami europejskimi w Programie LLP Erasmus i CEEPUS bierze udział około 200 studentów rocznie (w tym około 100 wyjeżdżających i 100 przyjeżdżających). W wymianach realizowanych w ramach innych umów międzynarodowych (m.in. z USA, Australią, Meksykiem, Chinami, Koreą Południową, Tajwanem i Singapurem) uczestniczy corocznie ponad 50 studentów (w tym około 35 przyjeżdżających i 15 wyjeżdżających).

Rozbudowana oferta dydaktyczna w języku angielskim dla obcokrajowców jest realizowana we wszystkich Instytutach Wydziału, a koordynowana przez Instytut A3. Oferta dydaktyczna Wydziału Architektury w swojej części ogólnej (wykłady, przedmioty artystyczne i blok przedmiotów technicznych) jest oferowana również dla studentów zagranicznych przyjeżdżających na inne wydziały PK oraz inne uczelnie krakowskie. Istotną dla studentów konsekwencją udziału w studiach częściowych jest również możliwość wykonywania prac dyplomowych z podwójnym promotorstwem (promotor z WAPK i współpromotor z uczelni partnerskiej lub odwrotnie – realizowana m.in. z HTW Dresden, FH Münster, Universita degli Studi di Firenze, Bauhaus Universitat Weimar, TU Berlin, Politecnico di Torino, Poltecnico do Milano) oraz możliwość uzyskania podwójnego dyplomu WAPK i wybranych uczelni partnerskich (na podstawie popisana umowy o podwójnym dyplomowaniu m.in. z Münster, Hildesheim, Cottbus).

Przebieg studiów częściowych jest systematycznie monitorowany przez koordynatorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych w ramach tzw. „monitoring mobility” (łącznie w latach 2005-2015 około 50 osób).

Szczególną formą studiów częściowych są wyjazdy studentów na 3 – miesięczne praktyki projektowe, w ramach Programu LLP Erasmus (od 2014r. Erasmus+) Praktyki, z którego korzysta coraz większa liczba studentów – od kilku w 2005r. do kilkudziesięciu w roku 2014/15.

 

Osiągnięcie 2:

Stworzenie z międzynarodowych, studenckich warsztatów projektowych platformy współpracy naukowo-studialnej i kompleksowej metody kształcenia architektów.

 

Opis:

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej Wydziału w zakresie tak organizowania jak i uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach projektowych, w których uczestniczy obecnie rocznie kilkudziesięciu studentów i doktorantów oraz kilkunastu pracowników naukowych z Wydziału.

Wśród licznych wydarzeń tego typu na wyróżnienie zasługują szczególnie:

 

Warsztaty organizowane w ramach LLP Erasmus Intensive Programmes m.in.

 • 2005-2009r., Exploring The Public City, 2005 – Amsterdam, 2006 – Kraków, 2007 – Berlin, 2008 – Alicante, 2009 – Delft, 2010- Kopenhaga; uczestnik: IPU, (koordynacja: dr arch. arch. W. Wicher, A Wójcik)
 • 2007-2010r. LOCUS – Let’s Open Cities for Us; 2009r.– Evora, Portugalia;       2010r. – Ibiza, Hiszpania; organizator: ETSAV Barcelona; uczestnik: IPU (koordynacja: dr hab. arch. H. Grabowska-Pałecka)
 • 2009-2012r. Facing Impact of the Second World War: Urban Design of Contemporary Europan Cities; 2009r. – Oświęcim, 2011r. – Rotterdam, 2012r. – Dresden; organizator: PK – Instytut Projektowania Urbanistycznego, (koordynacja: prof. K. Bieda, dr hab. inż. arch. K. Racoń-Leja)
 • 2012r. Compact City Architecture: Historical city centre design in Europe, Parma, Włochy, organizator: University of Parma, uczestnik: Instytut Projektowania Architektonicznego, (koordynacja: prof. PK arch. P. Gajewski, dr arch. W. Michałek).

 

Cykle warsztatów międzynarodowych m.in.

 • 2005-2013r., Laboratorio di Architettura – Territori in evoluzione; 2005r. Bellagio, 2008r. Domodossola, 2009r. Cusago, 2011r. Canzo, 2012r. Varzo, 2013r. Como, Włochy; organizator: Politecnico di Milano; uczestnik: IPU, koordynacja: prof. PK arch. A. Franta
 • 2008-2012r., Ochrona krajobrazu kulturowego – rejestracja i konserwacja fortyfikacji, Chorwacja, organizator: Ministerstwo Kultury Chorwacji, uczestnik: Instytut Architektury Krajobrazu, Studenckie Koło Naukowe „Architectura Militaris”
 • 2010-2013r. International Student Workshops on Mass Housing Estates – Eco-Rehab; 2010 – Bukareszt, 2011 – Barcelona, 2012 – Kraków, 2013 – Mediolan; organizator 3 edycji: WAPK, IPU (koordynacja: dr arch. M. Gyurkovich)

 

Warsztaty współorganizowane na podstawie umów bilateralnych między uczelniami m.in.

 • FH Münster + WAPK IPA (koordynacja: prof.PK arch. Piotr Gajewski), cyklicznie Kraków-Münster, Architektura budynków użyteczności publicznej w historycznym kontekście
 • HTW Dresden + WAPK: IAK i IPU – 2005-2006r.Goerlitz-Zgorzelec, 2008r. Magdeburg, 2013r. Wernigerode/Schierke, 2014r. – Halle-Leipzig
 • UAS Stuttgart +WAPK Instytut Projektowania Miast i Regionów (koordynacja: dr arch. B. Podhalański) – 2007-2014r. Kraków-Stuttgart
 • HAWK Hildesheim + WAPK IPU – 2012r. Wrocław, 2013r. Goerlitz-Zgorzelec
 • PUSA Alleppo, Syria + WAPK Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków – 2010r.
 • Ecole Nationale d’Architecture, Rabat, Maroko + WAPK IHAiKZ – 2012r.

 

Osiągnięcie 3

Rozszerzenie oferty dydaktycznej WAPK o kompatybilne z programem kształcenia anglojęzyczne zajęcia prowadzone przez wykładowców zagranicznych dla studentów polskich (wykłady, intensywne zajęcia seminaryjne i seminaryjno-projektowe) oraz zajęcia prowadzone przez kadrę WA dla studentów zagranicznych (szkoły letnie na WA, wyjazdy studialne, wykłady na uczelniach partnerskich).

 

Wykłady gościnne

Dzięki programom takim jak Erasmus Teaching Mobility, Politechnika XXI w. oraz Stypendium Fullbrighta, w latach 2005-2015 wykłady gościnne wygłosiło kilkudziesięciu wykładowców z uczelni zagranicznych. Wśród tzw. visiting professors na WAPK znaleźli się m.in.: w 2009r. Eelco Dekker, w 2011r. – Marta Garcia Alonso, Tadeusz Krzeszowiak, Carlos Marmolejo Duarte; w 2012r. – Adolf Sotoca, Herbert Buhler, David Fox (w ramach Stypendium Fullbrighta); w 2013r. – Wojciech Leśnikowski, Karin Elke Hofert Feix, Ado Franchini, Jurij Krivoruszko; w 2014r. – Jan Cremers, Gregory Spaw, Chris Doray, Ameen Farooq, Bohdan Czerkies, Kurt Detlef, Koichiro Ishikawa, Elie Haddad, Sara Sadykova – prowadzący obok wykładów również intensywne bloki zajęć seminaryjnych i seminaryjno-projektowych.

 

Szkoły letnie dla cudzoziemców

 • 2009r. – Szkoła letnia dla studentów z Egiptu, organizator: WAPK IHAiKZ
 • 2007r. – Szkoła letnia dla studentów Interior Design z University of Tennessee (USA) i Kanady; organizator: WAPK IPU – prof. PK arch. A. Palej

 

Wykłady na uczelniach partnerskich

 • IHAiKZ – m.in. Ateny, Iwano-Frankiwsk, Florencja, Ryga,
 • IPA – m.in. Las Palmas, Münster, Wenecja,
 • IPU – m.in. Barcelona, Mediolan, Wiedeń,
 • IPB – m.in. Horsens, Newcastle, Kaiserslautern,Teheran,
 • IPMiR – m.in. Bratysława, Budapeszt, Stuttgart,
 • IAK – m.in. Drezno, Lwów, Tokyo.

 

Osiągnięcie 4:

Zainicjowanie i realizacja jednorazowych konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz interdyscyplinarnych, międzynarodowych programów badawczych.

 

Konferencje m.in.

 • Kraków – Międzynarodowy Kongres + Dziecięce Warsztaty Architektoniczne The 7th Day of Autumn ARCHITECTURE + CHILDREN, organizator: Bauakademie of Northern Europe, WAPK IPU (koordynacja: prof.PK arch. A. Palej)
 • Kraków – Polsko-amerykańska Konferencja dydaktyczna pt. 20th Anniversary of the exchange Programme between the College of Architecture & Design (University of Technology, USA) a WAPK, 20-lecie Programu wymiany między C of A&D (UT) a WAPK; organizator: WA IPU (koordynacja: dr arch. K. Bojanowski)
 • Kraków – Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt. Karta Krakowska 2000 – Dziesięć Lat Później, organizator: IHAiKZ WAPK (koordynacja: prof. arch. A. Kadłuczka),
 • Kraków – 1st International Seminar The Role of International Workshop in the Process of Architectural Education, organizator: WA IPU (koordynacja: prof. PK arch. A. Franta)
 • La Tourette – Konferencja Architektura i nowoczesność – La Tourette; organizator: WA IPA (koordynacja: prof. PK arch. P. Gajewski)

 

Programy naukowo-badawcze m.in.

 • Wieloletni program współpracy w dziedzinie wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych i promocji kultury polskiej – umowa między IHAiKZ WAPK (prof. arch. Andrzej Kadłuczka), a Fundacją Romualdo Del Bianco (Paolo del Bianco)
 • 2008-2010r. Polsko-japoński projekt badawczy pt. Comparative Study of the Preservation and Utilization of Historical Cities Kyoto, Kanazawa, Krakow and Warsaw, organizator: Japan Society for the Promotion of Science, Polska Akademia Nauk Warszawa, WAPK Instytut Architektury Krajobrazu (koordynacja: prof. arch. K. Pawłowska)
 • 2011-2012r. Międzynarodowy Grant Krajów Grupy Wyszehradzkiej : MOBEX 2011/2012 Water and the City – Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use Planning and GIS; wystawa i seminaria; organizator: Slovak University of Technology in Bratislava, WA IPMiR (koordynacja: prof. arch. Węcławowicz-Bilska, dr arch. R. Blazy).
 • 2014-2015r. Smart City Development, współorganizacja: TU Berlin, CUT – projekt badawczy na poziomie Wydziału (koordynacja: prof. arch. J. Gyurkovich)
 • 2014-2015r. Międzynarodowy Program Badawczy – Kraków, Mediolan, Barcelona, Frankfurt, Atlanta (koordynacja IPU prof. PK arch. A. Franta)

 

Prezentacja Wydziału i promocja naukowa uczelni na forum międzynarodowym dzięki indywidualnej aktywności pracowników naukowych – stale rosnący udział w zagranicznych konferencjach międzynarodowych

data publikacji: 01-08-2014    edycja: 16-03-2022