Rada Wydziału

Przewodniczący Rady:  Dziekan WA  prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Członkowie Rady:

Prodziekani:

 1. Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
 2. Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
 3. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy
 4. Dr inż. arch. Rafał Zawisza

Grupa profesorów:

 1. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
 2. Prof. art. mal. Ewa Gołogórska-Kucia
 3. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
 4. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
 5. Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
 6. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
 7. Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
 8. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
 9. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
 10. Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska

Grupa doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego PK:

 1. Dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK
 2. Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
 3. Dr hab. inż. arch. Piotr Burak- Gajewski; prof. PK
 4. Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
 5. Dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł, prof. PK
 6. Dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK
 7. Dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK
 8. Dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK
 9. Dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK
 10. Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK
 11. Dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
 12. Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK
 13. Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
 14. Dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK
 15. Dr hab. Klaudia Stala, prof. PK
 16. Dr hab. szt. inż. arch. Joanna Stożek, prof. PK
 17. Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
 18. Dr hab. szt. inż. arch. Iwona Zuziak, prof. PK

Grupa doktorów habilitowanych:

 1. Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy
 2. Dr hab. szt. Monika Bogdanowska
 3. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski
 4. Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek
 5. Dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski
 6. Dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura
 7. Dr hab. szt. art. grafik Ryszard Grazda
 8. Dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
 9. Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt
 10. Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki
 11. Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
 12. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz
 13. Dr hab. inż. arch. Andrzej Lorek
 14. Dr hab. inż. arch. Beata Makowska
 15. Dr hab. inż. arch. Hubert Mełges
 16. Dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia
 17. Dr hab. inż. arch. Maciej Motak
 18. Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca
 19. Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański
 20. Dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus
 21. Dr hab. szt. art. rzeźb. Józef Wąsacz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr inż. arch. Janusz Barnaś
 2. Dr inż. arch. Przemysław Bigaj
 3. Dr inż. arch. Piotr Celewicz
 4. Dr inż. arch. Katarzyna Hodor
 5. Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
 6. Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber
 7. Dr inż. arch. Jarosław Huebner
 8. Dr inż. arch. Wojciech Korbel
 9. Dr inż. arch. Piotr Langer
 10. Dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz
 11. Dr inż. arch. Farid Rudolf Nassery
 12. Dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja
 13. Dr inż. arch. Bogdan Siedlecki
 14. Mgr inż. arch. Filip Suchoń
 15. Dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska
 16. Dr inż. arch. Mariusz Twardowski
 17. Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
 18. Dr inż. arch. Miłosz Zieliński
 19. Dr inż. arch. Paweł Żuk

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i technicznych:

 1. Edyta Dziurzyńska
 2. Mgr inż. arch. Krzysztof Jasiński
 3. Mgr Elżbieta Ostachowicz
 4. Mgr Małgorzata Rekuć

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. Natalia Bałda
 2. Sebastian Deja
 3. Bernadetta Dybała
 4. Aleksandra Galińska
 5. Małgorzata Jawień
 6. Diana Mirowska
 7. Magdalena Moczydłowska
 8. Dominika Zamarlik
 9. Mgr inż. arch. Marta Ślusarczyk
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 24-11-2017