Rada Wydziału

Przewodniczący Rady:  Dziekan WA  prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Członkowie Rady:

Prodziekani:

 1. Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
 2. Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
 3. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy
 4. Dr inż. arch. Rafał Zawisza

Grupa profesorów:

 1. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
 2. Prof. art. mal. Ewa Gołogórska-Kucia
 3. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
 4. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
 5. Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
 6. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
 7. Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
 8. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
 9. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
 10. Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska

Grupa doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego PK:

 1. Dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK
 2. Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
 3. Dr hab. inż. arch. Piotr Burak- Gajewski; prof. PK
 4. Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
 5. Dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł, prof. PK
 6. Dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK
 7. Dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK
 8. Dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK
 9. Dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK
 10. Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK
 11. Dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK
 12. Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK
 13. Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
 14. Dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK
 15. Dr hab. Klaudia Stala, prof. PK
 16. Dr hab. szt. inż. arch. Joanna Stożek, prof. PK
 17. Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
 18. Dr hab. szt. inż. arch. Iwona Zuziak, prof. PK

Grupa doktorów habilitowanych:

 1. Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy
 2. Dr hab. szt. Monika Bogdanowska
 3. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski
 4. Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek
 5. Dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski
 6. Dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura
 7. Dr hab. szt. art. grafik Ryszard Grazda
 8. Dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
 9. Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki
 10. Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
 11. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz
 12. Dr hab. inż. arch. Andrzej Lorek
 13. Dr hab. inż. arch. Beata Makowska
 14. Dr hab. inż. arch. Hubert Mełges
 15. Dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia
 16. Dr hab. inż. arch. Maciej Motak
 17. Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca
 18. Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański
 19. Dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus
 20. Dr hab. szt. art. rzeźb. Józef Wąsacz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr inż. arch. Janusz Barnaś
 2. Dr inż. arch. Przemysław Bigaj
 3. Dr inż. arch. Piotr Celewicz
 4. Dr inż. arch. Patrycja Haupt
 5. Dr inż. arch. Katarzyna Hodor
 6. Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
 7. Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber
 8. Dr inż. arch. Jarosław Huebner
 9. Dr inż. arch. Wojciech Korbel
 10. Dr inż. arch. Piotr Langer
 11. Dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz
 12. Dr inż. arch. Farid Rudolf Nassery
 13. Dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja
 14. Dr inż. arch. Bogdan Siedlecki
 15. Mgr inż. arch. Filip Suchoń
 16. Dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska
 17. Dr inż. arch. Mariusz Twardowski
 18. Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
 19. Dr inż. arch. Miłosz Zieliński
 20. Dr inż. arch. Paweł Żuk

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i technicznych:

 1. Edyta Dziurzyńska
 2. Mgr inż. arch. Krzysztof Jasiński
 3. Mgr Elżbieta Ostachowicz
 4. Mgr Małgorzata Rekuć

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. Natalia Bałda
 2. Sebastian Deja
 3. Bernadetta Dybała
 4. Aleksandra Galińska
 5. Małgorzata Jawień
 6. Diana Mirowska
 7. Magdalena Moczydłowska
 8. Dominika Zamarlik
 9. Mgr inż. arch. Marta Ślusarczyk
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 17-10-2017