Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji Studiów

Przewodnicząca: Dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK

Członkowie Komisji:

 1. Dr inż. arch. Joanna Białkiewicz
 2. Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy
 3. Mgr inż. arch. Anna Pączek – przedstawicielka doktorantów
 4. Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
 5. Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek
 6. Sebastian Deja – przedstawiciel studentów
 7. Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt
 8. Dr inż. arch. Katarzyna Hodor
 9. Dr inż. arch. Jarosław Huebner
 10. Dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK
 11. Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
 12. Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK
 13. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz
 14. Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK
 15. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
 16. Dr hab. inż. arch. Beata Makowska
 17. Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański
 18. Dr inż. arch. Piotr Setkowicz
 19. Dr inż. arch. Bogdan Siedlecki
 20. Dr inż. arch. Maciej Skaza
 21. Dr inż. arch. Justyna Tarajko
 22. Dr inż. arch. Marta Urbańska
 23. Dr inż. arch. Miłosz Zieliński
data publikacji: 05-11-2014    edycja: 05-10-2018