Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji Studiów

Przewodnicząca: Dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK

Członkowie Komisji:

 1. Dr inż. arch. Joanna Białkiewicz
 2. Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy
 3. Mgr inż. arch. Anna Pączek – przedstawicielka doktorantów
 4. Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
 5. Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek
 6. Sebastian Deja – przedstawiciel studentów
 7. Dr inż. arch. Katarzyna Hodor
 8. Dr inż. arch. Jarosław Huebner
 9. Dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK
 10. Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
 11. Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK
 12. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz
 13. Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK
 14. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy
 15. Dr hab. inż. arch. Beata Makowska
 16. Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański
 17. Dr inż. arch. Piotr Setkowicz
 18. Dr inż. arch. Bogdan Siedlecki
 19. Dr hab. szt. inż. arch. Joanna Stożek, prof. PK
 20. Dr inż. arch. Justyna Tarajko
 21. Dr inż. arch. Marta Urbańska
 22. Dr inż. arch. Miłosz Zieliński
data publikacji: 05-11-2014    edycja: 16-11-2017