Wydziałowa Komisja ds. przewodów doktorskich w zakresie historii architektury i urbanistyki oraz ochrony i konserwacji zabytków (K-1)

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Członkowie Komisji:

  1. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
  2. Dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł, prof. PK
  3. Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
  4. Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK
  5. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
  6. Dr hab. inż. arch. Maciej Motak
  7. Dr hab. Klaudia Stala, prof. PK
  8. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
  9. Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska
data publikacji: 03-11-2014    edycja: 05-10-2018