Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry i Stanowisk Profesorskich

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz

Członkowie Komisji:

  1. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
  2. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
  3. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
  4. Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
  5. Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
  6. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
  7. Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska
data publikacji: 05-11-2014    edycja: 05-10-2018