Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019:

data godzina miejsce
27 września 2018 (czwartek) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
10 października 2018 (środa) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
7 listopada 2018 (środa) 10.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
21 listopada 2018 (środa) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
12 grudnia 2018 (środa) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
16 stycznia 2019 (środa) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
20 lutego 2019 (środa) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
20 marca 2019 (środa) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
17 kwietnia 2019 (środa) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
15 maja 2019 (środa) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
19 czerwca 2019 (środa) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
 lipca 2019 (środa) 11.00 sala 06 przy ul. Podchorążych 1
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 31-10-2018