RW 24.09.2014

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 24.09.2014 podjęła następujące uchwały:

 1. Nr 1/rk/09/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. arch. Hubertowi Mełgesowi.
 2. Nr 2/rk/09/2014 w sprawie powołania trzech członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Dominiki Kuśnierz-Krupy.
 3. Nr 3/rk/09/2014 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Wojciecha Oleńskiego i dopuszczenia do publicznej obrony.
 4. Nr 4/a/rk/09/2014 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Anny Ziobro.
 5. Nr 4/b/rk/09/2014 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Anny Ziobro
 6. Nr 5/rk/09/2014 w sprawie uzupełnienia składów Wydziałowych Komisji Doktorskich K-1, K-2, K-3, K-4.
 7. Nr 1/d/09/2014 + załącznik w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku Architektura Krajobrazu na studiach II stopnia od roku akademickiego 2014/2015.
 8. Nr 2/a/d/09/2014, Nr 2/b/d/09/2014, w sprawie zaopiniowania wniosków studentów Wydziału Architektury PK o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2014/2015 za wybitne osiągnięcia.
 9. Nr 1/o/09/2014 zatrudnienia na umowę o pracę prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha na stanowisku profesora nadzwyczajnego z tytułem w Katedrze Kompozycji Urbanistycznej Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 25.09.2014 r. do 30.09.2019 r.
 10. Nr 2/o/09/2014 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. Piotra Sikory na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Technik Budowlanych Instytutu Projektowania Budowlanego WA PK w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 02.11.2014 r. do 28.02.2015 r.
 11. Nr 3/o/09/2014 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. Marii Kubicy na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Technik Budowlanych Instytutu Projektowania Budowlanego WA PK w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 02.11.2014 r. do 28.02.2015 r.
 12. Nr 4/o/09/2014 w sprawie powierzenia prof. dr hab. inż. arch. Jackowi Gyurkovichowi funkcji kierownika Katedry Kompozycji Urbanistycznej w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK na okres od 25.09.2014 r. do 31.08.2017 r.
 13. Nr 1/b/09/2014 w sprawie uzupełnienia składów stałych Komisji Wydziałowych.
data publikacji: 22-10-2014    edycja: 01-12-2014