RW 13 06 2018

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 13.06.2018 r. podjęła następujące uchwały:

 1. Nr 1/o/06/2018  w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. arch. Krystyny Paprzycy w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.07.2018 r. na czas nieokreślony (z zastrzeżeniem spełnienia wymogów §84 ust.3 Statutu PK).
 2. Nr 2/o/06/2018  w sprawie zmiany stanowiska dr hab. inż. arch. Jadwigi Środulskiej-Wielgus z adiunkta n-d na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Architektury Krajobrazu WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.07.2018 r. na czas nieokreślony (z zastrzeżeniem spełnienia wymogów §84 ust.3 Statutu PK).
 3. Nr 3/o/06/2018  w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego)  dr inż. arch. Marii Lubelskiej na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego z doktoratem w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 01.07.2018 r. (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku asystenta).
 4. Nr 4/o/06/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Marty Urbańskiej na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 01.07.2018 r. (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku adiunkta).
 5. Nr 5/o/06/2018 w sprawie zmiany stanowiska dr inż. arch. Dominika Przygodzkiego z asystenta naukowo-dydaktycznego na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Historii Architektury Polskiej Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK od 01.07.2018 r. w ramach trwającej umowy o pracę (czas nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku adiunkta).
 6. Nr 6/o/06/2018 w sprawie zmiany stanowiska dr inż. arch. Marcina Głuchowskiego z asystenta naukowo-dydaktycznego na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Architektury Elementarnej w Instytucie Projektowania Architektonicznego  WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 01.07.2018 r. (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku adiunkta).
 7. Nr 7/o/06/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. Piotra Stalonego-Dobrzeńskiego na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 01.07.2018 r.
 8. Nr 8/o/06/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę dr szt. inż. arch. Marcinowi Barańskiemu na adiunkta n-d w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 01.07.2018 r. (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku adiunkta).
 9. Nr 9/o/06/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Piotrowi Setkowiczowi na stanowisku adiunkta n-d w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 01.07.2018 r. (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku adiunkta).
 10. Nr 10/o/06/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę dr hab. Monice Bogdanowskiej na stanowisku adiunkta n-d w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 01.07.2018 r.
 11. Nr 11/o/06/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę mgr szt.art.mal. Agnieszce Kuci na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK w wymiarze 1/2 etatu na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
 12. Nr 12/o/06/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. Karolinie Poradzie  na stanowisku asystenta n-d w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK w wymiarze 1/2 etatu na czas nieokreślony od 01.10.2018 r.
 13. Nr 13/o/06/2018 w sprawie zmiany stanowiska dr inż. arch. Ingeborgi Cygankiewicz z asystenta naukowo-dydaktycznego na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Architektury i Planowania Wsi w Instytucie Projektowania Miast i Regionów WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 01.07.2018 r. (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku adiunkta).
 14. Nr 1.1/d/06/2018 w sprawie zatrudnienia w ramach umowy zlecenia pracownika emerytowanego dr inż. arch. Małgorzaty Mełges, w wymiarze 180 godzin w Instytucie Projektowania Budowlanego WA PK.
 15. Nr 1.2/d/06/2018 w sprawie zatrudnienia w ramach umowy zlecenia pracownika emerytowanego dr inż. arch. Stanisława Karczmarczyka, w wymiarze 180 godzin w Instytucie Projektowania Budowlanego WA PK.
 16. Nr 2/d/06/2018 w sprawie wprowadzenia zmiany w rządowym projekcie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (druk nr 2446, cz.I) dot. tytułu zawodowego: „inż. ach. kraj.” i ”mgr inż. arch. kraj.”
 17. Nr 4/d/06/2018 w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej Regulaminu Praktyki Projektowej, realizowanej przy wsparciu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, studia II stopnia, kierunek Architektura, rok I, sem.1.
 18. Nr 1/rk/06/2018 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Damiana Radwańskiego.
 19. Nr 2/rk/06/2018 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Marty Skiby.
 20. Nr 3/rk/06/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. arch. Jakubowi Mrozowskiemu.
 21. Nr 4/rk/06/2018 w sprawie  przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Kamila Biskupa i dopuszczenia do publicznej obrony
 22. Nr 5/rk/06/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Tijany Tufek – Memisevič i dopuszczenia do publicznej obrony.
 23. Nr 6/rk/06/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Magdaleny Ociepki-Miśkowiec i dopuszczenia do publicznej obrony.
 24. Nr 7/rk/06/2018 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Wojciecha Matysa, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich.
 25. Nr 8/rk/06/2018 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Joanny Dudek, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich.
 26. Nr 9/rk/06/2018 w sprawie w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Mariusza Łysienia, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich.
 27. Nr 10/rk/06/2018 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Wawrzyńca Kuca i powołania promotora.
 28. Nr 11/rk/06/2018 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Jarosława Mikołajewskiego i powołania promotora.
 29. Nr 12/rk/06/2018 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Wojciecha Gwizdaka i powołania promotora.
 30. Nr 13/rk/06/2018 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Katarzyny Kielan i powołania promotora.
 31. Nr 14/rk/06/2018 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Repelewicza i powołania promotora.
 32. Nr 15/rk/06/2018 w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskichw zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego (K-3).
 33. Nr 16/rk/06/2018 w sprawie powołania komisji ds. nostryfikacji stopnia naukowegodoktora habilitowanego nauk technicznych dr hab. inż. arch. Julii Iwaszko.
data publikacji: 13-07-2018    edycja: 19-10-2018