Regulamin organizacyjny WA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WA

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu – Znak Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu –  Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o tytuł naukowy profesora

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu – Struktura organizacyjna Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (schemat organizacyjny)

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu – Struktura organizacyjna Administracji Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (schemat organizacyjny)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu – Wykaz i zadania komisji wydziałowych

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 07-12-2017