Kolegium Profesorów ds. Studiów Doktoranckich

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich  

Członkowie Kolegium:

  1. Prof.dr hab.inż.arch. Grażyna Schneider-Skalska
  2. Prof.dr hab.inż.arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
  3. Prof.dr hab.inż.arch. Aleksander Böhm
  4. Prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Kadłuczka
  5. Prof.dr hab.inż.arch. Zbigniew Zuziak
  6. Prof.dr hab.inż.arch. Maciej Złowodzki
  7. Prof.dr hab.inż.arch. Kazimierz Kuśnierz
  8. Prof.dr hab.inż.arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
  9. Prof.dr hab.inż.arch. Wacław Celadyn
  10. Prof.dr hab.inż.arch. Maria Jolanta Żychowska
data publikacji: 29-11-2016    edycja: 10-01-2017