Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej i Studiów Anglojęzycznych
Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych

Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji i Remontów
Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Współpracy Naukowej

Dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą

Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Dr inż. arch. Wojciech Korbel

 

Pełnomocnik Dziekana ds. międzywydziałowego kierunku studiów I i II stopnia Gospodarka Przestrzenna

dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoły Doktorskiej PK

dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z KRIA RP

Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z SARP

Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Tennessee

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski

 

Przedstawiciel WA PK w MKU MK

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

 

Koordynatorzy ds. Programu Erasmus

Dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska

Mgr inż. arch. Joanna Białkiewicz

 

Zespół ds. Promocji Wydziału:

Przewodniczący: Dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK

Koordynatorzy Strony Internetowej WA:

Dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz , prof. PK- koordynator ds Merytorycznych

Mgr Alicja Kołaczkowska-Koordynator ds. Informacji Biura Dziekana

Mgr inż. arch. Szymon Baczyński – Koordynator ds. Informacji Cyfrowej

 

Opiekun Studenckich Kół Naukowych

Mgr inż. arch. Joanna Białkiewicz

 

Kurator Galerii Wydziału Architektury

dr szt. inż. arch. Marcin Barański

 

Kierownik Galerii A1

Dr Katarzyna Kołodziejczyk

 

 

 

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 25-10-2019