Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej i Studiów Anglojęzycznych
Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji i Remontów
Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Współpracy Naukowej

Dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą

Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca

 

Pełnomocnik Dziekana ds. międzywydziałowego kierunku studiów I i II stopnia Gospodarka Przestrzenna

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zarządem SARP O/Kraków

Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Tianjin Chengjian University

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Dr inż. arch. Wojciech Korbel

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Strony Internetowej Wydziału Architektury

Mgr Alicja Kołaczkowska

 

Koordynator ds. Programu Tennessee
Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski

 

Koordynator ds. Programu Erasmus
Dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska

 

Opiekun Studenckich Kół Naukowych
Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt

 

Kurator Galerii Wydziału Architektury
Dr hab. szt. arch. Joanna Stożek, prof. PK

 

Kierownik Galerii A-1
Dr Katarzyna Kołodziejczyk

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 09-05-2019