Wystawa ‚What does hear the river?’

W dniu 14.04.2014r. o godzinie 18.00 w Galerii GIL PK odbył się wernisaż prezentujący architektoniczną instalację przestrzenną pt.: What does hear the river? Co słyszy rzeka?. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Artystyczno – Programowej Galerii GIL prof. art. rzeźbiarz Stefan Dousa oraz Prodziekan WA PK dr inż. arch. Rafał Zawisza. Wprowadzenie w tematykę warsztatów oraz ideę instalacji przedstawił profesor Gregory Spaw. Przedstawiono w formie postera etapy powstawania instalacji zarówno od strony ideowej jak i techniczno – komputerowej. Wernisaż zgromadził licznych studentów, pracowników naukowych, a także gości spoza WA PK. Ekspozycję przedłużono do 5.05.2014 ze względu na duże zainteresowanie instalacją.

Zaprezentowana instalacja to wynik warsztatów „in[formational] infrastructures”, podczas których badano poziom hałasu w obrębie korytarza Wisły w Krakowie. Zwizualizowane zostały różne poziomy natężenia dźwięku dla dwóch rodzajów zanieczyszczenia akustycznego: ruchu kołowego i szynowego, mierzonych w dzień i w nocy. Po szeregu dyskusji, próbach materiałowych, wykonaniu wstępnych modeli fizycznych, zrealizowano model wirtualny używając programów do projektowania parametrycznego oraz ostatecznie zbudowano instalację. Przedstawiono w nim poszczególne miejsca na Wiśle w postaci przekrojów na wiszących transparentnych planszach. Natężenie hałasu zobrazowano w postaci trójwymiarowej struktury przenikającej się z rzeką.

Warsztaty zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Imago Zakładu Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43). Opiekunem warsztatów był dr inż. arch. Farid Nassery, przy współpracy mgr inż. arch. Szymona Filipowskiego i mgr inż. arch. Rafała Zielińskiego. Koordynatorami studenckimi byli: inż. arch. Ewa Sroczyńska i inż. arch. Piotr Pasierbiński. W warsztatach uczestniczyli studenci z Politechniki Krakowskiej, Wrocławskiej i Śląskiej.

Część merytoryczną warsztatów poprowadził prof. arch. Gregory Spaw z Uniwersytetu Tennessee w Knoxville. Profesor Spaw jest absolwentem Kansas State University (tytuł inżyniera architekta) oraz Harvard University’s Graduate School of Design (tytuł magistra). Wykładał on
w Boston Architectural College. Pracował w biurach projektowych: Bohlin Cywinski Jackson, Preston Scott Cohen Inc., Asymptote w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Seulu, Atenach i Brukseli z LA.SSA. Jest laureatem konkursu w ramach projektu „Indie Architecture” dla młodych architektów PS1 w Queens w Nowym Jorku (2009r.). Obecnie jest profesorem na Wydziale Architektury University of Tennessee oraz współwłaścicielem biura projektowego SHO.

data publikacji: 13-10-2014    edycja: 11-02-2015

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!