Studenci VII sem. kierunku Architektura i Urbanistyka

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim przystępując do rekrutacji na studia drugiego stopnia na WA PK, podczas rejestracji elektronicznej kandydaci mają możliwość wyboru, bowiem Wydział nasz oferuje studia II stopnia na kierunku Architektura zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Przez minione 2 lata Wydział umożliwiał realizację programu studiów II stopnia w języku angielskim pilotażowo dla jednej grupy dziekańskiej.

Od roku 2014/15 uruchomiona została rekrutacja na tę formę studiów z limitem przyjęć 36 osób na studia stacjonarne i 12 osób na studia niestacjonarne.

Program studiów MA in English zawiera te same treści merytoryczne co program w języku polskim i tym samym posiada akredytacje krajowe (Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych) oraz zagraniczne – Royal Institute of Britsh Architects.

Natomiast realizacja programu będzie się odbywała w całości w nowej formie zintegrowanego systemu modułowego prowadzonego przez kadrę dydaktyczną WA PK oraz profesorów z uczelni zagranicznych między innymi z Mediolanu, Barcelony i Atlanty.

Studia stacjonarne MA in English rozpoczynające się od r. akad. 2014/15 są studiami bezpłatnymi.

Studia niestacjonarne MA in English rozpoczynające się od r. akad. 2014/15 są studiami płatnymi – opłata wynosi 5500 zł za semestr.

Studia MA in English są adresowane do kandydatów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Zachęcamy do studiowania w Krakowie w języku angielskim!

Szczegółowe zasady rekrutacji na MA in English: http://rekrutacja.pk.edu.pl/index.php/oferta-edukacyjna-2014-15/studia-2-stopnia-2014-15/stacjonarne-2-stopnia-2014-15/536-architektura-ang-2014-15

Pytania i dodatkowe informacje dotyczące MA in English: dr hab.inż.arch. Anna Franta, prof. PK – Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej i Studiów Anglojęzycznych – tel.: 604 818 582

data publikacji: 16-01-2015    edycja: 16-01-2015

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!