I Międzynarodowe Krakowskie Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych
CSUS plakat

CSUS

Zakład Przestrzeni Urbanistycznych Instytutu Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Krakowskim Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych, które odbędzie się 13 marca (piątek) 2015 w sali Instytutu Projektowania Urbanistycznego (Kraków, ul. Podchorążych 1, II piętro, pokój nr 215).

Temat spotkania to:

ZASADY I DEREGULACJE PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ.

WSPÓŁCZESNE DOŚWIADCZENIA Z EUROPY ŚRODKOWEJ I WIELKIEJ BRYTANII.

 

Zgłoszenia do dnia 05 marca 2015 proszę kierować do arch. Karoliny Dudzic-Gyurkovich na adres: lp.ud1664856693e.kp@1664856693hcivo1664856693kruyg1664856693-cizd1664856693udk1664856693. Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Seminarium związane jest z obecnością na Wydziale profesora wizytującego – prof. arch. Ivora Samuelsa (Urban Morphology Research Group, University of Birmingham). W programie przewidziane są wystąpienia wprowadzające prof. I. Samuelsa, (Birmingham, Oxford, UK), PhD arch. A. Niković (Belgrad, Serbia) oraz prof. dr hab. inż. arch. Z. Zuziaka, dr hab. inż. arch. B. Podhalańskiego, dr inż. arch. W. Korbla i dr hab. inż. arch. A. A. Kantarek, prof. PK z WA PK oraz czas na dyskusję.

Zapraszam do tej dyskusji, którą chcemy poświęcić w części pierwszej przykładom współczesnych deregulacji urbanistycznych a w drugiej – propozycjom zmian i możliwości działań.

Kondycja współczesnej przestrzeni miejskiej to rezultat współistnienia     wielu czynników. Organizacja życia społeczności i jej kulturowe dokonania trwale zapisują się w przestrzeni, ale jej kształt wymyka się naszej kontroli wobec dynamiki zmian i poczucia tymczasowości obecnych we współczesnej cywilizacji.

Jeśli rozumieć nasze naukowe zobowiązanie podobnie jak widział to I. Cerdà, gdy określił urbanizację (Urbanización) jako naukę, która ma uchronić nas przed chaotycznym zagospodarowaniem, to wiąże się to z nieustannym zadawaniem pytania jaki jest rzeczywisty rezultat naszych wysiłków i świadomego działania w przestrzeni. Określenie świadomy odnosi się do wspólnego, opartego o wypracowane sposoby i zakresy działań, wysiłku zorganizowanej społeczności i staje się istotnym kulturowym wymiarem.

We współczesnym świecie warto spojrzeć na urbanistyczną tradycję i współczesność poprzez dwa uzupełniające się wymiary. Ustalone prawodawstwo i jego ewolucja oraz praktyka jego realizacji to jeden z wyznaczników. Elementy kulturowe i zakres obyczajów oraz przekonań będących odbiciem przyjmowanego systemu wartości skutkujące w działaniach nieformalnych i mające wpływ na kształtowanie zmian w obrębie prawodawstwa to drugi wymiar.

We współczesnych tendencjach globalizacyjnych szczególna istotna staje się możliwość porównania różnych tradycji urbanistycznych.

W Europie, która ciągle na nowo ustala relacje pomiędzy różnymi poziomami uzgodnień i gdzie trwa proces uświadamiania sobie różnych zakresów tego co wspólne a co lokalne,taka płaszczyzna jest wyjątkowo istotna.

Stąd to spotkanie.

dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof.PK

data publikacji: 17-02-2015    edycja: 20-02-2015

Plan zajęć 2022/23

Aktualny plan zajęć 2022/23.

Zamówienie publiczne na remont toalet

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w ramach zamówienia publicznego

Konferencja ISUF 2022 Łódź Kraków 6-11.09.2022

Konferencja ISUF 2022 Łódź Kraków 6-11.09.2022

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.