WIZYTA PROFESORA AKIO HIZUME Z RYUKOKU UNIVERSITY W JAPONII

Wizyta profesora Akio Hizume z Ryukoku University w Japonii na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Projektowania Budowlanego i Władz Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, został zaproszony Profesor Akio Hizume na wykłady i warsztaty manualne jako Visiting professor w okresie od 12 stycznia do 16 stycznia 2015 roku. Wizyta Profesora Akio Hizume, możliwa była dzięki  projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego, umowa nr UDA-POKL.  Program pobytu gościa z Japonii związany był z tematem Politechnika XXI wieku – program rozwoju Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych  polskich inżynierów. Program tematyczny pobytu, opracowany został na bazie wspólnych uzgodnień stron. Zakres profilu zagadnień dydaktycznych dotyczył budownictwa, materiałów budowlanych, konstrukcji, form przestrzennych, kolorystyki i estetyki. Wykłady i warsztaty odbywały się w budynkach Wydziału Architektury na ul. Warszawskiej, ul. Podchorążych oraz w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. św. Jana 28.

Akio Hizume, japoński architekt, jego fascynacja architekturą połączona z geometrią i muzyką.

Profesor Akio Hizume z Uniwersytetu w Ryukoku w Japonii,  jest uznanym naukowcem i dydaktykiem w Japonii i na świecie. Jego wykłady i oryginalnie prowadzone warsztaty, podczas których demonstruje na modelach przestrzennych swoje przemyślenia i badania, cieszą się powszechnym uznaniem. W celu wyjaśnienia skomplikowanych rozwiązań przestrzenno-geometrycznych stosuje przede wszystkim najnowsze techniki komputerowe. Na szczególną uwagę zasługują jego znakomite umiejętności  posługiwania się rysunkiem odręcznym, który jak (podkreśla sam profesor) jest  uniwersalnym językiem prostego merytorycznego przekazu, niejednokrotnie skomplikowanych układów przestrzennych i nie tylko. Maksymą profesora jest zasada, aby nie oddzielać nauki od sztuki. Obie te dziedziny są bowiem formami humanitarnej  twórczości. Jest zafascynowany formami geometrycznymi, które zarówno w rozwiązaniach historycznych, współczesnych jak i awangardowych oparte są na zasadzie złotego podziału odcinka. W celu prostego demonstrowania skomplikowanych zasad konstrukcyjnych podczas warsztatów posługuje się  historycznym japońskim origami oraz naturalnym materiałem jakim jest np. bambus.

Wykłady i warsztaty ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wszystkie wykłady i warsztaty miały charakter otwarty, w których uczestniczyli studenci jak i pracownicy dydaktyczni. Wykłady były prowadzone w języku angielskim w formie multimedialnej. Nadmienić  należy, że sposób prowadzenia wykładów i płynne przechodzenie do zajęć warsztatowych, fascynowało studentów i dydaktyków. Program jego pobytu na Wydziale Architektury obejmował czasowo 60 godzin w co wchodziły wykłady, warsztaty i seminaria projektowe. Zakres problematyki wykładów był bardzo szeroki, począwszy od wybranych przykładów historycznej architektury japońskiej,  przechodzących  przez różne okresy  czasowe do współczesnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zainteresowań i badań naukowych profesora. Z pośród ogromnego zasobu uniwersalnej wiedzy profesora, wyróżniały się prezentowane jego autorskie rozwiązania przestrzenne na bazie „złotego podziału” i „złotego środka” w strukturach przestrzennych. Prezentowane były geometryczne układy fraktalne i zastosowanie matematycznych ciągów Fibonacciego. W trakcie merytorycznego przekazu zagadnień przestrzennych w oryginalny sposób włączane były procesy muzyki komputerowej (synchronizowanej z prezentowanymi układami przestrzennymi, budowanymi na zasadzie rytmów i proporcji). Kompozycje muzyczne, oparte na zasadach ciągów matematycznych wzbudzały szczególne zainteresowanie. Profesor w ten sposób podkreślał istnienie silnych związków pomiędzy konstrukcjami muzycznymi, a przestrzennymi układami geometrycznymi w rozwiązaniach architektonicznych.

Opracowanie tekstu i zdjęcia: dr inż. arch. Małgorzata Mełges

data publikacji: 25-02-2015    edycja: 10-03-2015

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!