Seminarium dla studentów

Stowarzyszenie Urbanistów Północnej Polski  oraz SARP O/Wybrzeże zaprasza na Seminarium pt.

” Powrót witalności czyli rewitalizacja społeczno – ekonomiczno – przestrzenna”

28 czerwca 2016 r. o godz. 9:00
siedziba SARP Oddział Wybrzeże, Gdańsk, ul. Targ Węglowy 27

Program szkolenia obejmuje dwa bloki tematyczne związane z ekonomicznymi, społecznymi i przestrzennymi aspektami rewitalizacji.

W pierwszym bloku zostaną poruszone kwestie społeczne oraz dotyczące wartości jakie niosą przestrzeń, w tym przestrzeń publiczna i krajobraz, oraz ich rola w procesie rewitalizacji. Poddana dyskusji zostanie kwestia krajobrazu kulturowego oraz jego znaczenia dla jakości życia. Przedmiotem dyskusji będzie również funkcja opracowań specjalistycznych, takich jak gminne programy rewitalizacji czy audyt krajobrazowy budujące ramy dla opracowań planistycznych. Poruszona w dyskusji będzie również kwestia zaangażowania społecznego w proces definiowania wartości w przestrzeni i w krajobrazie, tworzenia opracowań strategicznych i realizacji programów rewitalizacji, jak również późniejszej ich realizacji z udziałem społeczności lokalnej.

Drugi blok jest poświęcony materialnej i formalnej stronie działań rewitalizacyjnych. Procesy rewitalizacyjne wiążą się z inwestycjami, których finansowanie, realizacja i eksploatacja są efektem opracowań strategicznych i planistycznych. Dyskusja ma za zadanie poruszyć kwestie konsekwencji programów i dokumentów strategicznych,  wpływu gminnych programów rewitalizacji na działalność mieszkańców, podmiotów gospodarczych, inwestorów. Zagadnienia zostaną przedstawione z perspektywy urbanistycznej, architektonicznej, ekonomicznej i prawnej.

 

data publikacji: 17-06-2016    edycja: 17-06-2016

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!