Laureaci III Edycji Konkursu im. Marszałka Marka Nawary

Laureatami III Edycji Konkursu im. Marszałka Marka Nawary zostali autorzy prac wykonanych w Instytucie Projektowania Miast i Regionów WAPK. Jest to konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w Małopolsce, które dotyczą ustroju jak i działalności samorządu terytorialnego. Prace mogą również traktować o zagadnieniach szczegółowych związanych ze współpracą uczelni i samorządów jak np. problemy czy zagadnienia zlecone przez samorządy ważne w praktyce funkcjonowania tych instytucji. Organizatorzy podkreślają, że „celem Konkursu jest wyłanianie i nagradzanie osób, które wnoszą znaczący wkład intelektualny w budowanie Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa szanującego zasadę pomocniczości w stosunku do samorządu terytorialnego”. Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Dr inż. arch. Mariusz Łysień jest pracownikiem Instytutu Projektowania Miast i Regionów.

Komisja Konkursowa zadecydowała o wyróżnieniu prac:

w kategorii praca doktorska:

dr inż. arch. Mariusz Łysień za pracę doktorską pt. Związki funkcjonalno – przestrzenne miasta nad rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców; wykonaną pod opieką promotorską prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Węcławowicz – Bilskiej

oraz

w kategorii praca magisterska:

mgr inż. arch. Marta Waga i mgr inż. arch. Barbara Walas za pracę dyplomową magisterską pt Kalwaria Zebrzydowska – projekt systemu przestrzeni publicznych w mieście, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Matyldy Wdowiarz – Bilskiej, prof. PK

Łącznie w Konkursie wyróżniono cztery prace. Oznacza to, że prace dr inż. arch. Mariusza Łysienia będącego pracownikiem Instytutu Projektowania Miast i Regionów oraz absolwentek WA, mgr inż. arch. Marty Wagi i mgr inż. arch. Barbary Walas, stanowią połowę nagrodzonych w Konkursie prac.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 12.12.2019, podczas uroczystej Gali w Operze Krakowskiej.

Fotografie: Biuro Prasowe UMWM

 

data publikacji: 03-01-2020    edycja: 03-01-2020

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!