ANNA ŚWIĘTNICKA, ABSOLWENTKA NASZEGO WYDZIAŁU, LAUREATKĄ NAGRODY IM. TADEUSZA TERTILA

Mgr inż. arch. Anna Świętnicka, tegoroczna dyplomantka w Zakładzie Przestrzeni Urbanistycznych  Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK została laureatką tegorocznej edycji nagrody im. Tadeusza Tertila w Tarnowie. Pracę „Tarnów-Mościce – nowe centrum dzielnicy” wykonała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anna Agaty Kantarek, prof. PK oraz dr hab. inż. arch. Wojciecha Korbela, prof. PK.

            Tematem pracy magisterskiej jest wizja rozwoju dzielnicy Mościce znajdującej się w zachodnim obszarze Tarnowa, a także propozycja nowego budynku dworca kolejowego.

Mościce to pierwotnie dzielnica robotnicza i powstała w wyniku wybudowania w 1927 roku Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Założenie urbanistyczne odnosiło się do utopijnej wizji „miasta-ogrodu” Ebenezera Howarda i polegało na podziale terenu według statusu społecznego mieszkańców w a poszczególne przestrzenie były oddzielone pasami zieleni.

            Na przestrzeni lat dynamiczny rozwój tej części miasta wprowadził chaos i zatarł pierwotne założenia urbanistyczne, dlatego wizja rozwoju dzielnicy, którą prezentuje mój projekt dyplomowy zakłada powrót do pierwotnej siatki ulic, uporządkowanie przestrzeni i jej podział pod względem funkcjonalnym oraz podkreślenie osi, wzdłuż której znajdują się najważniejsze obiekty dzielnicy. Ponadto zaproponowałam obszary, które mogłyby być

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a także pod zabudowę biurową zlokalizowaną w projektowanym Nowym Centrum Dzielnicy.

            Ruch kołowy przy budynku dworca kolejowego został przeniesiony pod ziemię uwalniając tym samym przestrzeń placu i tworząc ciąg komunikacji pieszej pozbawionej barier w postaci ruchliwej ulicy. Przestrzeń podziemna została zagospodarowana jako wielopoziomowy parking co jest odpowiedzią na

deficyt miejsc postojowych w tej części dzielnicy. Na górnym placu  zaproponowałam duże otwarcia stanowiące naturalne doświetlenie ulicy i parkingu pod spodem. Pozwoliło to również wprowadzić wysoką zieleń wyrastającą z najniższego poziomu i przechodzącą koronami drzew na plac górny, łącząc tym samym wielopoziomowe założenie. Nowe Centrum

Dzielnicy powstało w obecnym miejscu dworca kolejowego, w pobliżu Stadionu Jaskółcze Gniazdo i terenów rekreacyjnych między Mościckim Centrum Kultury, a wielofunkcyjną halą Jaskółka.

            Nowy budynek dworca został zaprojektowany jako część większego założenia urbanistycznego i odnowienie tej funkcji jest uzasadnione wizją przyszłości Mościc, zakładającą duże centrum biurowe i zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Dworzec, mimo, że stanowi zupełnie nowy obiekt nawiązuje swoją formą i materiałami do istniejącej, niszczejącej hali stacji kolejowej, pozostawiając tym samym wyjątkowy charakter dzielnicy i

modernistycznej architektury, która jest znakiem rozpoznawczym Mościc.

(ze streszczenia opisu pracy)

https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Poznalismy-laureatow-Nagrody-im.-Tadeusza-Tertila

data publikacji: 18-12-2020    edycja: 18-12-2020

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!