Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK Dziekanem naszego Wydziału Architektury!

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK Dziekanem naszego Wydziału Architektury!

26.11.2020 r. w ogólnowydziałowym opiniowaniu kandydatów na Dziekana, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK uzyskała wynik 62,894%. W grudniu, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz podpisał zarządzenie w sprawie powołania dziekanów. Nasza Pani Dziekan obejmie funkcję 1 stycznia 2021 roku.

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK fot. Jan Zych

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK w 1994 ukończyła studia na kierunku architektura i urbanistyka w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, gdzie w 2001 na Wydziale Architektury uzyskała na podstawie rozprawy pt. „O czasie w architekturze” stopień naukowy doktora nauk technicznych. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński. 19 października 2016 r. Rada Wydziału Architektury PK nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: teoria i projektowanie urbanistyczno-architektoniczne. Podstawę postępowania habilitacyjnego stanowiła monograficzna publikacja książkowa pt. „Teatry interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru”, stanowiąca kluczową fazę w jej badaniach naukowych nad architekturą użyteczności publicznej (w szczególności nad architekturą teatralną) i jednocześnie podsumowująca twórczą pracę zawodową. Jej działalność naukowa oraz twórcza praca zawodowa mają ścisły związek z pracą dydaktyczną i popularyzatorską. Najważniejsze problemy, jakie podejmuje w swej pracy, dotyczą kształtowania współczesnych obiektów muzealnych, kultury (architektura dla sztuki w mieście) i teatralnych. Jest wspólnikiem pracowni projektowej KOZIEŃ ARCHITEKCI — wraz z dr. inż. arch. Markiem Kozieniem i mgr inż. arch. Katarzyną Kozień-Kornecką — i współautorką ponad 40 twórczych prac projektowych z zakresu architektury użyteczności publicznej. Prace architektoniczne zespołu Kozień Architekci były prezentowane na wystawach architektonicznych w kraju i za granicą (Budapeszt, Praga, Bratysława, Lublana, Oslo, Bruksela). Magdalena Kozień-Woźniak prezentowała je również na wykładach w Polsce, Libanie czy Brazylii. Prace twórcze były publikowane zarówno w opracowaniach o charakterze monograficznym, architektonicznych wydawnictwach albumowych, katalogach wystaw, architektonicznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Za działalność twórczą uzyskała wraz z zespołem 30 nagród i wyróżnień, 9-krotnie — pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym.

Nasza Pani Dziekan jest Członkiem Rady Doskonałości Naukowej, Członkiem Rady Naukowej WA PK i Przewodniczącą Komisji WA PK ds. Przewodów Doktorskich K-2

Nowej Pani Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

data publikacji: 23-12-2020    edycja: 23-12-2020

Plan zajęć

Harmonogram zajęć na 2020/2021, semestr letni.

Mineralny Klinkier Elastolith, czyli elewacja XXI wieku.

„Mineralny Klinkier Elastolith, czyli elewacja XXI wieku."

BIM w polskiej branży budowlanej – ankieta nt. skali wdrożenia met...

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która prowadzona jest przy wsparciu firmy PwC oraz Stowarzyszenia BIM Klaster.

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient...

25 i 26 marca 2021 odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient City organizowana jako wydarzenie online.

Najnowsze e-wydanie magazynu „Architektura & Biznes” 3/2021 do...

Najnowsze e-wydanie magazynu „Architektura & Biznes” 3/2021 do pobrania BEZPŁATNIE DLA WSZYSTKICH!

Projekt wsparcia wybitnych studentów – Najlepsi z najlepszych! ...

Projekt wsparcia wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0” rozpoczęty

Organizacja zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Informacje bieżące.