Zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19

Informacja dotycząca zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19

1. Z dniem 15 lutego 2021 r. rozpoczyna się na uczelniach elektroniczna
rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia.

2. Koordynatorem ds. szczepień na Politechnice Krakowskiej będzie Pani lic. Anna Wiśniewska z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.

3. Do rejestracji na szczepienia mogą przystąpić aktualnie zatrudnieni nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na PK, urodzeni po
31 grudnia 1955 r. i przed 31 grudnia 2003 r., którzy znajdują się na liście udostępnionej w systemie POL-on przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

4. Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni rejestruje się na szczepienie w uczelni, która jest jego podstawowym miejscem pracy.

5. Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na Politechnice Krakowskiej, urodzeni przed 31 grudnia 1955 roku, będą mieli możliwość zaszczepienia się w późniejszym terminie.

6. Zgłoszenia są dobrowolne i trwają do 17 lutego 2021 r. do godz. 15.00.

7. Zgłoszenie na szczepienie należy przesłać w formie elektronicznej na
maila: lp.ud1620398477e.kp@1620398477divoc1620398477ofni1620398477

W związku z toczącymi się zapisami na szczepienia przeciw COVID, apelujemy aby zgłoszenia kierowane na adres lp.ud1620398477e.kp@1620398477divoc1620398477ofni1620398477 były przesyłane wyłączenie ze służbowych kont pocztowych.

8. W zgłoszeniu należy podać:

1) imię i nazwisko,

2) preferowany punkt szczepienia (z wykazu umieszczonego w systemie POL-on),

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wykaz-punktow-szczepien-plik-do-pobrania/

3) PESEL,

4) numer telefonu kontaktowego (preferowany jest prywatny numer
telefonu komórkowego).

9. Listy chętnych na szczepienia będą weryfikowane przez Dział Spraw Osobowych i Socjalnych oraz przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem systemu POL-on.

10. Osoba wysyłająca zgłoszenie godzi się na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum e-Zdrowie oraz jednostkę przeprowadzającą szczepienie.

11. Punkty szczepień będą kontaktować się z zgłoszonymi pracownikami w
celu ustalenia terminu szczepień.

12. Dalsze informacje dotyczące szczepień będą podawane w Serwisie
Informacyjnym Pracowników PK oraz na stronie głównej Politechniki Krakowskiej, w Informacjach związanych z wirusem SARS-CoV-2.

Z poważaniem
Małgorzata Rekuć

data publikacji: 16-02-2021    edycja: 16-02-2021

Plan zajęć

Harmonogram zajęć na 2020/2021, semestr letni.

Mineralny Klinkier Elastolith, czyli elewacja XXI wieku.

„Mineralny Klinkier Elastolith, czyli elewacja XXI wieku."

BIM w polskiej branży budowlanej – ankieta nt. skali wdrożenia met...

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która prowadzona jest przy wsparciu firmy PwC oraz Stowarzyszenia BIM Klaster.

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient...

25 i 26 marca 2021 odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient City organizowana jako wydarzenie online.

Najnowsze e-wydanie magazynu „Architektura & Biznes” 3/2021 do...

Najnowsze e-wydanie magazynu „Architektura & Biznes” 3/2021 do pobrania BEZPŁATNIE DLA WSZYSTKICH!

Projekt wsparcia wybitnych studentów – Najlepsi z najlepszych! ...

Projekt wsparcia wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0” rozpoczęty

Organizacja zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Informacje bieżące.