XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient City

25 i 26 marca 2021 odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient City organizowana jako wydarzenie online przez Katedrę Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Politechniki Krakowskiej, Sekcję Urbanistyki Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk oraz World Institute for Engineering and Technology Education.

Koncepcja rezyliencji miasta, wywodząca się z 70-tych lat XX wieku zwraca uwagę na konieczność traktowania miasta jako spójnego systemu, w którym wszyscy interesariusze – lokalne władze, przedsiębiorcy i mieszkańcy są skłonni do współdziałania dla mądrego zarządzania miastem, zapewniającego nie tylko optymalne warunki dla zrównoważonego rozwoju, ale też zdolność do radzenia sobie z różnorodnymi kryzysami współczesnej cywilizacji. Jaki wpływ na fizyczną formę miasta i zasady przestrzennego rozwoju miejskich struktur ma ta idea?

Dyskusje w ramach rozważań nad miastem odpornym prowadzone będą przez dwa dni:

czwartek, 25 marca 2021, sesja studencka i doktorancka http://kuiasm.pk.edu.pl/pliki/UCRC_Conference%20Programme_students_session.pdf

piątek, 26 marca 2021, otwarcie konferencji i sesje 1-6

http://kuiasm.pk.edu.pl/pliki/UCRC_Conference_Programme.pdf

XVI Międzynarodowa  Konferencja Naukowa URBAN COMPOSITION OF RESILIENT CITY w szczególny sposób poświęcona będzie Panu Profesorowi Jackowi Gyurkovichowi – architektowi i urbaniście, wychowawcy wielu pokoleń architektów twórców i naukowców, człowiekowi o ogromnej pasji twórczej i znaczącym dorobku realizacyjnym – z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej i naukowej.

Pan Profesor jest współtwórcą dzisiejszej pozycji Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej, członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, byłym dyrektorem Instytutu Projektowania Urbanistycznego i wieloletnim Kierownikiem Katedry Kompozycji Urbanistycznej, a także Dziekanem Wydziału Architektury w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020, twórcą szeregu dzieł architektury sakralnej. Jest naszym Nauczycielem i Mistrzem.

W roku 2021 rozpoczynamy także czwarte ćwierćwiecze istnienia Politechniki Krakowskiej i Wydziału Architektury – kształcących kadry dla lokalnej i globalnej gospodarki. XVI Międzynarodowa  Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich jest symbolicznie dedykowana Jubilatowi i Jego Uczelni. Chcemy wspólnie z Państwem potwierdzić, że nadal, razem poszukujemy prawdy i dla dobra kolejnych pokoleń dbamy o rozwój powierzonej nam dyscypliny wiedzy – Architektury i Urbanistyki.

Kinga Racoń-Leja

Mateusz Gyurkovich

Anna Agata Kantarek
Kuratorzy Konferencji Przewodnicząca Sekcji Urbanistyki KAiU PAN
data publikacji: 17-03-2021    edycja: 17-03-2021

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!