Ruszyła rekrutacja na Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki

Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki WA PK mają długoletnią tradycję. Utworzone zostały w 1973 r. w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (obecnie Katedrze). Program nauczania – aktualizowany zgodnie z wymogami  współczesnej wiedzy konserwatorskiej – uwzględnia wymagania organizacji zawodowych i pracodawców. Zapewnia słuchaczom efekty kształcenia podnoszące kwalifikacje w zawodzie, niezbędne na rynku pracy związane z pełnieniem zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków. Słuchacze otrzymują w ramach przewidywanych bloków tematycznych, niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, a zajęcia seminaryjne prowadzone w terenie – w obiektach zabytkowych i pracowniach konserwatorskich – pozwalają poznać praktyczne i techniczne aspekty różnorodnej problematyki konserwatorskiej.

podyplomowe-studia-konserwacji-zabytkow-architektury-i-urbanistyki-wa-pk

Zaliczenie dwusemestralnego kursu (300 godzin) odbywa się dwuetapowo:

– egzamin pisemny (wybrane zagadnienia z historii architektury i urbanistyki oraz historii konserwacji zabytków i doktryn konserwatorskich);

– prezentacja przed komisją egzaminacyjną pisemnej pracy dyplomowej, obejmującej zagadnienia badawczo-konserwatorskie ( w zakresie problematyki związanej z wykształceniem lub wykonywanym zawodem).

kieronik-studkow-prof

Szczegółowe informacje dotyczące: rekrutacji, programu nauczania, terminów, bloków tematycznych, wykładowców oraz wybranych przykładów problematyki prac dyplomowych znajdują się na stronie internetowej:

http://arch.pk.edu.pl/dziekanat-wydzialu/studia/kierunek-architektura/studia-podyplomowe/

a także http://pskz.pk.edu.pl/

kierownik studiów

dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK

data publikacji: 28-04-2021    edycja: 29-04-2021

WYTAWA POSTERÓW Z STUDEENCKIEJ SESJI KÓŁ NAUKOWYCH 2021

Otwarto wystawę posterów prezentujących wybrane referaty z Studenckiej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej 2021.

Zaproszenie na uroczystość zakończenia studiów magisterskich przez...

Zaproszenie na uroczystość zakończenia studiów magisterskich przez absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 2019/20

Spotkanie dla studentów z przedstawicielami Royal Institute British A...

Spotkanie dla studentów z przedstawicielami Royal Institute British Architects (RIBA)

Konkurs na projekt i wykonanie muralu o tematyce pokojowej w Parku Pok...

Konkurs na projekt i wykonanie muralu o tematyce pokojowej w Parku Pokoju w Oświęcimiu

Mineralny Klinkier Elastolith, czyli elewacja XXI wieku.

„Mineralny Klinkier Elastolith, czyli elewacja XXI wieku."

BIM w polskiej branży budowlanej – ankieta nt. skali wdrożenia met...

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która prowadzona jest przy wsparciu firmy PwC oraz Stowarzyszenia BIM Klaster.

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient...

25 i 26 marca 2021 odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Composition of Resilient City organizowana jako wydarzenie online.