REKRUTACJA TRWA! TO JUŻ OSTATNI ROK PROJEKTU PIKAP!

Projekt PIKAP jest adresowany do studentek i studentów 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków realizowanych na Politechnice Krakowskiej. Każdy z uczestników/uczestniczek projektu zostanie poddany/a bilansowi kompetencji: przy wykorzystaniu nowego narzędzia do badania kompetencji sprawdzi stopień rozwoju swoich kompetencji, które są istotne dla wykonywania konkretnych zawodów.

W ramach działań fakultatywnych oferujemy studentkom i studentom zarówno pogłębione doradztwo indywidualne (coaching, symulacje rozmów kwalifikacyjnych), jak i nową tematykę wsparcia grupowego (szkolenia dotyczące umiejętności menadżerskich i społecznych: komunikowanie, zarządzanie projektem, praca w zespołach wielopokoleniowych).

Uczestnicy projektu będą mogli praktycznie przygotować się do udziału w sesjach Assessment Center, a także zadbać o ochronę własności intelektualnej w procesach rekrutacji.

Projekt PIKAP zakłada także dalszą współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz z pracodawcami, zaangażowanymi w życie naszej uczelni. We współpracy z firmami zrzeszonymi w Radach Pracodawców przy poszczególnych Wydziałach uczelni zaprosimy studentki i studentów do udziału w branżowych, wiosennych targach pracy (w odmienionej formule, bo zakładającej bardziej indywidualne kontakty z pracodawcami), a także zorganizujemy cykl spotkań pod hasłem „Case studies z praktykami”, podczas których uczestniczki i uczestnicy projektu będą mogli poznać praktyczne aspekty pracy w danej firmie i w danym zawodzie.

 

Więcej informacji na stronie: Biuro Karier Politechniki Krakowskiej (pk.edu.pl)

data publikacji: 22-10-2021    edycja: 22-10-2021

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 22 listopada odeszła Małgorz...

22 listopada 2021r. po krótkiej ciężkiej chorobie, zmarła Małgorzata Jagoszewska, wieloletni pracownik Instytutu Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury.

Inauguracja studiów podyplomowych: Archikultura. Edukator architekton...

W dniu 15 października 2021 r. odbyła się inauguracja studiów podyplomowych: Archikultura. Edukator architektoniczny.

Pracownik WA PK dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK w składzi...

Pracownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A-3) dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK został powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa w skład Rady Strategii, która jest zespołem eksperckim reprezentujący ś

Chcesz wyjechać na praktykę za granicę w zawodzie powiązanym z kie...

Z Organizacją IAESTE Politechniki Krakowskiej jest to możliwe.

III Krakowskie Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych

III Krakowskie Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych

Wystawa poplenerowa 1 roku AK w Galerii „Gil” PK

Zapraszamy do obejrzenia wystawy poplenerowej 1 roku AK w Galerii "Gil" PK przy ul. Warszawskiej 24.

Plan zajęć 2021/22

Plan zajęć na semestr zimowy 2021/22 dostępny tutaj.