Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Wydziałem Architektury i Wydziałem Inżynierii Lądowej a Stowarzyszeniem Producentów Betonów

Podpisanie Listu Intencyjnego – podpisują od lewej: Dziekan Wydziału Inżynierii PK Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Prezes Stowarzyszeniem Producentów Betonów Grzegorz Bajek, Dziekan Wydziału Architektury PK Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK

W dniu 26 listopada 2021 roku Dziekan Wydziału Architektury PK Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK wraz z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej PK Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów Grzegorzem Bajkiem podpisali trójstronny List Intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy dwoma wydziałami Politechniki Krakowskiej a Stowarzyszeniem Producentów Betonów z siedzibą w Warszawie. Celem strategicznym współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury PK, Wydziałem Inżynierii Lądowej PK a Stowarzyszeniem Producentów Betonów jest stworzenie powiązań kooperacyjnych i badawczych między stronami oraz innymi uczestnikami życia naukowego i gospodarczego.

Podpisane porozumienie dotyczy przede wszystkim dążenie do poszerzania wiedzy technicznej w zakresie technologii betonu i żelbetu, w szczególności betonowych konstrukcji prefabrykowanych, transferu najnowszej wiedzy i technologii, wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii budowlanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu uzyskania efektów przemysłowych jak też upowszechniania wiedzy naukowej. Podpisanie Listu Intencyjnego jest także pierwszym krokiem w podnoszeniu jakości i atrakcyjności kształcenia architektonicznego i konstrukcyjnego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Koordynatorami działań w ramach współpracy z SPB są: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK, (Wydział Architektury PK), dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej PK) oraz z ramienia SPB mgr inż. Józef M. Kostrzewski (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów).

Serdecznie gratulujemy i życzymy udanej współpracy!

Zdjecie pamiątkowe w gabinecie Dziekana WA PK, stoją od lewej: Dziekan Wydziału Inżynierii PK Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Prezes Stowarzyszeniem Producentów Betonów Grzegorz Bajek, Dziekan Wydziału Archiektury PK Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK oraz Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK - koordynator działań z SPB z ramienia Wydziału Architektury PK

 

data publikacji: 26-11-2021    edycja: 27-11-2021

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!