Konkurs „KOD MIASTA”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie artystycznym na opracowanie graficznego kolażu pn. „KOD MIASTA” promującego Konferencję pod tym samym tytułem.

kod_miasta-2022

REGULAMIN KONKURSU

KOD MIASTA”

Celem konkursu jest opracowanie graficznego kolażu przedstawiającego tytułowy „Kod Miasta”. Kod to umowny system znaków i symboli przekazujący informacje w języku danego systemu. W tym przypadku systemem nazwiemy miasto jako ukształtowaną jednostkę posiadającą unikatowe cechy. Przepełnione jest ono symbolami uniwersalnymi, powtarzającymi się w wielu miejscach na świecie, oraz znakami unikatowymi, charakterystycznymi jedynie dla danej lokalizacji. Każde miasto funkcjonuje w wyjątkowy dla siebie sposób, a jego wewnętrzne zależności i interakcje również wpływają na ogólny całokształt odbioru danej przestrzeni.

Informatyczny kod źródłowy podaje przy pomocy określonego języka instrukcje opisujące operacje, które na otrzymanych danych wykona komputer. Językiem pracy konkursowej będzie autorska grafika, instrukcjami zaś wybrane obrazy czy kształty symbolizujące niewyczerpany katalog miejsc, struktur przestrzennych, uwarunkowań lokalizacyjnych, krajobrazowych, płaszczyzn społecznych i ekonomicznych etc. To na ich podstawie w świadomości odbiorcy, przechowującego w pamięci indywidualny zbiór danych, dokonają się operacje interpretujące stworzony przez autora przekaz.
Uczestnicy posiadają dowolność w interpretacji tematu konkursu.

 1. Organizatorzy konkursu:
  Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
  Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Zhukovs’koho St, 64, Zaporizhzhia, Zaporizhia Oblast, Ukraina, 69063
 1. Patronat honorowy nad konkursem
  Konsul Generalny RP w Charkowie – Piotr Stachańczyk

Dziekan Wydziału Architektury PK – dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

 1. FORMA KONKURSU I JEGO PODSTAWA PRAWNA

Konkurs jest konkursem artystycznym studenckimi jednoetapowym, którym uczestnicy przez zgłoszenie się zostają dopuszczeni do udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie nieprzestrzennego (płaskiego) kolażu
  w dowolnej technice i zapisanie go formacie PDF, maksymalna wielkość pliku to 5MB). Praca zapisana powinna być tak aby umożliwiała wydruk w formacie A-3 (tj.297 x 420 mm

Celem dydaktycznym tego konkursu jest wykazanie się świadomością wewnętrznych współzależności miasta z człowiekiem i środowiskiem. Uczestnik musi wykazać się umiejętnościami w tworzenia kompozycji i syntetyzacji zagadnień miejskich.

Jest to również praktyczny sprawdzian opanowania warsztatu tworzenia odpowiedniej kompozycji, przynależnego zawodom uznanym powszechnie za artystyczne.

 1. Akcent pracy należy położyć na wskazanie cech charakteryzujących kodowanie miasta w różnych jego płaszczyznach (społecznej/ekonomicznej/struktur przestrzennych/uwarunkowań lokalizacyjnych/krajobrazowych)

 2. Celem merytorycznym konkursu jest stworzenie dzieła o wysokich walorach artystycznych niosącego odpowiedz jaki jest lub czym jest KOD Miasta

Strona konkursu: Konkurs „KOD MIASTA” (pk.edu.pl)

data publikacji: 08-12-2021    edycja: 08-12-2021

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!