III Nagroda w konkursie na Plac Kossaka dla Bartosza Dendury i Lukasa Olmy

Jury konkursowe przyznało tylko 2 nagrody – Pierwszą i Trzecią. W skład nagrodzonego zespołu weszli pracownicy wydziału architektury dr Bartosz Dendura i Dr Lukas Olma.

plac-kossaka-3-nagroda-04

Nagrodę przyznano za: „odważną ideę przekształcenia dotychczasowej funkcji Placu Kossaka w gęsto zazieleniony plac miejski. Doceniono próbę stworzenia wnętrza, z którego otwierają się widoki na Wawel, Kossakówkę oraz w kierunku ul. Retoryka. Autorzy pracy położyli duży nacisk na rozwiązania proekologiczne wykorzystujące elementy NBS”.

Fragment opisu założeń:

Las i miasto jako jedno: skojarzenie z jednej strony trochę dziwne, z drugiej na pewno nie bezprecedensowe. Coraz częściej to połączenie jest atutem wyznaczającym wyższą jakość życia miejskiego, funkcjonującego w rzeczywistości środowiskowej, a nie tylko w sferze teorii czy estetyki. Nasz projekt przewiduje lokalizację lasu (jego fragmentu) w skali mikro, w centrum miasta, nawiązując dialog z modernistyczną scenerią miejską. Kształt placu jest wypadkową tych głównych osi widokowych krzyżujących się w samym sercu placu. Las zamknięty w wielkiej donicy, niczym kwiat ozdobny będący częścią każdego salonu. Jest nie tylko elementem dekoracyjnym, ale i użytkowym, zielonym akcentem w gęsto zurbanizowanej tkance miasta. (…) Projekt zakłada utworzenie w ścisłym centrum miasta gęstej enklawy zieleni. Obsadzenie jej rodzimymi, lokalnymi drzewami uzupełnionymi w dolnych partiach krzewami i trawami ozdobnymi. (…) Dookoła całego terenu została zaprojektowana ławka – mebel miejski. Wzdłuż ul. Zwierzynieckiej oferuje ona widok na Wawel. Od strony kamienic przy Pl. Kossaka 1-3 oraz wzdłuż ul. Morawskiego daje możliwość rozwoju kawiarniom i ogródkom letnim, które mogą korzystać z mebla. Układ alejek uniemożliwia patrzenie na przestrzał placu. Na zamknięciu każdej osi widokowej jest las. Dopiero po wejściu do wnętrza, na centralnie ulokowanym skrzyżowaniu, otwierają się widoki w każdym z trzech wcześniej wymienionych kierunków. Po środku założenia znajduje się “polana”, otwarcie na niebo, na którym umiejscowiono drewniany mebel będący częściowo ławką, częściowo leżanką sprzyjającą odpoczynkowi wśród drzew. Projektuje się nasadzenia drzew w sposób niekolidujący z istniejącą infrastrukturą. Projekt uwzględnia pasy serwisowe o szerokości min 2m od przebiegającej przez plac sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sieci ciepłowniczej z dopuszczeniem sadzenia w tych miejscach traw ozdobnych i krzewów w sposób zapewniający ciągłość sieci oraz dostęp w sytuacji awaryjnej. Sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne planuje się zabezpieczyć na zasadach ustalonych z ich dysponentami (…).

Autor: Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna Studio4SPACE

Zespół: Bartosz Dendura, Martyna Mądry, Katarzyna Przybyło, Tomasz Obara, Sylwia Chudzik, Lukas Patrick Olma, Julian Wandzilak.

plac-kossaka-3-nagroda-01

plac-kossaka-3-nagroda-02

plac-kossaka-3-nagroda-03

data publikacji: 15-12-2021    edycja: 15-12-2021

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!