Wykład Profesora wizytującego Carlosa Marmolejo Duarte

Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich WAPK ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Carlosa Marmolejo Duarte pt: „Polycentric growth and ways to identify it”, który odbędzie się 15 czerwca 2022 o godzinie 16:00 na platformie MS Teams.

Wykład w języku angielskim odbędzie się w ramach aktywności Carlosa Marmolejo Duarte jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.

Link do wykładu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a45fbb3269a544455aa66109a57bcfec6%40thread.tacv2/1653939284426?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2244c5664b-481e-4246-945f-bfe71233f08b%22%7d

data publikacji: 04-06-2022    edycja: 04-06-2022

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!