Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”

Dnia 14.06. 2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”, których organizatorem byli studenci działający w Studenckim Kole Naukowym Projektowania Zrównoważonego przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego wraz z opiekunami.

W warsztatach wzięło udział 33 studentów z Fachbereich Architektur z TU Darmstadt pozostających pod opieką Profesora Mathiasa Lengfelda i Evy Tippmann oraz 13 studentów z WA PK.

Celem warsztatów było zebranie przez studentów dwóch uczelni informacji na temat interpretacji zjawisk zachodzących w przestrzeniach publicznych oraz określenie zasad solidarnej postawy wobec współczesnych zagrożeń.

Wyniki swoich poszukiwań studenci zaprezentowali w formie graficznej a także opisowej w czasie seminarium, które odbyło się dzień później, 15.06.2022.

voice-in_public_space_01

voice-in_public_space_02

fot. J. Franta

data publikacji: 28-06-2022    edycja: 28-06-2022

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!