Analiza możliwości zagospodarowania strefy Green Human Space w Pszczelej Woli

W dniu 13 czerwca 2022 roku pracownicy Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w składzie: dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK, dr inż. arch. Rita Łabuz oraz dr inż. arch. Jakub Błachut uczestniczyli w konferencji, której celem była prezentacja koncepcji zagospodarowania Strefy Green Human Space w Pszczelej Woli.

W trakcie spotkania w Auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie miało miejsce posiedzenie połączonych Komisji Rady Powiatu Lubelskiego. Dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK zaprezentowała analizę możliwości zagospodarowania terenu planowanego w gminie Strzyżewice pod rozwój przedsięwzięcia Green Human Space. Jest to praca badawczo – rozwojowa realizowana w Katedrze A-5 od lutego 2022 roku przez zespół w składzie: dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK – kierownik projektu, prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK, dr inż. arch. Agnieszka Ciepiela, dr inż. arch. Rita Łabuz, dr inż. arch. Jakub Błachut oraz inż. arch. Stanisław Borys – student WAPK na kierunku Architektura (II stopień).

Projekt był opracowany w ramach umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jan Kanthak; Starosta Lubelski, Zdzisław Antoń; Sekretarz Powiatu Lubelskiego, Artur Rumiński; oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Waldemar Wapiński, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, dr Jolanta Rodzoś; prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS. W trakcie konferencji prezentowana była także praca wykonana przez zespół pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej WNoZiGP UMCS pod kierunkiem dr hab. Waldemara Gorzym-Wilkowskiego, prof. UMCS oraz projekty studenckie powstałe w ramach konkursu. Efekty prac wszystkich Zespołów zostały pozytywnie przyjęte. Planowana jest dalsza interdyscyplinarna współpraca.

konferencja-pszczela-wola_lublin_13062022_rita-labuz_2

data publikacji: 14-07-2022    edycja: 14-07-2022

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!