Tag: stypendia
Stypendia

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.    

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla doktorantów   Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów można uzyskać w DZIEKANACIE,  pod podanym poniżej numerem telefonu: …

NAGRODY NAUKOWE POLITYKI

Szanowni Państwo, Już tylko do 19 czerwca 2016 r. Fundacja Tygodnika POLITYKA przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do konkursu o 5…

Konkurs TEORIA, Stypendium PRAKTYKA

Konkurs TEORIA Piszesz o architekturze? Chcesz wydać książkę? Wiesz, jak architektura powinna kształtować nowoczesną przestrzeń? Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje…

Stypendia w Niemczech w sem. letnim 2017/18

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej…

Program stypendialny GFPS-Polska

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej…

STYPENDIUM KONFERENCYJNE – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz EUROREG oferują pokrycie kosztów udziału w konferencji naukowej organizowanej przez RSA. Konferencja odbędzie…

Stypendia DAAD w roku akademickim 2020/2021

Broszura informacyjna o stypendiach (PDF) Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej www.daad.pl

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!