Pomoc materialna

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów

Osoby zainteresowane przyznaniem  stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów w roku akad. 2022/23  proszone są o zgłoszenie się do Dziekanatu do 29.09.2022r. w godz. 11.00 – 13.00


 

Stypendium naukowe dla studentów i doktorantów PK z Własnego Funduszu Stypendialnego


 

Pomoc materialna dla studentów

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów można uzyskać w DZIEKANACIE,  pod podanym poniżej numerem telefonu: 

Dziekanat Wydziału Architektury – Pani Edyta Dziurzyńska   tel. 12 628 31 45

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 22-09-2022