Informacje bieżące

Zajęcia z Rysunku Odręcznego I rok


Uwaga Studenci!

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 81 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 16 czerwca 2021 r. znak R.0201.88.2021 (Tekst jednolity) w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 zajęcia dydaktyczne na terenie PK są organizowane i prowadzone z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:

1) w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby:

a) które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,

b) które są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

2) studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, u których występują objawy sugerujące chorobę wywołaną koronawirusem SARSCoV2 (tj. kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu, utrata lub zaburzenia smaku) powinni pozostać w domach i skontaktować się z lekarzem,

3) studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczki podczas przebywania na terenie budynków PK,

4) w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych lub innych form kształcenia i pracownicy,

5) przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk; w uzasadnionych sytuacjach (np. korzystanie z tej samej aparatury przez więcej niż jedną osobę, korzystanie z komputerów) wskazane jest korzystanie z rękawiczek ochronnych,

6) sale, w których odbywają się zajęcia należy regularnie dezynfekować i wietrzyć,

7) należy zachowywać odległość między osobami wynoszącą nie mniej niż 1,5 metra – przed, po i w trakcie zajęć dydaktycznych,

8) jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości w czasie zajęć dydaktycznych pomiędzy studentami lub doktorantami nie jest możliwe ze względu na liczbę osób uczestniczących w zajęciach lub liczbę miejsc w sali dydaktycznej, należy podzielić grupy na mniejsze lub zapewnić odpowiednio większą salę albo prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Aby zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa, zajęcia na Wydziale Architektury będą odbywały się w formie hybrydowej. Wykłady będą prowadzone on-line, natomiast pozostałe zajęcia (seminaria, ćwiczenia, projektowania, laboratoria) stacjonarnie i on-line. Informacje o organizacji zajęć na poszczególnych przedmiotach zostaną przekazane na pierwszych zajęciach przez osoby odpowiedzialne za przedmiot.

Plan zajęć dostępny pod linkiem: https://arch.pk.edu.pl/dziekanat-wydzialu/studenci/plan-zajec/

 


Dyżur Prodziekana ds. studenckich na kierunku Architektura (pok.08, ul. Podchorążych 1)

dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

wtorek – godz. 10.30 – 12.30


Dyżur Prodziekana ds. studenckich na kierunku Architektura Krajobrazu (pok.08, ul. Podchorążych 1)

dr hab.inż.arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof.PK

wtorek – godz. 8.30 – 10.30UWAGA STUDENCI!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Dziekanacie do minimum. Aby załatwić sprawę, która nie może być załatwiona zdalnie, prosimy o wcześniejsze umówienie się na termin wizyty z pracownikiem Dziekanatu.Wszystkie ważne informacje są zamieszczane w Wirtualnym Dziekanacie –  link

e-mail do Dziekanatu: lp.ud1635216102e.kp@1635216102aw.ta1635216102nakei1635216102zd1635216102,

telefony:

12 628 24 06 (I st., II st. studia w języku polskim)

12 628 31 62 (studia w języku angielskim)

12 628 31 45 (sprawy stypendialne)

12 628 31 63 (sprawy dyplomowe)

12 628 24 95 (kierownik dziekanatu, studia doktoranckie)

GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU WA

PONIEDZIAŁEK 12.00 – 14.00
WTOREK 08.30 – 12.00
ŚRODA nieczynne
CZWARTEK 11.00 – 13.00
PIĄTEK 11.00 – 13.00

Uwaga Studenci!

Usługi Office 365 Education Online dla studentów Politechniki Krakowskiej


UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
Studium Języków Obcych zaprasza studentów I roku na zajęcia z języków obcych.
Oferujemy do wyboru:
• język angielski (poziom B2 i C1)
• język niemiecki
• język francuski
• język rosyjski
Przydział do grup lektoratowych z języka angielskiego odbywa się na podstawie testu plasującego,
który jest dostępny na stronie SJO: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/
Z wynikiem testu należy zgłosić się na wybrane zajęcia wg harmonogramu poniżej.
UWAGA!
• Studenci, którzy posiadają certyfikaty FCE, CAE lub porównywalne albo pisali maturę z
języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i uzyskali min. 60% są zwolnieni z testu
plasującego i proszeni są o zgłaszanie się do grup C1.
• Studentów, którzy nie zakwalifikowali się do grup B2 zapraszamy na lektoraty z innych
języków.
• Studentów studiów niestacjonarnych, którzy zakwalifikowali się do grup C1 prosimy o
zapisywanie się do grup stacjonarnych C1.
• Prosimy o sprawdzanie na bieżąco harmonogramu zajęć na stronie Wydziału Architektury
gdyż terminy zajęć mogą ulec zmianie.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
JĘZYK FRANCUSKI: mgr Beata Heil – piątek 10.15-11.45 s. 1 budynek WA ul. Warszawska
pierwsze zajęcia 8.X. 2021r
JĘZYK NIEMIECKI: mgr Ewa Bagnińska – poniedziałek 16.30-18.00 s. W1 ul. Podchorążych
JĘZYK ROSYJSKI: mgr Dorota Duchnowska – zajęcia zdalnie na MS Teams
wtorek 16:15-17:45 link do spotkania: Kliknij i przyłącz się do spotkania :-)
lub środa 14:30-16:00 link do spotkania: Kliknij i przyłącz się do spotkania
lub środa 18:00-19:30 link do spotkania: Kliknij i przyłącz się do spotkania
kod do grupy na MS Teams: c6vlh84
kontakt: lp.ud1635216102e.kp@1635216102hcudd1635216102 lub przez czat na MS Teams
JĘZYK ANGIELSKI – poziom B2
poniedziałek – mgr Ilona Wojewódzka – Olszówka
14.00-15.30 – s. W2 ul. Podchorążych
15.45-17.15 – s. W2 ul. Podchorążych
17.30 – 19.00 – s. W2 ul. Podchorążych
czwartek – mgr Alicja Półtorak – Filipowska
13.30-15.00 s. W1 ul. Podchorążych
piątek – mgr Alicja Półtorak – Filipowska
11.15-12.45 s. W1 ul. Podchorążych
POZIOM B2 – STUDIA NIESTACJONARNE
czwartek 17.00-18.30 s. W1 ul. Podchorążych – mgr Alicja Półtorak – Filipowska
czwartek 18.45 – 20.15 s. W2 ul. Podchorążych – mgr Ilona Wojewódzka – Olszówka
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM C1
wtorek – mgr Ilona Wojewódzka – Olszówka
16.00-17.30 s. P03 ul. Podchorążych
17.45 – 19.15 s. P03 ul. Podchorążych
czwartek – mgr Alicja Półtorak – Filipowska
15.15-16.45 s. W1 ul. Podchorążych
piątek – mgr Alicja Półtorak – Filipowska
9.30-11.00 s. W1 ul. Podchorążych
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – mgr Patrycja Churcher – zajęcia zdalne na MS Teams:
czwartki 18:15-19:45 Dołącz do spotkania na Teams
kod zespołu: mvcgaol
ZAJĘCIA DLA II ROKU ODBYWAJĄ SIĘ W TERMINACH:
POZIOM B2:
wtorek – mgr Alicja Półtorak – Filipowska
13.45 – 15.15 s. W2 ul. Podchorążych
15.30-17.00 s. W2 ul. Podchorążych
piątek – mgr Alicja Półtorak – Filipowska
13.00-14.30 s. W1 ul. Podchorążych – STUDENCI NIESTACJONARNI
czwartek – mgr Małgorzata Jasińska – Panek
8.30-10.00 s. W1 ul. Podchorążych
10.15-11.45 s. W1 ul. Podchorążych
14.00-15.30 s. W2 ul. Podchorążych
POZIOM C1
wtorek – mgr Alicja Półtorak – Filipowska
18.00-19.30 s. 5 budynek WA ul. Warszawska
wtorek – mgr Ilona Wojewódzka – Olszówka
14.00-15.30 s. W1 ul. Podchorążych
środa – mgr Ilona Wojewódzka – Olszówka
9.00-10.30 s. W1 ul. Podchorążych
10.45 – 12.15 s. W1 ul. Podchorążych

Drodzy Studenci!

Biblioteka Politechniki Krakowskiej (BPK) zapewnia literaturę niezbędną podczas studiów.

Aby zapisać się do Biblioteki należy zapoznać się z kursem „Jak korzystać z Biblioteki PK (Studenci)”, rozwiązać test i zatwierdzić regulamin. Kurs dostępny jest na platformie DELTA  https://delta.pk.edu.pl/. Klucz dostępu do kursu: Architektura1#


Opiekun Wydziału Architektury z ramienia Centrum Sportu i Rekreacji PK – p. Agata Rafałowicz, lp.ud1635216102e.kp@1635216102zciwo1635216102Åafa1635216102r.ata1635216102ga1635216102.

Wszelkie sprawy związane ze sportem, wychowaniem fizycznym proszę  kierować do w/w opiekuna.


Informacja nt. dostępu do  pomocy psychologicznej (która jest w ofercie CPiP PK) – Akademicki Punkt  Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych – 

http://www.cpip.pk.edu.pl/akademicki-punkt-pomocy/


Umowa w sprawie praw do wyników powstałych przy realizacji pracy projektowej semestralnej wykonywanej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – wzór


Konkurs na najlepszego studenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Regulamin Konkursu


 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 05-10-2021