Koła Naukowe na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury aktualnie działa 23 Studenckich Kół Naukowych. W ich pracach uczestniczy około 150 studentów. Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury ds. Kół Naukowych jest dr  inż. arch. Farid Nassery (email: lp.ud1664858571e.kp@1664858571yress1664858571anf1664858571 ), a Sekretarzem przy Pełnomocniku Dziekana WA ds. KN jest  mgr inż. arch. Paweł Sikorski (email: p.ude1664858571.kp@i1664858571ksrok1664858571ispp1664858571l).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w istniejących już Kołach lub też do tworzenia nowych. Zasady tworzenia i finansowania działalności uczelnianych organizacji studenckich na Politechnice Krakowskie znajdują się w Koła Naukowe PK.  Każde Studenckie Koło Naukowe składa sprawozdanie z swojej działalności za poprzedni rok akademicki do 15 października danego roku Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Architektury ds. Kół Naukowych.
Zapraszamy również do współpracy z jednostką innowacyjną FutureLab PK , która zapewnia finansowanie i pomoc organizacyjną w realizacji projektów studenckich.
Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury:

 

data publikacji: 04-02-2021    edycja: 29-09-2021