Koła Naukowe na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury aktualnie działa 23 Studenckich Kół Naukowych. W ich pracach uczestniczy około 150 studentów. Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury ds. Kół Naukowych jest dr  inż. arch. Farid Nassery (email: lp.ud1627243367e.kp@1627243367yress1627243367anf1627243367 ), a Sekretarzem przy Pełnomocniku Dziekana WA ds. KN jest  mgr inż. arch. Paweł Sikorski (email: p.ude1627243367.kp@i1627243367ksrok1627243367ispp1627243367l).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w istniejących już Kołach lub też do tworzenia nowych. Zasady tworzenia i finansowania działalności uczelnianych organizacji studenckich na Politechnice Krakowskie znajdują się w Koła Naukowe PK.  Każde Studenckie Koło Naukowe składa sprawozdanie z swojej działalności za poprzedni rok akademicki do 15 października danego roku Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Architektury ds. Kół Naukowych.
Zapraszamy również do współpracy z jednostką innowacyjną FutureLab PK , która zapewnia finansowanie i pomoc organizacyjną w realizacji projektów studenckich.
Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury:

SPIS STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Lp.

Nazwa Koła

Jednostka 

Opiekun

Kontakt

1. Architectura Militaris
Nr 3/1986
Katedra Architektury Krajobrazu A-08 dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 12-628-24-65
lp.at1627243367ezag@1627243367aksny1627243367zrks.1627243367anna1627243367
lp.pw1627243367@sugl1627243367eiw_f1627243367otzsy1627243367zrk1627243367
2. Budownictwo Ogólne
Nr 20/1986
Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-04 dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK; dr inż. arch. Paweł Mika; dr hab. inż. arch. Łukasz Wesołowski 12-628-24-59
lp.u1627243367de.kp1627243367@cuk.1627243367aniba1627243367s1627243367  lp.u1627243367de.kp1627243367@akim1627243367.lewa1627243367p1627243367 lp.ud1627243367e.kp@1627243367ikswo1627243367losew1627243367.zsak1627243367ul1627243367
3. Koło Naukowe „SZTUKA – Archiektura i Akwarela”
Nr 23/1986
Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby A-07 dr inż. arch. Krzysztof Ludwin 12 628 24 48
lp.ni1627243367wdul@1627243367niwdu1627243367l1627243367
4. Fotografia
Nr 29/1986
Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-01 dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz 12-628-24-89
lp.ud1627243367e.kp@1627243367zcalk1627243367iw1627243367
5. Architektura Najnowsza
Nr 44/1998
Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-01 prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz – Gyurkovich,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
12-628-24-11
lp.21627243367o@hci1627243367vokru1627243367ygm162724336712-628-24-21
lp.ud1627243367e.kp@1627243367zciwe1627243367iklai1627243367bj1627243367
6. Koło Naukowe„Imago”
Nr 46/2000
Katedra Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych A-10 dr inż. arch. Farid Nassery,
dr inż. Stanisław Krenich,
mgr sztuki Agnieszka Kucia
12-628-29-92
lp.ud1627243367e.kp@1627243367yress1627243367anf1627243367,
12-628-32-18
lp.ud1627243367e.kp.1627243367hcem@1627243367hcine1627243367rk1627243367
7. Koło Naukowe „Detal” Nr 56/2004 Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-04 dr inż. arch. Bogdan Dziedzic 12-628-24-59
lp.ud1627243367e.kp.1627243367ksu@c1627243367izdei1627243367zd1627243367
8. Koło Naukowe Historii Architektury I Konserwacji Zabytków
Nr 61/05
Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-01 prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 12-628-24-08
lp.ud1627243367e.kp@1627243367akzcu1627243367ldaka1627243367
9. Koło Naukowe GROW Nr 61/2005 Katedra  Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego A-03 dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK 12-628-24-79
lp.u1627243367de.kp1627243367@llei1627243367gajm1627243367lp.ai1627243367retni1627243367@koll1627243367eigaj1627243367adgam1627243367
10. Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Nr 80/2010
Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-01 dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
 12-628-24-21
lp.ud1627243367e.kp@1627243367zczsa1627243367we1627243367,
lp.ud1627243367e.kp@1627243367zciwe1627243367iklai1627243367bj1627243367
11. Koło Naukowe „Podole”
Nr 83/2011
Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-01 dr inż. arch. Jacek Czubiński  prof. PK 12 628 24 16
lp.p1627243367w@iks1627243367nibuz1627243367c.kec1627243367aj1627243367
lp.ud1627243367e.kp@1627243367nibuz1627243367cj1627243367
12. Młoda urbanistyka
Nr 85/2011
Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-05 dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber 12-628-24-66
lp.ud1627243367e.kp@1627243367rebag1627243367-zciw1627243367orohe1627243367rhh1627243367
lp.ai1627243367retni1627243367@zciw1627243367orohe1627243367rh.an1627243367nah1627243367
13. Koło Naukowe “URBANator”
Nr 89/2012
Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-09 dr inż. arch. Wojciech Wicher 12 628 24 28
lp.mo1627243367c.reh1627243367ciw@h1627243367craww1627243367,
lp.ud1627243367e.kp.1627243367ksu@r1627243367ehciw1627243367w1627243367
14. Studenckie Koło Naukowe Digital Landscape Architecture
Nr 92/2012
Katedra Architektury Krajobrazu A-08 mgr inż. Jacek Konopacki 12 628 24 69 lp.ud1627243367e.kp@1627243367ikcap1627243367onokj1627243367
15. Studenckie Koło Naukowe „Rzeźba”
Nr 93/2013
Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby A-07 mgr szt. art. rzeźb. Piotr Idzi 12 628 24 94
lp.ai1627243367retni1627243367@1izd1627243367irtoi1627243367p1627243367
16. Koło Naukowe Arboris
Nr 95/2013
Katedra Architektury Krajobrazu A-08 dr inż. arch. kraj.Wojciech Bobek 12 628 24 60
lp.ud1627243367e.kp@1627243367kebob1627243367w1627243367
17. Studenckie Koło Naukowe „KARPATY”
Nr 98/2013
Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-05 mgr inż. arch. Agata Korzeniowska 12-628-24-13
lp.ud1627243367e.kp@1627243367akswo1627243367inezr1627243367oka1627243367
18. KN Projektowania Zrównoważonego
Nr 101/2013
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego A-03) prof., dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt prof. PK 12 628 31 10
lp.ud1627243367e.kp@1627243367kyzcr1627243367alybo1627243367kj1627243367,
lp.p1627243367o@kyz1627243367craly1627243367bok.j1627243367lp.ud1627243367e.kp@1627243367tpuah1627243367p1627243367,
lp.ud1627243367e.kp@1627243367tpuah1627243367.ajcy1627243367rtap1627243367
19. Koło Naukowe „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”
Nr 103/2013
Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-05 dr inż. arch. Daniel Ogrodnik 12-628-24 -68
lp.pw1627243367@sood1627243367ad1627243367,
lp.ud1627243367e.kp@1627243367kindo1627243367rgod1627243367
20. Studenckie Koło Naukowe BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Nr 108/2014
Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-04 dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz, mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha 12 628 24 53
lp.u1627243367de.kp1627243367@zciw1627243367eikaz1627243367crujs1627243367lp.ud1627243367e.kp@1627243367ahcul1627243367peicw1627243367
21. Koło Naukowe „WYOBRAŹNIA” Katedra Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych A-10 dr inż. arch. Beata Vogt, mgr inż. arch. Szymon Filipowski  12-628-29-92
moc.l1627243367iamg@1627243367tgove1627243367b1627243367,
moc.l1627243367iamg@1627243367famyz1627243367s1627243367
22. Koło Naukowe „Urban Lab Kraków” Nr /2021 Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-09  dr inż. arch. Agnieszka Matusik 12 637 07 14
lp.ud1627243367e.kp@1627243367kisut1627243367am.ak1627243367zsein1627243367ga1627243367
 23.  Koło Naukowe „PercepcjaA” Nr /2021  Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług A-02  dr inż arch. Angelika Lasiewicz-Sych  12 628 24 97
lp.ud1627243367e.kp@1627243367hcys-1627243367zciwe1627243367isala1627243367
lp.ud1627243367e.kp@1627243367hcys-1627243367zciwe1627243367isal.1627243367akile1627243367gna1627243367
24.  Koło Naukowe „Przestrzeń Performatywna” Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-01 dr Katarzyna Kołodziejczyk 12 628 24 08
lp.ud1627243367e.kp@1627243367kyzcj1627243367eizdo1627243367lokk1627243367
lp.ud1627243367e.kp@1627243367kyzcj1627243367eizdo1627243367lok.a1627243367nyzra1627243367tak1627243367
25. Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (KNOD) Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-01 dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska, prof PK 12 6282416
lp.ud1627243367e.kp@1627243367nyzco1627243367rsj1627243367
lp.ud1627243367e.kp@1627243367aksny1627243367zcors1627243367.atna1627243367loj1627243367
data publikacji: 04-02-2021    edycja: 05-07-2021