Koła Naukowe na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury aktualnie działa 22 Studenckich Kół Naukowych. W ich pracach uczestniczy około 100 studentów. Każde Studenckie Koło Naukowe składa sprawozdanie z swojej działalności za poprzedni rok akademicki do 15 października danego roku Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Architektury ds. Kół Naukowych.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury ds. Kół Naukowych jest dr  inż. arch. Farid Nassery (email: lp.ud1620403078e.kp@1620403078yress1620403078anf1620403078 ), a Sekretarzem przy Pełnomocniku Dziekana WA ds. KN jest  mgr inż. arch. Paweł Sikorski (email: p.ude1620403078.kp@i1620403078ksrok1620403078ispp1620403078l)

Serdecznie zapraszamy do współpracy w istniejących już Kołach lub też do tworzenia nowych (zarządzenie Rektora). Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury.

SPIS STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Lp.

Nazwa Koła

Jednostka 

Opiekun

Kontakt

1. Architectura Militaris
Nr 3/86
Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich (A-81) / Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 12-628-24-65
lp.at1620403078ezag@1620403078aksny1620403078zrks.1620403078anna1620403078
lp.pw1620403078@sugl1620403078eiw_f1620403078otzsy1620403078zrk1620403078
2. Budownictwo Ogólne
Nr 20/86
Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego (A-04) dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK; dr inż. arch. Paweł Mika; dr hab. inż. arch. Łukasz Wesołowski 12-628-24-59
lp.u1620403078de.kp1620403078@cuk.1620403078aniba1620403078s1620403078
lp.u1620403078de.kp1620403078@akim1620403078.lewa1620403078p1620403078
lp.ud1620403078e.kp@1620403078ikswo1620403078losew1620403078.zsak1620403078ul1620403078
3. Koło Naukowe „SZTUKA”
Nr 23/86
Samodzielny Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A-7) dr sztuki inż. arch. Marcin Barański 12-628-24-38
lp.ud1620403078e.kp.1620403078etuti1620403078tsni@16204030787-a1620403078
4. Fotografia
Nr 29/86
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz 12-628-24-89
lp.ud1620403078e.kp@1620403078zcalk1620403078iw1620403078
5. Architektura Najnowsza
Nr 44/98
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury I Konserwacji Zabytków (A-1) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz – Gyurkovich,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
12-628-24-11
lp.2o1620403078@hciv1620403078okruy1620403078gm162040307812-628-24-21
lp.ud1620403078e.kp@1620403078zciwe1620403078iklai1620403078bj1620403078
6. Koło Naukowe„Imago”
Nr 46/00
Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Farid Nassery,
dr inż. Stanisław Krenich,
mgr sztuki Agnieszka Kucia
12-628-29-92
lp.ud1620403078e.kp@1620403078yress1620403078anf1620403078,12-628-32-18
lp.ud1620403078e.kp.1620403078hcem@1620403078hcine1620403078rk1620403078
7. Koło Naukowe „Detal” Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) /Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Bogdan Dziedzic 12-628-24-59
lp.ud1620403078e.kp.1620403078ksu@c1620403078izdei1620403078zd1620403078
8. Koło Naukowe Historii Architektury I Konserwacji Zabytków
Nr 61/05
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 12-628-24-08
lp.ud1620403078e.kp@1620403078akzcu1620403078ldaka1620403078
9. Koło Naukowe GROW Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk prof. PK 12-628-24-79
lp.u1620403078de.kp1620403078@llei1620403078gajm1620403078lp.ai1620403078retni1620403078@koll1620403078eigaj1620403078adgam1620403078
10. Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Nr 80/2010
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
 12-628-24-21
lp.ud1620403078e.kp@1620403078zczsa1620403078we1620403078,
lp.ud1620403078e.kp@1620403078zciwe1620403078iklai1620403078bj1620403078
11. Koło Naukowe „Podole”
Nr 83/2011
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) /Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Jacek Czubiński 12 628 24 16
lp.p1620403078w@iks1620403078nibuz1620403078c.kec1620403078aj1620403078
lp.ud1620403078e.kp@1620403078nibuz1620403078cj1620403078
12. Młoda urbanistyka
Nr 85/2011
Zakład Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego (A-51) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A-5) dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber 12-628-24-66
lp.ud1620403078e.kp@1620403078rebag1620403078-zciw1620403078orohe1620403078rhh1620403078
lp.ai1620403078retni1620403078@zciw1620403078orohe1620403078rh.an1620403078nah1620403078
13. Koło Naukowe “URBANator”
Nr 89/2012
Zakład Kompozycji Urbanistycznej (A31) /Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr inż. arch. Wojciech Wicher 12 628 24 28
lp.mo1620403078c.reh1620403078ciw@h1620403078craww1620403078,
lp.ud1620403078e.kp.1620403078ksu@r1620403078ehciw1620403078w1620403078
14. Studenckie Koło Naukowe Digital Landscape Architecture
Nr 92/2012
Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu / Instytut Architektury Krajobrazu (A8) mgr inż. Jacek Konopacki 12 628 24 69 lp.ud1620403078e.kp@1620403078ikcap1620403078onokj1620403078
15. Studenckie Koło Naukowe „Rzeźba”
Nr 93/2013
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A7) mgr szt. art. rzeźb. Piotr Idzi 12 628 24 94
lp.ai1620403078retni1620403078@1izd1620403078irtoi1620403078p1620403078
16. Koło Naukowe Arboris
Nr 95/2013
Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych (A-83) /Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. kraj.Wojciech Bobek 12 628 24 60
lp.ud1620403078e.kp@1620403078kebob1620403078w1620403078
17. Studenckie Koło Naukowe „KARPATY”
Nr 98/2013
Zakład Architektury i Planowania Wsi (A35) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A3) mgr inż. arch. Agata Korzeniowska 12-628-24-13
lp.ud1620403078e.kp@1620403078akswo1620403078inezr1620403078oka1620403078
18. KN Projektowania Zrównoważonego
Nr 101/2013
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk prof. PK 12 628 31 10
lp.ud1620403078e.kp@1620403078kyzcr1620403078alybo1620403078kj1620403078,
lp.po1620403078@kyzc1620403078ralyb1620403078ok.j1620403078
19. Koło Naukowe „Architektura i Akwarela”
Nr 102/2013
Zakład Architektury Przemysłowej (A25) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A2) dr inż. arch. Krzysztof Ludwin 12 628 24 48
lp.ni1620403078wdul@1620403078niwdu1620403078l1620403078
20. Koło Naukowe „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”
Nr 103/2013
Katedra Planowania Przestrzennegoi Ochrony Środowiska (A52) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A5) dr inż. arch. Daniel Ogrodnik 12-628-24 -68
lp.pw1620403078@sood1620403078ad1620403078,
lp.ud1620403078e.kp@1620403078kindo1620403078rgod1620403078
21. Studenckie Koło Naukowe BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Nr 108/2014
Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych (A-42) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) Dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz

 

Mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha

lp.ud1620403078e.kp@1620403078zciwe1620403078ikazc1620403078rujs1620403078

 

lp.ud1620403078e.kp@1620403078ahcul1620403078peicw1620403078

22. Koło Naukowe „WYOBRAŹNIA” Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Beata Vogt,

mgr inż. arch. Szymon Filipowski

12-628-29-92
moc.l1620403078iamg@1620403078tgove1620403078b1620403078,
moc.l1620403078iamg@1620403078famyz1620403078s1620403078
data publikacji: 04-02-2021    edycja: 05-02-2021