Samorząd Studencki

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego,
Wydziału Architektury, Politechniki Krakowskiej,
kadencja: 2017/2019

1. Zuzanna Piniaś – Przewodnicząca WRSS WA, członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
2. Wiktoria Duś – Wiceprzewodnicząca WRSS WA, członek WKS
3. Sebastian Deja – Wiceprzewodniczący WRSS WA
4. Karina Lichocka – członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
5. Karolina Tabaka
6. Olivia Kłosowska
7. Dominika Zamarlik
8. Barbara Kapusta
9. Aleksandra Abram
10. Maria Waszczyszyn
11. Kamila Motola
12. Sebastian Kaczyk
13. Hubert Iskra – członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 09-05-2019