Kursy rysunku odręcznego

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:

• architektura –  egzamin z rysunku i portfolio
• architektura krajobrazu –  portfolio

na Wydział Mechaniczny na kierunek:

• inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin praktyczny i portfolio

 

Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

KURS  PODSTAWOWY –  dla wszystkich zainteresowanych nauką rysunku odręcznego, w tym dla uczniów  I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących) oraz dla nauczycieli
MAJ 2021/ LIPIEC 2021
Przewidujemy zajęcia  w trybie stacjonarnym na Sala Rysunku  od 21/05/21 do 03/07/21, które odbywać się będą  w piątki i soboty przez maj-czerwiec, a po zakończeniu roku szkolnego przez  tydzień codziennie oprócz niedzieli.
Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku.

Odpłatność wynosi: 2310,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne – online na Zoom: 28 kwiecień 2021 (środa) godz. 16:30
Zapisy:   od 1/04/21 do  27/04/21   przez nadesłanie właściwej karty uczestnictwa na adres e-mail: lp.ud1627243143e.kp@16272431437-a1627243143 lub  tel. 12 637 24 36

Zajęcia: Sala Rysunku, Wydział Architektury ul. Podchorążych 1, Kraków

KURS  INTENSYWNY –  dla zaawansowanych, przed egzaminem
MAJ 2021/ CZERWIEC 2021
Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura:

Przewidujemy rozpocząć zajęcia 21/05/21 w trybie stacjonarnym na Sala Rysunku,  które będą trwać do egzaminu wstępnego.
Planuje się zrealizować ok. 125 godz. lekcyjnych zajęć  i  6 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność wynosi: 2751,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Rocznym kontynuujących zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.

 

Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura Krajobrazu:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.

Przewidujemy rozpoczęcie zajęć 21/05/21  które będą trwać do egzaminu wstępnego.

Odpłatność wynosi: 1050,- zł płatna w ratach.

 

Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do egzaminu praktycznego z uzdolnień artystycznych i efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Przewidujemy rozpoczęcie zajęć 21/05/21  które będą trwać do egzaminu wstępnego.

Odpłatność wynosi: 1050,- zł płatna w ratach.

 

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Intensywnego – online na Zoom: 28 kwiecień 2021 (środa) godz. 17:30
Zapisy:   od 1/04/21 do  27/04/21   przez nadesłanie właściwej karty uczestnictwa na adres e-mail: lp.ud1627243143e.kp@16272431437-a1627243143 lub  tel. 12 637 24 36

Zajęcia: Sala Rysunku, Wydział Architektury ul. Podchorążych 1, Kraków

 

KURS  ROCZNY – kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku
PAŹDZIERNIK 2021/ KWIECIEŃ 2022
Na Kierunek Architektura:

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w dniach: piątek popołudniu i sobota rano.
Planuje się zrealizować ok. 200 godz. lekcyjnych zajęć i  10 godz. lekcyjnych wykładów.  Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność wynosi: 4620,- zł płatna w ratach.  Dla młodzieży po Kursie Podstawowym kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura Krajobrazu i Kierunkiem  Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Zajęcia  odbywać się będą  raz w tygodniu w soboty. Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych.

W zależności od kierunku będą to zajęcia:

  • z rysunku przygotowujące do prawidłowego wykonania portfolia prac rysunkowych przedstawiającego krajobraz otwarty, krajobraz miejski i rośliny,
  • z rysunku z uzdolnień artystycznych przygotowujące do efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Odpłatność wynosi: 2310,- zł płatna w ratach.

 

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Rocznego: planowane na  wrzesień 2021 (sobota) godz. 11:00,  Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1,
Zapisy:  od  01 września 2021   przez  nadesłanie właściwej  karty  uczestnictwa na adres  e-mail: lp.ud1627243143e.kp@16272431437-a1627243143  lub tel. 12 637 24 36.

Załączniki:

KARTA ZGŁOSZENIA DLA NIEPEŁNOLETNIEGO KANDYDATA

KARTA ZGŁOSZENIA DLA PEŁNOLETNIEGO KANDYDATA

KARTA ZGŁOSZENIA DLA KANDYDATA KIEROWANEGO PRZEZ ZAKŁAD PRACY

Szczegółowe informacje zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym oraz na stronie internetowej www.kursrysunku.arch.pk.edu.pl

Informacja: Sekretariat  Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 12 628 24 38, e-mail: lp.ud1627243143e.kp@16272431437-a1627243143, tel. 12 637 24 36

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 14-04-2021