Kursy rysunku odręcznego

Kursy rysunku odręcznego

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:
• architektura – egzamin z rysunku i portfolio
• architektura krajobrazu – portfolio

na Wydział Mechaniczny na kierunek:

inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin praktyczny i portfolio

Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

KURS 2022/2023 – ROCZNY – kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku
WRZESIEŃ 2022/ KWIECIEŃ 2023 Przewidujemy rozpocząć zajęcia 23.09.2022 w trybie stacjonarnym na Sala Rysunku.
Na Kierunek Architektura:

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w dniach: piątek popołudniu i sobota rano.
Planuje się zrealizować ok. 200 godz. lekcyjnych zajęć i 10 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność wynosi: 4800,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Podstawowym kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.

Dla osób zainteresowanych Kierunkiem Architektura Krajobrazu i Kierunkiem Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w soboty od 24.09.2022. Planuje się zrealizować ok. 100 godzin lekcyjnych.

W zależności od kierunku będą to zajęcia:

z rysunku przygotowujące do prawidłowego wykonania portfolia prac rysunkowych przedstawiającego krajobraz otwarty, krajobraz miejski i rośliny,

z rysunku z uzdolnień artystycznych przygotowujące do efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Odpłatność wynosi: 2400,- zł płatna w ratach.

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Rocznego:  10 września 2022 (sobota) godz. 11:00, Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1,
Zapisyod 01 września 2022  przez nadesłanie właściwej karty uczestnictwa na adres e-mail: lp.ud1664776525e.kp@16647765257-a1664776525 lub tel. 12 637 24 36.

Zajęcia: Sala Rysunku, Wydział Architektury ul. Podchorążych 1, Kraków

KURS 2023 – PODSTAWOWY – dla wszystkich zainteresowanych nauką rysunku odręcznego, w tym dla uczniów  I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących) oraz dla nauczycieli
MAJ 2023/ LIPIEC 2023
Przewidujemy zajęcia w trybie stacjonarnym na Sala Rysunku, które odbywać się będą  w piątki i soboty przez maj-czerwiec, a po zakończeniu roku szkolnego przez tydzień codziennie oprócz niedzieli.
Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku.

Odpłatność wynosi: 2520,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne: planowane na kwiecień 2023
Zapisy:  od 01
kwietnia 2023  przez nadesłanie właściwej karty uczestnictwa na adres e-mail: lp.ud1664776525e.kp@16647765257-a1664776525 lub tel. 12 637 24 36

Zajęcia: Sala Rysunku, Wydział Architektury ul. Podchorążych 1, Kraków

KURS 2023 – INTENSYWNY – dla zaawansowanych, przed egzaminem
MAJ 2023/ CZERWIEC 2023


Dla osób zainteresowanych Kierunkiem Architektura:

Przewidujemy zajęcia w systemie codziennym po maturach pisemnych, aż do egzaminu wstępnego (bez niedziel i świąt), 4 x w tygodniu popołudniu i 1 x w tygodniu rano w trybie stacjonarnym na Sala Rysunku.
Planuje się zrealizować ok. 125 godz. lekcyjnych zajęć i 6 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność wynosi: 3000,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Rocznym kontynuujących zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.

Dla osób zainteresowanych Kierunkiem Architektura Krajobrazu:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.

Przewidujemy rozpoczęcie zajęć w maju 2023.

Odpłatność wynosi: 1200,- zł płatna w ratach.

Dla osób zainteresowanych Kierunkiem Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do egzaminu praktycznego z uzdolnień artystycznych i efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Przewidujemy rozpoczęcie zajęć w maju 2023.

Odpłatność wynosi: 1200,- zł płatna w ratach.

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Intensywnego: planowane na kwiecień 2023.
Zapisy:  od 01 kwietnia 2023  przez nadesłanie właściwej karty uczestnictwa na adres e-mail: lp.ud1664776525e.kp@16647765257-a1664776525 lub tel. 12 637 24 36

Zajęcia: Sala Rysunku, Wydział Architektury ul. Podchorążych 1, Kraków

Szczegółowe informacje zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym oraz na stronie internetowej www.kursrysunku.arch.pk.edu.pl

Informacja: Sekretariat  Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 12 628 24 38, e-mail: lp.ud1664776525e.kp@16647765257-a1664776525, tel. 12 637 24 36

zgloszenie_kurs_szkolenie_niep-1

zgloszenie_kurs_szkolenie-1

zgloszenie_kurs_szkolenie-2

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 18-08-2022