Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia

Serwis rekrutacyjny PK.

———————————–

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – OGŁOSZENIE O WGLĄDZIE DO PORTFOLIO

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE WGLĄDU W PORTFOLIO I PROTOKÓŁ OCENY

———————————–

OGŁOSZENIE O PROGACH PUNKTOWYCH DLA LIST OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW W DNIU 22 LIPCA 2021

DEKLARACJA CHĘCI STUDIOWANIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W TRYBIE NIESTACJONARNYM

———————————–

OGŁOSZENIE O PROGACH PUNKTOWYCH DLA LIST OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW W DNIU 19 LIPCA 2021

———————————–

OGŁOSZENIE O PROGACH PUNKTOWYCH DLA LIST OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW W DNIU 12 LIPCA 2021

———————————–

OGŁOSZENIE O TERMINIE TESTU KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

———————————–

WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH, PORTFOLIO I PROTOKOŁÓW OCENY – SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ WARUNKI TECHNICZNE

———————————–

OGŁOSZENIE O WGLĄDZIE DO PRAC EGZAMINACYJNYCH, PORTFOLIO ORAZ PROTOKOŁU OCENY

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE WGLĄDU W PRACE EGZAMINACYJNE, PORTFOLIO I PROTOKÓŁ OCENY

———————————–

OGŁOSZENIE O GODZINIE POŁĄCZENIA TESTOWEGO DLA KANDYDATÓW

OGŁOSZENIE O PRZESYŁANIU PORTFOLIO I EGZAMINU

OGŁOSZENIE O ZAKRESIE WYMAGAŃ EGZAMINU WSTĘPNEGO

———————————–

data publikacji: 28-03-2019    edycja: 23-09-2021