Jednostki organizacyjne

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY I KONSERWACJI ZABYTKÓW A-1

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1

Sekretariat: pok. 107

Tel. (+48) 12 628 24 08

Fax (+48) 12 421 87 22

Adres e-mail: lp.ud1664776330e.kp@16647763301-a1664776330

Strona WWW: http://a-1.pk.edu.pl/

 

Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch.  Jolanta Sroczyńska, prof. PK

Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz, prof. PK

Sekretariat:  mgr Katarzyna Limanówka-Doktor

 

KATEDRA ARCHITEKTURY MIEJSC PRACY, SPORTU I USŁUG A-2

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Sekretariat: pok. 3

Tel. (+48) 12 628 24 20, 628 24 72

Tel/fax (+48) 12 423 35 11

Adres e-mail: lp.ud1664776330e.kp@16647763302-a1664776330

Strona WWW: http://a2.arch.pk.edu.pl/

 

Kierownik Katedry:  dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK

Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. arch. Anna Porębska

Sekretariat:  mgr Izabela Płaczek

 

KATEDRA  KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO A-3

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

Sekretariat: pok. 2.18

Tel. (+48) 12 628 24 33

Tel/fax (+48) 12 628 20 22

Adres e-mail: lp.ud1664776330e.kp@16647763303-a1664776330

Strona WWW: http://kksm.pk.edu.pl/

 

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. arch. Elżbieta Kusińska

Sekretariat: mgr inż. arch. Zofia Dudek

Pracownik techniczny w Laboratorium Przekształceń Środowiska Mieszkaniowego: mgr inż. arch. Przemysław Pałka

KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO A-4

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

Sekretariat: pok. 22

Tel. (+48) 12 628 24 59

Adres e-mail: lp.ud1664776330e.kp@16647763304-a1664776330

Strona WWW: http://a4.pk.edu.pl

 

Kierownik Katedry:   prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

Sekretariat:  mgr inż. arch. Wioletta Kozłowska

 

KATEDRA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO I RURALISTYCZNEGO A-5

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Sekretariat: pok. 105

Tel. (+48) 12 628 24 66

Tel/fax (+48) 12 628 20 50

Adres e-mail: lp.ud1664776330e.kp@16647763305-a1664776330

Strona WWW: http://www.a5.pk.edu.pl

 

Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

Sekretariat: mgr Aneta Nowacka

 

KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO A-6

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Sekretariat: pok. 101

Tel. (+48) 12 628 24 20

Adres e-mail: lp.ud1664776330e.kp@16647763306-a1664776330

Strona WWW: https://kpa.arch.pk.edu.pl/

Kierownik Katedry:  prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski

Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. arch. Przemysław Bigaj

Sekretariat: mgr inż. Joanna Piszczek

 

KATEDRA RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY A-7

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

Sekretariat: pok. 3.21

Tel. (+48) 12 628 24 38

Tel/fax (+48) 12 637 24 36

Adres e-mail: lp.ud1664776330e.kp@16647763307-a1664776330

Strona WWW: http://www.a7.arch.pk.edu.pl

 

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch.  Maria Jolanta Żychowska

Sekretariat: Renata Fatyga, Jerzy Janas

 

KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU A-8

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Sekretariat: pok. 8

Tel. (+48) 12 628 24 69

Tel/fax (+48) 12 628 20 61

Adres e-mail: lp.ud1664776330e.kp@16647763308-a1664776330

Strona WWW: http://architektura-krajobrazu.pk.edu.pl

 

Kierownik Katedry:  prof. dr hab. inż. arch.  Agata Zachariasz

Sekretariat: mgr Dorota Ciesielska-Melnyczuk, mgr inż. Agnieszka Zbrzeźniak

 

KATEDRA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY STRUKTUR MIEJSKICH A-9

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

Sekretariat: pok. 1.17

Tel. (+48) 12 628 24 30

Adres e-mail: lp.ud1664776330e.kp@16647763309-a1664776330

Strona WWW: http://kuiasm.pk.edu.pl/

 

Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń -Leja, prof. PK

Zastępca Kierownika Katedry:  dr hab. inż. arch.  Wojciech Korbel, prof. PK

Sekretariat: mgr Tomasz Ostachowicz

 

KATEDRA GEOMETRII WYKREŚLNEJ I TECHNOLOGII CYFROWYCH A-10

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Sekretariat: pok. 38

Tel. (+48) 12 628 29 95

Tel/fax (+48) 12 628 20 59

Adres e-mail: lp.ud1664776330e.kp@166477633001-a1664776330

Strona WWW: https://geometria.pk.edu.pl/

 

Kierownik Katedry: dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK

Zastępca Kierownika Katedry: dr hab. inż. arch. Anna Kulig

Sekretariat: Magdalena Bień

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 06-06-2022