KATEDRA URBANISTYKI i ARCHITEKTURY STRUKTUR MIEJSKICH A-9

PRACOWNICY:

badawczo-dydaktyczni:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
 2. dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
 3. prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
 4.  prof. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek
 5. dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
 6. dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK
 7. dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
 8. dr inż. arch. Agnieszka Matusik
 9. dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł
 10. dr inż. arch. Filip Suchoń
 11. dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc
 12. dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
 13. dr inż. arch. Krzysztof Barnaś
 14. dr inż. arch. Eliza Szczerek
 15. mgr inż. arch. Dawid Zając

dydaktyczni:

 1. dr hab. inż. arch.  Krzysztof Bojanowski, prof. PK
 2. dr inż. arch. Wojciech Wicher, prof. PK
 3. dr inż. arch. Monika Strzelecka-Seredyńska
 4. dr inż. arch. Wojciech Świątek

 

data publikacji: 02-10-2020    edycja: 07-12-2021