Zakład A-83
  1. Dr inż. arch. krajobrazu Wojciech Bobek
  2. Mgr inż. ogrodnictwa Katarzyna Fabijanowska
  3. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor
  4. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
  5. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof.PK
  6. Dr Łukasz Moszkowicz

ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  1. Kierownik Zespołu: dr inż. Przemysław Kowalski
  2. Dr inż. arch., arch. krajobrazu Miłosz Zieliński
data publikacji: 07-11-2014    edycja: 13-01-2020