Projekty unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  (POKL)

W celu wspierania rozwoju kadry naukowej władze Wydziału uczestniczą czynnie w Projekcie „Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” – współfinansowanego z Funduszu Społecznego UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2010-2015) UE, realizując w ramach tego Projektu min. intensywny program Visiting Professor, w ramach którego w latach 2011-2014 odwiedziło Wydział z wykładami 20 wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni. Istotnym wsparciem dla kadry nauczającej jest w Zadaniu 5 konkursowy program wyjazdów studialnych, ułatwiający prowadzenie studiów in situ i zdobywanie niezbędnych dla prowadzonych badań naukowych i działalności dydaktycznej informacji i materiałów ilustracyjnych. Projekt wspiera również doktorantów i młodych naukowców systemem stypendiów i finansowaniem udziału w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz programem szkoleń. Ten grant Wydział Architektury uzyskał w 2010 r. – dla kierunku studiów Architektura i Urbanistyka / Architektura dzięki aplikacji opracowanej i złożonej przez prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha a dla kierunku studiów Architektura Krajobrazu przez dr hab. inż. arch. Agatę Zachariasz, prof. PK , pełniących funkcje koordynatorów Zadania 5 tego Projektu.

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 23-05-2016