Terminy obron

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 20 września 2022 r. (wtorek) o godz. 12:00 w formie stacjonarnej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (ul. Podchorążych 1, Kraków, sala A003, parter)

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Grzegorza Schnotale

„Ilustracja procesu projektowego. Wybrane zagadnienia metodyki prezentacji idei architektury na podstawie analizy przykładów projektów konkursowych nagrodzonych przez Międzynarodową Unię Architektów w latach 2010-2020”

PROMOTOR:

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska

RECENZENCI:

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej

dr hab. inż. arch. Leszek Maluga, prof. PW z Politechniki Wrocławskiej

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/45800

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 12:00 w Sali Rady Naukowej przy ulicy Podchorążych 1  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Pawła Szumielewicza

„Budynek żłobka tłem o zmiennym wypełnieniu adaptowanym do aktualnych potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji obiektów na obszarach wiejskich.”

PROMOTOR:

dr hab. inż. arch.: Małgorzata Drożdż-Szczybura

RECENZENCI:

dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg – Politechnika Bydgoska

dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska – Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

dr hab. inż. arch. Dominika Pazder – Politechnika Poznańska

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/45352

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr. inż. arch. Bartosza Adamiczka w dniu 5 lipca 2022 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr. inż. arch. Tomasza Trzupka w dniu 5 lipca 2022 r. (Politechnika Warszawska)


Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 11:00 w formie zdalnej na platformie MS. TEAMS odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. arch. Jakuba Turbasy

„Architektura stosowna. Współczesne tendencje projektowe w architekturze krajów rozwijających się”

PROMOTOR:

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski

RECENZENCI:

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ – Politechnika Łódzka

prof.  dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg – Politechnika Poznańska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie w formie zdalnej proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ab6bac1ace84549e0bb276a86912c1b2e%40thread.tacv2%2F1655795406886%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228e75c6d5-472f-4a2f-b480-ac3023d79532%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=59d634f3-7c86-4903-929c-9f856399a4e4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/45708

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 08 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 12.00 w formie stacjonarnej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (ul. Podchorążych 1, Kraków, sala 06, parter)

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Natalii Grażyny Stojak

„Zabudowa wielorodzinna ul. Franciszka Smolki na Lwowskim Przedmieściu w Przemyślu.

Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne”

PROMOTOR: prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. arch. Małgorzata Hryniewicz

RECENZENCI:

prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg – Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Węcławowicz – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki, prof. SANS– Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium.

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Moniki Łuczak-Marianowskiej w dniu 15 czerwca 2022 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Marty Pakowskiej w dniu 15 czerwca 2022 r. (Politechnika Wrocławska).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w Sali nr 9 budynku Wydziału Architektury odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karoliny Porady

„Sztuka kształtowania krajobrazu po sztuce ziemi. Awangarda architektury krajobrazu a przemiany w projektowaniu przestrzeni publicznych od lat 80-tych XX wieku do 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem Nature-based Solutions.

PROMOTOR:

prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

RECENZENCI:

prof. dr hab. inż. arch. Barbara Szulczewska – Instytut Rozwoju Miast w Warszawie,

dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚl – Politechnika Śląska

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

link do pracy doktorskiej publikowanej w repozytorium: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/45710

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Jarosława Zawadzkiego w dniu 10 czerwca 2022 r. (Politechnika Poznańska).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Piotra Kryczki w dniu 24 maja 2022 r. (Politechnika Wrocławska).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 13:30 w formie zdalnej na platformie MS. TEAMS odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Marcina Dudka

„Wpływ stanu zagospodarowania terenów pohutniczych na strukturę współczesnego miasta”

PROMOTOR:

dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

RECENZENCI:

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – Politechnika Śląska

dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG – Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda – PUZ w Nowym Targu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie w formie zdalnej proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/registration/8qzyXLSsHU-Adm7aPxge7Q,KnUOwGSqf06w7RgRBAYoXQ,C93oFcJ3yk2e5dRNfvGr0Q,lrR5gkCVg0iNP2XIjxO4ig,KQ_JPhUIkUSmNDWQawYRlw,Gt9oWxKPDECEByveZ-hecQ?mode=read&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr Anny Witkiewicz w dniu 27 kwietnia 2022 r. (Politechnika Wrocławska).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 20 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 14:30 w formie zdalnej na platformie MS. TEAMS odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Juliana Franty

„Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta”

PROMOTOR:

prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

RECENZENCI:

dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG – Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg – Politechnika Poznańska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie w formie zdalnej proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/registration/8qzyXLSsHU-Adm7aPxge7Q,KnUOwGSqf06w7RgRBAYoXQ,C93oFcJ3yk2e5dRNfvGr0Q,B3f4v3OlmEa04fNNNweg2Q,wCfZt0B_Yk-gSPhie1ee_g,id5E5HHIQkSZh0I-KJgMKA?mode=read&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/45448

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Magda Matuszewska w dniu 12 kwietnia 2022 r. (Politechnika Poznańska).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Xia Wei w dniu 12 kwietnia 2022 r. (Politechnika Poznańska).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 6 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 przy ul. Podchorążych 1 (sala 06) odbędzie się w trybie stacjonarnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Mikołaja Białko

„Człowiek i jego potrzeby jako cel i miara stosowania technologii informacyjnych w mieście”

PROMOTOR:

prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich

PROMOTOR POMOCNICZY:

dr inż. arch. Bartłomiej Homiński

RECENZENCI:

dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW z Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka z Politechniki Lubelskiej

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie w formie zdalnej proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/registration/8qzyXLSsHU-Adm7aPxge7Q,KnUOwGSqf06w7RgRBAYoXQ,C93oFcJ3yk2e5dRNfvGr0Q,wOcmomOIs068BE99pBjzLw,YxAj1W56FUa3o6w0nW-hiw,RHLGit6QuUSNsvZ17Ze4VQ?mode=read&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/45350

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Małgorzaty Telesińskiej w dniu 22 marca 2022 r. (Politechnika Wrocławska).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Bogusława Hajdy w dniu 21 marca 2022 r. (Politechnika Śląska).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Agnieszki Kasińskiej-Andruszkiewicz w dniu 15 marca 2022 r. (Politechnika Poznańska).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Alicji Cykalewicz-Tymbarskiej w dniu 11 marca 2022r. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Antonio Nevescanina w dniu 10 marca 2022 r. (Politechnika Łódzka).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 2 marca 2022 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „MS Teams”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. MACIEJA JAMROŻEGO

„Wpływ metodyki BIM na kształtowanie architektury w zintegrowanym procesie projektowym”

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Recenzenci:
dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, prof. KAAFM – Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:
https://teams.microsoft.com/registration/8qzyXLSsHU-Adm7aPxge7Q,KnUOwGSqf06w7RgRBAYoXQ,C93oFcJ3yk2e5dRNfvGr0Q,Rkl5aiWp2EWyvgaGa11iyA,UkEFenbozkmZmESrih2KpQ,-Ptya5XGvEmEGd_eYwn4PQ?mode=read&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr inż. Ewy Dyk w dniu 16.03.2022 r. (Politechnika Wrocławska).


Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr inż. Agaty Łopuszyńskiej w dniu 22.02.2022 r. (Politechnika Wrocławska).


Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr inż. Angeliki Kosieradzkiej w dniu 02.03.2022 r. (Politechnika Wrocławska).


Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej p. mgr inż. arch. Karoliny Chodury w dniu 14.02.2022 r. (Politechnika Śląska).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 4 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „MS Teams”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. AGNIESZKI ŻABICKIEJ

„Przestrzenie społeczne na terenach o

ekstremalnie zimnym klimacie na przykładzie Spitsbergenu”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. uczelni – Politechnika Bydgoska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

 

https://teams.microsoft.com/registration/8qzyXLSsHU-Adm7aPxge7Q,KnUOwGSqf06w7RgRBAYoXQ,C93oFcJ3yk2e5dRNfvGr0Q,_7zG5Utz0kGqpVHAZX9s_A,sgWsI1mZT0KDN2GQNqbHJw,QLTv0Hr4tki5OrurrFnsOw?mode=read&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p.mgr inż. arch. Karoliny Chodury w dniu 14 lutego 2022 r. (Politechnika Śląska).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 12.00 odbędzie się w trybie stacjonarnym

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. arch. Justyny Derwisz

na temat:

„Wirtualna rekonstrukcja oraz jej multimedialna prezentacja w ochronie obiektów zabytkowych”

Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Recenzenci:

 1. Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska
 2. Prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, Politechnika Warszawska
 3. Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk, Politechnika Wrocławska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału zapraszamy na publiczną obronę, która odbędzie się w sali 06 (parter), ul. Podchorążych 1 w Krakowie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy poprzez Repozytorium PK https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o
wykorzystanie poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA0OWMzNjMtYTEyMy00MDdhLThkOGUtYjI4NjMxNTRiYzRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%226de0bbbd-9a4e-4d38-8091-9f07119954c0%22%7d

 

Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony i Konserwacji Zabytków

Prof. dr. hab. inż. arch. Maria J. Żychowska

 


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 14.30 odbędzie się w trybie stacjonarnym

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. arch. Edyty Banachowskiej

na temat:

„Architektura budynków użyteczności publicznej Kielc z lat 1946-1989”

Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Recenzenci:

 1. Dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP, Politechnika Poznańska
 2. Dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska, prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy poprzez Repozytorium PK https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji

przewodów doktorskich w zakresie

Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony i Konserwacji Zabytków

Prof. dr. hab. inż. arch. Maria J. Żychowska

 


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p.mgr inż. arch. Piotra Gradzińskiego w dniu 14 grudnia 2021 r.  (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 11 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. kraj. Daniela Mikulskiego

„Analiza i ocena zmienności krajobrazu ziemi Średzkiej w kontekście ochrony aktywnej śladów kultury folwarcznej”

Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP

Recenzenci:

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ (Politechnika Śląska)

Dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://zoom.us/j/98859942854?pwd=WlF6dDVsWDJFQ2dBRVUrZ1RYRExhZz09

Meeting ID: 988 5994 2854

Passcode: f6w1ve

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 4 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. kraj. Agnieszki Wójcik-Popek

„Wpływ wielkopowierzchniowych wystaw ogrodowych na strukturę miasta na przykładzie wybranych wystaw organizowanych na obszarze dawnych Niemiec Wschodnich. „

Promotor: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej (Politechnika Śląska)

Dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:
https://zoom.us/j/96162245855?pwd=cG56aHlib3kwT0FlU1FaUitkS2NjUT09

Meeting ID: 961 6224 5855

Passcode: 5552bc

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 7 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. GRZEGORZA MIRKA

„Przemiany budynków szkolnych w układach przestrzennych w regionie Podhala po II wojnie światowej”

Promotor:

dr hab.inż. arch. Bogusław Podhalański, prof.PK

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. PW – Politechnika Warszawska;

prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz – Politechnika Białostocka

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/84576403488?pwd=NDJTdEtsdUgwbFpSK2JZRFpOSWtMdz09

Meeting ID: 845 7640 3488
Passcode: 205485

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. WOJCIECHA ŚWIĄTKA

„Rola współczesnych obiektów kulturowej ekspresji w definiowaniu znaczących miejsc w krajobrazie”

Promotor: dr hab.inż. arch. Anna Franta, prof.PK

Recenzenci:

dr hab.inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. ndzw, Politechnika Warszawska

dr hab.inż. arch. Krzysztof Ingarden, prof. KA, Krakowska Akademia im. A.Frycza-Modrzewskiego

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/84502581482?pwd=TXdmUFV6TnVwV0VBQ3poUmszM0M2UT09

0Meeting ID: 845 0258 1482
Passcode: 511664

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr Małgorzaty Michalskiej-Nakonecznej w dniu 23 listopada 2021 r. (Politechnika Warszawska).


DZIEKAN I RADA NAUKOWA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ

NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

mgr inż. arch. Mateusza Budziakowskiego

„Lipnica Murowana, rozwój przestrzenny i architektura miasta w okresie posiadania praw miejskich”

PROMOTOR

dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

Wydział Architektury Politechnika Krakowska

RECENZENCI

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg – Politechnika Poznańska, 

Prof. dr hab. inż. arch. Marek Gosztyła – Politechnika Rzeszowska

 

Dyskusja odbędzie się dnia 5 listopada 2021 roku (piątek) o godzinie 12:00,

kampus przy ul. Podchorążych 1, sala Rady Wydziału (pok.06)

Posiedzenie będzie realizowane w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących odbywania zgromadzeń (Zarządzenie nr 71 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 26 maja 2021 r. znak R.0201.78.2021).

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne jest na stronie internetowej Wydziału Architektury PK

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece PK w trybie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami (link).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Agnez Vorbrodt w dniu 15 listopada 2021 (Politechnika Śląska).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 9 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. WOJCIECHA GWIZDAKA

„Komparystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków w systemach prawnych krajów europejskich”

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Politechnika Warszawska

dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner, prof. PŚ – Politechnika Śląska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/84378638453?pwd=T0NOYWh6Z3RZQjQ0RFJEeTVJOHNKZz09

Meeting ID: 843 7863 8453
Passcode: 918663

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 5 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 14:00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. NATALII GORGOL

„Idea SMART CITY a budowa formy urbanistycznej – na wybranych przykładach”

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚ – Politechnika Śląska;

dr hab. inż. arch. Stanisława Wehle-Strzelecka, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/81468643250?pwd=Qis2c1h4WkEyWHBacXJOeEhrMERSdz09

Meeting ID: 814 6864 3250
Passcode: 609063

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK dr. Nauki

prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Wojciecha Kockiego w dniu 28 października 2021 (Politechnika Wrocławska).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 27 października 2021 r. (środa) o godz. 18:00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. MAŁGORZATY PETELENZ

„Architektura pamięci. II wojna światowa”

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Anna Bać, prof. PWr – Politechnika Wrocławska;

prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich – Politechnika Łódzka

Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/87456809877?pwd=TWtiL3lzUDJ1cXR2Q29aYVZwajk5Zz09

Meeting ID: 874 5680 9877
Passcode: 154401

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK dr. Nauki

prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. mgr inż. arch. Agnieszki Piórkowskiej w dniu 19 października 2021 (Politechnika Śląska).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 12:00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. KRZYSZTOFA BARNASIA

„Technologia surowej ziemi w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym”

Promotor: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK

Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm – KUL

dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL – Politechnika Lubelska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/86371315963?pwd=WkxGNW55ZzB2MXhoNWI4TlBHVHJldz09

Meeting ID: 863 7131 5963
Passcode: 801385

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK dr. Nauki

prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 20 października 2021 r. (środa) o godz. 17:00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. AGNIESZKI CIEPIELI

„Współczesne zmiany głównych przestrzeni miejskich w miastach małych województwa świętokrzyskiego w aspekcie rewitalizacji”

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

Recenzenci: dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka – Politechnika Lubelska

dr  hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski

Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

 

https://us02web.zoom.us/j/85624821653?pwd=c1BsUFh1L3U1Tk5CZWhVellKV1N4Zz09

Meeting ID: 856 2482 1653

Passcode: 201022

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK dr. Nauki

prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p.mgr inż. arch. Izabeli Piklikiewicz-Czrneckiej w dniu 19 października 2021 (Politechnika Poznańska).


ANULOWANA

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. WOJCIECHA GWIZDAKA

 1. : „Komparystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków w systemach prawnych krajów europejskich”

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Politechnika Warszawska

dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner, prof. PŚ – Politechnika Śląska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/89398861516?pwd=SWVUaExBUHZTNHZSeEVhUVlBcjNmQT09

Meeting ID: 893 9886 1516
Passcode: 692236

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 13 października 2021 r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. RITY ŁABUZ

 1. : „Centrum handlowe jako impuls rozwoju struktury urbanistycznej miasta. Przypadek Krakowa”

Promotor: dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Stanisława Wehle-Strzelecka, prof. PŚw – Politechnika Świętokrzyska

dr hab. inż. arch. Marta Skiba – Uniwersytet Zielonogórski

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/82258962118?pwd=SHR4WXNtdnFhWm5vQkdTUzByL2dXQT09

Meeting ID: 822 5896 2118
Passcode: 324242

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 6 października 2021 r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. PAWŁA TORA

 1. : „Ewolucja zasad kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego po 1945 r.”

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka – Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚl – Politechnika Śląska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/83739288932?pwd=Z2RNWm9uYWVocXh2NlFpMkZ2UnBSQT09

Meeting ID: 837 3928 8932
Passcode: 570790

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 5 października 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. AGATY KORZENIOWSKIEJ

 1. : „Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego”

Promotor: dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska, prof. KAAFM – Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB – Politechnika Białostocka.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/81979003688?pwd=TEcyWGx6WCtnbW93UTJCazdLbk82UT09

Meeting ID: 819 7900 3688
Passcode: 561760

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. OLGI KANI

 1. : „Współczesne kierunki rozwoju wybranych małych miast regionu Małopolski Zachodniej na przykładzie sieci citta-slow”

Promotor: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga,

dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚl – Politechnika Śląska.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/88319189671?pwd=UzAvdk0rdWNreHR4VDUzc3N0NkgwQT09

Meeting ID: 883 1918 9671
Passcode: 557119

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


ZAPROSZENIE

 

DZIEKAN I RADA NAUKOWA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ

NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

 

mgr inż. Stanisława Czernika

 

WSPÓŁCZESNE WIEŻE I PLATFORMY WIDOKOWE

 

PROMOTOR

prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak

Wydział Architektury Politechnika Krakowska

 

RECENZENCI

prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

 

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Architektury

 

Dyskusja odbędzie się dnia 7 września 2021 roku (wtorek) o godzinie 13:00,

kampus przy ul. Warszawskiej 24, budynek WA, sala 6.

Posiedzenie będzie realizowane w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących odbywania zgromadzeń (Zarządzenie nr 71 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 26 maja 2021 r. znak R.0201.78.2021).

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne jest na stronie internetowej Wydziału Architektury PK

link do dokumentów

 

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece PK w trybie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami (link).

 

 

W razie problemów technicznych należy skontaktować się bezpośrednio z sekretarzem Komisji K-2 za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku transmisji i rejestracji obrony publicznej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams do nagrywania dźwięku, wideo oraz aktywności w zakresie udostępniania ekranu, dołączenie do spotkania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opisaną powyżej rejestrację. Ewentualne nagranie będzie wykonane wyłącznie dla celów archiwizacyjnych prac Komisji.

Ze względu na możliwość zmian wynikających z sytuacji epidemicznej, należy śledzić ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału Architektury PK.


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 15 września 2021 r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. PIORA BRONIEWICZA

 1. : „Współczesna europejska architektura dla muzyki w przestrzeni miasta”

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP – Politechnika Poznańsk,

dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, Prof. PŚ – Politechnika Świętokrzyska.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/87427119438?pwd=Z1RLR2poRm1aNXFsOE5Fais4emhqQT09
<https://us02web.zoom.us/j/87427119438?pwd=Z1RLR2poRm1aNXFsOE5Fais4emhqQT09>

Meeting ID: 874 2711 9438
Passcode: 036082

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. ANGELIKI CHYB

 1. : „Współczesne przestrzenie publiczne kampusów uniwersyteckich”

 Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. UTP – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska, prof. KA – Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/86509420470?pwd=RnkzZm92ZVpIYUJiaDVqODBLaDVzUT09

<https://us02web.zoom.us/j/86509420470?pwd=RnkzZm92ZVpIYUJiaDVqODBLaDVzUT09>

Meeting ID: 865 0942 0470
Passcode: 683367

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk 


Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr inż. arch. Łukasza Mazura w dniu 13 lipca 2021 r. (Politechnika Wrocławska).


OBRONA ODWOŁANA Z PRZYCZYN LOSOWYCH

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 1 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Agaty Korzeniowskiej

 1. : „Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego”

 Promotor: Dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura

Recenzenci:

Dr hab. inż, arch. Elżbieta Kaczmarska, prof. KAAFM (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego )

Dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB (Politechnika Białostocka)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/85874329319?pwd=Q0tVdFVLUWc2QWRYR0t3azFVWHFuZz09

Meeting ID: 858 7432 9319

Passcode: 783048

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Kornak w dniu 1 lipca 2021 r. (Politechnika Wrocławska).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. Najmes Hassas w dniu 29.06.2021 r. (Politechnika Gdańska).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Rozalskiego w dniu 23 czerwca 2021 r. (Politechnika Wrocławska). 


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. Jonas Zukas w dniu 9 lipca 2021 r. (Vilnius Gediminas Technical University).


ZAPROSZENIE

 

DZIEKAN I RADA NAUKOWA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 1. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ

NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

 

mgr inż. arch. Grzegorza Tyca

 

POWINOWACTWA AWANGARDY Z ARCHITEKTURĄ WSPÓŁCZESNĄ

 

PROMOTOR

dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK

Wydział Architektury Politechnika Krakowska

 

RECENZENCI

prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich

Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

dr hab. inż. arch. Leszek Maluga, prof. PWr

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

 

Dyskusja odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 13:00

w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny i bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość.

Będzie ona dostępna z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams pod linkiem

LINK DO WYDARZENIA ON-LINE

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne jest na stronie internetowej Wydziału Architektury PK

link do dokumentów

 

Z pracą można się zapoznać w Bibliotece PK w trybie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami (link) lub w trybie zdalnym.

 

 

W przypadku problemów technicznych należy skontaktować się bezpośrednio z sekretarzem Komisji K-2 (komisja) za pośrednictwem poczty elektronicznej (spis).

Transmisja obrony publicznej będzie rejestrowana z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams do nagrywania dźwięku, wideo oraz aktywności w zakresie udostępniania ekranu. Będzie ono wykonane wyłącznie dla celów archiwizacyjnych prac Komisji. Dołączenie do spotkania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opisaną powyżej rejestrację. Osoby, które nie wyrażają zgody na rejestrację będą proszone o rozłączenie się.


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Ady Nawrockiej 

 1. : „NOWY PARADYGMAT PROJEKTOWANIA URBANITYCZNEGO”

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Recenzenci:

Dr hab. inż, arch. Dominika Pazder (Politechnika Poznańska)

Dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

Meeting ID: 893 8955 3169
Passcode: 829834

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Eweliny Gardyńskiej-Kieliś

 1. : „WYBRANE ASPEKTY REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE KIELC”

 

Promotor: Dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska

Recenzenci:

Dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP,  Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska, prof. KA, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/81066498620?pwd=REFHZm5Da0NhRTRPYmJXTFpvbERWQT09

Meeting ID: 810 6649 8620

Passcode: 435409

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

plik pdf


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Gołębiowskiego w dniu 15 czerwca 2021 r. (Politechnika Warszawska).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktoskiej mgr inż. arch. Bartłomieja Glogera w dniu 21 czerwca 2021 r.(Politechnika Śląska).

Informacja o obronie w trybie zdalnym – Politechnika Śląska.


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 2 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. arch. Łukasza Kadeli

na temat:

„INTERPRETACJA ESTETYKI DZIEŁ ARCHITEKTURY W PROCESIE ICH OCHRONY NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA W LATACH 1945-1970”

 

Promotor: Dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł, prof. PK

Recenzenci:

 1. Dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
 2. Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Węcławowicz, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8ea2f1c8421949d09265b0fd98102461%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d9c477e0-3840-4859-9fa2-595fc15e5a93&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy poprzez Repozytorium PK https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji

 1. przewodów doktorskich

w zakresie

Historia Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony i Konserwacji Zabytków

Prof. dr. hab. inż. arch. Maria J. Żychowska


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Dudkowskiego w dniu 18 maja 2021 r. (Politechnika Warszawska).


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 21 maja 2021 r. (piątek) o godz. 11.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. arch. Rafała Zielińskiego

 

 1. : „BADANIE LINIOWOŚCI NADBRZEŻY NA PODSTAWIE WYBRANYCH MIAST EUROPEJSKICH.”

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP,  Politechnika Poznańska

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/83154249143?pwd=dTc0RTE0UGVaemJoNXd1MmxoOUhCUT09

 

Meeting ID: 831 5424 9143

Passcode: 444985

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

plik pdf


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. arch. Eweliny Gardyńskiej-Kieliś

 

 1. : „WYBRANE ASPEKTY REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE KIELC”

 

Promotor: Dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska

 

Recenzenci:

Dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP,  Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska, prof. KA, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/81066498620?pwd=REFHZm5Da0NhRTRPYmJXTFpvbERWQT09

 

Meeting ID: 810 6649 8620

Passcode: 435409

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

plik pdf


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Krzysztofa Ałykowa w dniu 7 maja 2021 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Wiktoruk w dniu 14 maja 2021 r. (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agaty Mikrut w dniu 21.04.2021 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. Aušra ČERNAUSKIENĖ w dniu 26 marca 2021 r. (Wileński Uniwersytet Techniczny)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Mileny Stettner w dniu 8 kwietnia 2021 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Weroniki Lechowskiej w dniu 17 marca 2021 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Joanny Kani w dniu 24 marca 2021 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Krzyczkowskiego w dniu 2 marca 2021 r. (Politechnika Warszawska)

—————————————————————————————————————————————–

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. arch. krajobrazu Ewy Waryś

na temat:

„WPŁYW ANGIELSKICH TRADYCJI EPOKI WIKTORIAŃSKIEJ NA KRAJOBRAZ MIAST GÓRNEGO ŚLĄSKA NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU”

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska

Promotor pomocniczy: Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK

Recenzenci:

 1. Dr hab. Katarzyna Pluta, prof. PW, Politechnika Warszawska
 2. Dr hab. Tomasz Wagner, prof. PŚ, Politechnika Śląska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ea2f1c8421949d09265b0fd98102461%40thread.tacv2/1611831669918?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%226de0bbbd-9a4e-4d38-8091-9f07119954c0%22%7d

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisj

ds. przewodów doktorskich w zakresie

Historia Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony i Konserwacji Zabytków

Prof. dr. hab. inż. arch. Maria J. Żychowska

————————————————————————————————————————-

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 15 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Klaudii Cechini

na temat:

„MIASTA DOBY KAZIMIERZA WIELKIEGO W DOLINIE POPRADU

– MUSZYNA I PIWNICZNA.

ROZWÓJ PRZESTRZENNY W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA”

 Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa

Recenzenci:

 1. Prof. Yulia Ivashko, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUCA),
 2. Dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski,
 3. Dr hab. Michał Proksa, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska,

Link do publicznej obrony

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM2YjQ1NmYtMDBkYS00ZjUzLWI1OGItNmJhY2ZmMzFmMDg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2237fb2136-b59e-4080-947f-d9123f270609%22%7d

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. W związku z czasowym zamknięciem Czytelni Głównej Biblioteki Politechniki Krakowskiej, dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/43850

——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o publicznej obronie Pani mgr Anny Mistewicz (Politechnika Warszawska)

———————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Aldony Szarypo.

———————————————————————————————————————–