Terminy obron

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 21 maja 2021 r. (piątek) o godz. 11.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. arch. Rafała Zielińskiego

 

  1. : „BADANIE LINIOWOŚCI NADBRZEŻY NA PODSTAWIE WYBRANYCH MIAST EUROPEJSKICH.”

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, prof. PP,  Politechnika Poznańska

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/83154249143?pwd=dTc0RTE0UGVaemJoNXd1MmxoOUhCUT09

 

Meeting ID: 831 5424 9143

Passcode: 444985

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

plik pdf


Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą platformy „Zoom”) publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. arch. Eweliny Gardyńskiej-Kieliś

 

  1. : „WYBRANE ASPEKTY REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE KIELC”

 

Promotor: Dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska

 

Recenzenci:

Dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP,  Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska, prof. KA, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://us02web.zoom.us/j/81066498620?pwd=REFHZm5Da0NhRTRPYmJXTFpvbERWQT09

 

Meeting ID: 810 6649 8620

Passcode: 435409

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

 

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki

Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

plik pdf


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Krzysztofa Ałykowa w dniu 7 maja 2021 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Wiktoruk w dniu 14 maja 2021 r. (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie).


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agaty Mikrut w dniu 21.04.2021 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej p. Aušra ČERNAUSKIENĖ w dniu 26 marca 2021 r. (Wileński Uniwersytet Techniczny)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Mileny Stettner w dniu 8 kwietnia 2021 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Weroniki Lechowskiej w dniu 17 marca 2021 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Joanny Kani w dniu 24 marca 2021 r. (Politechnika Wrocławska)


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Krzyczkowskiego w dniu 2 marca 2021 r. (Politechnika Warszawska)

—————————————————————————————————————————————–

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. arch. krajobrazu Ewy Waryś

na temat:

„WPŁYW ANGIELSKICH TRADYCJI EPOKI WIKTORIAŃSKIEJ NA KRAJOBRAZ MIAST GÓRNEGO ŚLĄSKA NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU”

 

Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska

Promotor pomocniczy: Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK

Recenzenci:

  1. Dr hab. Katarzyna Pluta, prof. PW, Politechnika Warszawska
  2. Dr hab. Tomasz Wagner, prof. PŚ, Politechnika Śląska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ea2f1c8421949d09265b0fd98102461%40thread.tacv2/1611831669918?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%226de0bbbd-9a4e-4d38-8091-9f07119954c0%22%7d

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisj

ds. przewodów doktorskich w zakresie

Historia Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony i Konserwacji Zabytków

Prof. dr. hab. inż. arch. Maria J. Żychowska

————————————————————————————————————————-

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 15 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Klaudii Cechini

na temat:

„MIASTA DOBY KAZIMIERZA WIELKIEGO W DOLINIE POPRADU

– MUSZYNA I PIWNICZNA.

ROZWÓJ PRZESTRZENNY W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA”

 Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa

Recenzenci:

  1. Prof. Yulia Ivashko, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUCA),
  2. Dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski,
  3. Dr hab. Michał Proksa, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska,

Link do publicznej obrony

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM2YjQ1NmYtMDBkYS00ZjUzLWI1OGItNmJhY2ZmMzFmMDg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2237fb2136-b59e-4080-947f-d9123f270609%22%7d

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. W związku z czasowym zamknięciem Czytelni Głównej Biblioteki Politechniki Krakowskiej, dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium PK https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/43850

——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o publicznej obronie Pani mgr Anny Mistewicz (Politechnika Warszawska)

———————————————————————————————————————-

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr Aldony Szarypo.

———————————————————————————————————————–