Terminy posiedzeń Rady Naukowej Wydziału

Harmonogram posiedzeń Rady Naukowej Wydziału w roku 2021:

data godzina miejsce
13.01.2021
11:00 posiedzenie zdalne
10.02.2021
11:00 posiedzenie zdalne
10.03.2021 11:00 posiedzenie zdalne
14.04.2021  11:00 posiedzenie zdalne
05.05.2021 11:00 posiedzenie zdalne
09.06.2021 11:00 posiedzenie zdalne
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 17-01-2021