RW 21 06 2017
 1. Nr 1/org/06/2017 w sprawie powołania prof. dr hab. inż. arch. Macieja Złowodzkiego na Dyrektora Instytutu Projektowania Architektonicznego (A-2) z dniem 01.06.2017 r.
 2. Nr 2/org/02/2017 w sprawie powołania prof. dr hab. inż. arch. Macieja Złowodzkiego na Kierownika Katedry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji (A-21) z dniem 01.06.2017 r.
 3. Nr 3/org/06/2017 w sprawie likwidacji Pracowni Architektury Współczesnego Regionalizmu (A-23) z dniem 31.08.2017 r.
 4. Nr 4/org/06/2017 w sprawie utworzenia Zespołu Architektury Współczesnego Regionalizmu w ramach struktury wewnętrznej Katedry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji (A-21) z dniem 01.09.2017 r.
 5. Nr 5/org/06/2017 w sprawie przekształcenia Pracowni Architektury Elementarnej (A-26) w Zakład Architektury Elementarnej (A-23) z dniem 01.09.2017 r.
 6. Nr 6/org/06/2017 w sprawie przekształcenia Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej (A-24) w Zakład Architektury Społeczno-Usługowej z dniem 01.09.2017 r.
 7. Nr 7/org/06/2017 w sprawie utworzenia Zespołu Architektury Społeczno-Usługowej oraz Zespołu Architektury Przestrzeni Kultury w ramach struktury wewnętrznej Zakładu Architektury Społeczno-Usługowej (A-24) z dniem 01.09.2017 r.
 8. Nr 8/org/06/2017 w sprawie likwidacji Zakładu Technik Budowlanych z dniem 31.08.2017 r.
 9. Nr 9/org/06/2017 w sprawie likwidacji Zakładu Konstrukcji Budowlanych z dniem 31.08.2017r.
 10. Nr 10/org/06/2017 w sprawie utworzenia Katedry Konstrukcji i Technik Budowlanych z dniem 01.09.2017 r.
 11. Nr 11/org/06/2017 w sprawie przekształcenia Pracowni Odnowy Miast (A-52) w Zakład Odnowy Miast z dniem 01.09.2017 r.
 12. Nr 12/org/06/2017 w sprawie przekształcenia Pracowni Projektowania Obszarów Śródmiejskich (A-53) w Zakład Projektowania Obszarów Śródmiejskich z dniem 01.09.2017 r.
 13. Nr 13/org/06/2017 w sprawie likwidacji Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu (A-84) z dniem 31.08.2017 r.
 14. Nr 14/org/06/2017 w sprawie likwidacji Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu (A-85) z dniem 31.08.207 r.
 15. Nr 15/org/06/2017 w sprawie utworzenia Zespołu Konstrukcji Budowlanych oraz Zespołu Technik Budowlanych w ramach struktury wewnętrznej Katedry Konstrukcji i Technik Budowlanych (A-42) z dniem 01.09.2017 r.
 16. Nr 16/org/06/2017 w sprawie powołania Dyrektorów Instytutów WA PK na kadencję 2017-2021.
 17. Nr 17/org/06/2017 w sprawie powołania Kierowników Katedr, Zakładów, Pracowni WA PK na kadencję 2017-2021.
 18. Nr 1/d/06/2017 w sprawie przywrócenia do programu studiów I stopnia na kierunku Architektura 15 godz. seminariów z przedmiotu „Konstrukcje budowlane” na semestrze 4.
 19. Nr 2/d/06/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do programu studiów I i II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu.
 20. Nr 3/d/06/2017 + załącznik  w sprawie wprowadzenia zmian do programu studiów III stopnia.
 21. Nr 4/d/06/2017 + załącznik w sprawie określenia zestawu pytań egzaminacyjnych do egzaminu dyplomowego magisterskiego.
 22. Nr 5/d/06/2017 + załącznik w sprawie zaopiniowania dokumentu Strategia Umiędzynarodowienia.
 23. Nr 6/d/06/2017 dotycząca wyrażenia opinii w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych na WA przez osoby niezatrudnione na PK.
 24. Nr 7/d/06/2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku absolwentki WA mgr inż. arch. Rity Łabuz o przyznanie Nagrody Miasta Krakowa za pracę dyplomową magisterską.
 25. Nr 8/d/06/2017 + załącznik w sprawie korekty porozumienia dotyczącego międzywydziałowego kierunku studiów „Gospodarka Przestrzenna” – stopień I i II.
 26. Nr 9/d/06/2017 + załącznik w sprawie zmiany efektów kształcenia dla międzywydziałowego kierunku studiów stacjonarnych II stopnia Gospodarka Przestrzenna.
 27. Nr 1/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. arch. Grażyny Schneider-Skalskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.07.2017 r. w ramach trwającej umowy o pracę (zmiana stanowiska z profesora nadzwyczajnego z tytułem).
 28. Nr 2/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Instytutu Projektowania Miast i Regionów WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.07.2017 r. w ramach trwającej umowy o pracę (zmiana stanowiska z profesora nadzwyczajnego z tytułem).
 29. Nr 3/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. arch. Jana Kurka, prof. PK na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych Instytutu Projektowania Budowlanego WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 30. Nr 4/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia mgr inż. arch. Małgorzaty Hryniewicz na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Historii Architektury Polskiej Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.06.2018 r.
 31. Nr 5/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia dr inż. arch. Anny Taczalskiej na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2017 r. w ramach trwającej umowy o pracę (zmiana stanowiska z asystenta naukowo-dydaktycznego).
 32. Nr 6/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia dr inż. arch. Tomasza Kapeckiego na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Pracowni Architektury Współczesnego Regionalizmu (A-23) w wymiarze pełnego etatu od 01.07.2017 r. na czas nieokreślony (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku adiunkta).
 33. Nr 7/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr hab. inż. arch. Krzysztofa Bojanowskiego na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego z habilitacją w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 34. Nr 8/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę prof. dr hab. inż. arch. Wacława Serugi na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 35. Nr 9/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. arch. Huberta Mełgesa na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego z habilitacją w Zakładzie Architektury i Planowania Wsi Instytutu Projektowania Miast i Regionów WA PK w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 36. Nr 10/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. Stanisława Karczmarczyka na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Pracowni Konstrukcji Budowlanych Instytutu Projektowania Budowlanego WA PK w wymiarze 1/4 etatu na czas określony od 01.10.2017 r. do 09.2018 r.
 37. Nr 11/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Andrzeja Domarzewskiego na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.06.2020 r.
 38. Nr 12/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę prof. art. mal. Ewy Gołogórskiej-Kuci na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 39. Nr 13/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) mgr inż. arch. Marcina Kulpy na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2017 r. na czas nieokreślony (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku asystenta).
 40. Nr 14/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) mgr inż. arch. Pawła Tora na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2017 r. na czas nieokreślony (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku asystenta).
 41. Nr 15/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) mgr inż. arch. Małgorzaty Petelenz na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 42. Nr 16/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) mgr inż. arch. Damiana Poklewskiego-Koziełły na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 43. Nr 17/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) mgr inż. arch. Moniki Strzeleckiej-Seredyńskiej na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Przestrzeni Urbanistycznych Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2017 r. na czas nieokreślony (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku asystenta).
 44. Nr 18/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) mgr inż. arch. Macieja Wojtowicza na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej Instytutu Projektowania Budowlanego WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2017 r. na czas nieokreślony (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku asystenta).
 45. Nr 19/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) mgr inż. arch. Rity Łabuz na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Instytutu Projektowania Miast i Regionów WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.10.2017 r. na czas nieokreślony (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w Ustawie rotacją na stanowisku asystenta).
 46. Nr 20/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia zatrudnienia (w wyniku postępowania konkursowego) prof. dr hab. inż. arch. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich na stanowisku profesora nadzwyczajnego z tytułem w Katedrze Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Architektury Współczesnej Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w wymiarze pełnego etatu od 01.03.2018 r. do 21.11.2018 r.
 47. Nr 21/o/06/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. kraj. Katarzyny Konopackiej na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu w Instytutu Architektury Krajobrazu WAPK w wymiarze pełnego etatu na czas określony od dnia 01.07. 2017 r. do 30.09.2018 r.
 48. Nr 1/rk/06/2017 o wyznaczeniu trzech członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Krzysztofa Bizio.
 49. Nr 2.1/rk/06/2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr inż. arch. Jolanty Kopacz.
 50. Nr 2.2/rk/06/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. arch. Jolancie Kopacz.
 51. Nr 2.3/rk/06/2017 w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr inż. arch. Jolanty Kopacz.
 52. Nr 3.1/rk/06/2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr inż. arch. Stanisława Jurczakiewicza.
 53. Nr 3.2/rk/06/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. arch. Stanisławowi Jurczakiewiczowi.
 54. Nr 3.3/rk/06/2017 w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr inż. arch. Stanisława Jurczakiewicza.
 55. Nr 4.1/rk/06/2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr inż. Marzeny Jeleniewskiej-Janowskiej.
 56. Nr 4.2/rk/06/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Marzenie Jeleniewskiej-Janowskiej.
 57. Nr 5/rk/06/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Dominika Przygodzkiego i dopuszczenia do publicznej obrony.
 58. Nr 6/rk/06/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Elizy Szczerek (SD) i dopuszczenia do publicznej obrony.
 59. Nr 7.1/rk/06/2017 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Małgorzaty Hryniewicz.
 60. Nr 7.2/rk/06/2017 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich dla mgr inż. arch. Małgorzaty Hryniewicz.
 61. Nr 8.1/rk/06/2017 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Marcelego Łasochy
 62. Nr 8.2/rk/06/2017 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich dla mgr inż. arch. Marcelego Łasochy.
 63. Nr 9.1/rk/06/2017 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Joanny Szwed.
 64. Nr 9.2/rk/06/2017 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich dla mgr inż. arch. Joanny Szwed.
 65. Nr 10.1/rk/06/2017 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Wojciecha Rymszy-Mazura.
 66. Nr 10.2/rk/06/2017 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich dla mgr inż. arch. Wojciecha Rymszy-Mazura.
 67. Nr 11/rk/06/2017  w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Magdaleny Chudy.
 68. Nr 12/rk/06/2017 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Magdaleny Ociepki-Miśkowiec.
 69. Nr 13/rk/06/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Joanny Malczewskiej i powołania promotora.
 70. Nr 14/rk/06/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Marty Ślusarczyk i powołania promotora.
 71. Nr 15/rk/06/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Marcina Kulpy i  powołania promotora oraz promotora pomocniczego.
 72. Nr 16/rk/06/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Manezhy Dost i powołania promotora.
 73. Nr 17/rk/06/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Romana Parucha i powołania promotora.