Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Przedstawiciele

Pełnomocnicy Dziekana:

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Działalności Naukowej w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Anna Porębska

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794aksbe1653786794rop.a1653786794nna1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794apurk1653786794.lahc1653786794im1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji elektronicznego trybu głosowania

Dr inż. arch. Maciej Skaza

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794azaks1653786794.jeic1653786794am1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej Wydziału Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794ikswo1653786794najob1653786794.fotz1653786794syzrk1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. pomocy Ukrainie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794zciwo1653786794tjow.1653786794akzse1653786794inga1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794atnar1653786794f.ann1653786794a1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Farid Nassery

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794yress1653786794an.di1653786794raf1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji i Remontów w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Przemysław Bigaj

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794jagib1653786794.wals1653786794ymezr1653786794p1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2021-2024

Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794rebag1653786794-zciw1653786794orohe1653786794rh.an1653786794nah1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Konkursów Studenckich w kadencji 2021-2024

Dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794kezot1653786794s.zsa1653786794kul1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. International School of Engineering (Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej) przy Tjanjin Chengjian University ( ISE)

Dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794azsiw1653786794azr1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. równości

Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794cnaro1653786794l-aks1653786794wokap1653786794zs.an1653786794ytsen1653786794re1653786794

 

Pełnomocnik Dziekana ds. akredytacji RIBA

dr inż. arch. Wojciech Świątek

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794ketai1653786794ws.hc1653786794eicjo1653786794w1653786794

 

Koordynatorzy:

Koordynator Praktyk Studenckich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794cuk.a1653786794nibas1653786794

 

Koordynator Programu Erasmus na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Justyna Tarajko – Kowalska

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794okjar1653786794at.an1653786794ytsuj1653786794

 

Koordynator Międzywydziałowego Kierunku Studiów I i II stopnia Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794yzalb1653786794.lafa1653786794r1653786794

 

Kurator Galerii A1 na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr szt. Katarzyna Kołodziejczyk

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794kyzcj1653786794eizdo1653786794lok.a1653786794nyzra1653786794tak1653786794

 

Przedstawiciele:

Przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Krakowa na lata 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794apurk1653786794.lahc1653786794im1653786794

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794apurk1653786794-zrei1653786794nsuk.1653786794akini1653786794mod1653786794

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Bibliotecznej

Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz – Zahorski, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794zciwe1653786794ikram1653786794.wals1653786794ymezr1653786794p1653786794

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794katom1653786794.jeic1653786794am1653786794

 

 Przedstawiciele Wydziału Architektury w Komisjach Senackich:

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr w kadencji 2020- 2024

prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Maciej Skaza

 

Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK

 

Senacka Komisja Statutowa w kadencji 2020 – 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

 

Senacka Komisja ds. Etyki w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, prof. PK

 

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

 

Komisja dyscyplinarna ds Studentów i Doktorantów 2021-2025

dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, prof. PK

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds Studentów i Doktorantów 2021-2025

dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK – przewodnicząca komisji

 

Inne funkcje:

Ambasador Dostępności w kadencji 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794lebro1653786794k.hce1653786794icjow1653786794

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794iksle1653786794tub.z1653786794reimi1653786794zak1653786794

 

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2023

Dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

e-mail: lp.ud1653786794e.kp@1653786794katom1653786794.jeic1653786794am1653786794

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 27-05-2022