Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Przedstawiciele

Pełnomocnicy Dziekana:

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Działalności Naukowej w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Anna Porębska

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635aksbe1664769635rop.a1664769635nna1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635apurk1664769635.lahc1664769635im1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji elektronicznego trybu głosowania

Dr inż. arch. Maciej Skaza

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635azaks1664769635.jeic1664769635am1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej Wydziału Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635ikswo1664769635najob1664769635.fotz1664769635syzrk1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. pomocy Ukrainie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635zciwo1664769635tjow.1664769635akzse1664769635inga1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635atnar1664769635f.ann1664769635a1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Farid Nassery

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635yress1664769635an.di1664769635raf1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji i Remontów w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Przemysław Bigaj

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635jagib1664769635.wals1664769635ymezr1664769635p1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2021-2024

Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635rebag1664769635-zciw1664769635orohe1664769635rh.an1664769635nah1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Konkursów Studenckich w kadencji 2021-2024

Dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635kezot1664769635s.zsa1664769635kul1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. International School of Engineering (Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej) przy Tjanjin Chengjian University ( ISE)

Dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635azsiw1664769635azr1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. równości

Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635cnaro1664769635l-aks1664769635wokap1664769635zs.an1664769635ytsen1664769635re1664769635

 

Pełnomocnik Dziekana ds. akredytacji RIBA

dr inż. arch. Wojciech Świątek

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635ketai1664769635ws.hc1664769635eicjo1664769635w1664769635

 

Koordynatorzy:

Koordynator Praktyk Studenckich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635cuk.a1664769635nibas1664769635

 

Koordynator Programu Erasmus na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Justyna Tarajko – Kowalska

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635okjar1664769635at.an1664769635ytsuj1664769635

 

Koordynator Międzywydziałowego Kierunku Studiów I i II stopnia Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635yzalb1664769635.lafa1664769635r1664769635

 

Kurator Galerii A1 na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr szt. Katarzyna Kołodziejczyk

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635kyzcj1664769635eizdo1664769635lok.a1664769635nyzra1664769635tak1664769635

 

Przedstawiciele:

Przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Krakowa na lata 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635apurk1664769635.lahc1664769635im1664769635

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635apurk1664769635-zrei1664769635nsuk.1664769635akini1664769635mod1664769635

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Bibliotecznej

Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz – Zahorski, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635zciwe1664769635ikram1664769635.wals1664769635ymezr1664769635p1664769635

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635katom1664769635.jeic1664769635am1664769635

 

 Przedstawiciele Wydziału Architektury w Komisjach Senackich:

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr w kadencji 2020- 2024

prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Maciej Skaza

 

Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK

 

Senacka Komisja Statutowa w kadencji 2020 – 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

 

Senacka Komisja ds. Etyki w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, prof. PK

 

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

 

Komisja dyscyplinarna ds Studentów i Doktorantów 2021-2025

dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, prof. PK

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds Studentów i Doktorantów 2021-2025

dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK – przewodnicząca komisji

 

Inne funkcje:

Ambasador Dostępności w kadencji 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635lebro1664769635k.hce1664769635icjow1664769635

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635iksle1664769635tub.z1664769635reimi1664769635zak1664769635

 

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2023

Dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

e-mail: lp.ud1664769635e.kp@1664769635katom1664769635.jeic1664769635am1664769635

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 27-05-2022