Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Przedstawiciele

Pełnomocnicy Dziekana:

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Działalności Naukowej w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Anna Porębska

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834aksbe1620395834rop.a1620395834nna1620395834

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834acyzr1620395834pap.a1620395834nytsy1620395834rk1620395834

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834apurk1620395834.lahc1620395834im1620395834

 

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji elektronicznego trybu głosowania

Dr inż. arch. Maciej Skaza

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834azaks1620395834.jeic1620395834am1620395834

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej Wydziału Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834ikswo1620395834najob1620395834.fotz1620395834syzrk1620395834

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834atnar1620395834f.ann1620395834a1620395834

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Farid Nassery

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834yress1620395834an.di1620395834raf1620395834

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji i Remontów w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Przemysław Bigaj

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834jagib1620395834.wals1620395834ymezr1620395834p1620395834

 

Koordynatorzy:

Koordynator Praktyk Studenckich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834cuk.a1620395834nibas1620395834

 

Koordynator Programu Erasmus na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Justyna Tarajko – Kowalska

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834okjar1620395834at.an1620395834ytsuj1620395834

 

Koordynator Międzywydziałowego Kierunku Studiów I i II stopnia Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834yzalb1620395834.lafa1620395834r1620395834

 

Kuratorzy :

Kurator Galerii Wydziału Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. szt. Ryszard Grazda, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834adzar1620395834g.dra1620395834zsyr1620395834

 

Kurator Galerii A1 na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr szt. Katarzyna Kołodziejczyk

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834kyzcj1620395834eizdo1620395834lok.a1620395834nyzra1620395834tak1620395834

 

Przedstawiciele:

Przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Krakowa na lata 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834apurk1620395834.lahc1620395834im1620395834

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834apurk1620395834-zrei1620395834nsuk.1620395834akini1620395834mod1620395834

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Bibliotecznej

Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz – Zahorski, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834zciwe1620395834ikram1620395834.wals1620395834ymezr1620395834p1620395834

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834katom1620395834.jeic1620395834am1620395834

 

 Przedstawiciele Wydziału Architektury w Komisjach Senackich:

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr w kadencji 2020- 2024

prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Maciej Skaza

 

Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

 

Senacka Komisja Statutowa w kadencji 2020 – 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

 

Senacka Komisja ds. Etyki w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, prof. PK

 

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

 

Inne funkcje:

Ambasador Dostępności w kadencji 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834lebro1620395834k.hce1620395834icjow1620395834

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834iksle1620395834tub.z1620395834reimi1620395834zak1620395834

 

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2023

Dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

e-mail: lp.ud1620395834e.kp@1620395834katom1620395834.jeic1620395834am1620395834

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 23-04-2021