Biuro Dziekana
Nr telefonu
Kierownik Administracyjny: mgr Małgorzata Rekuć 12628 2020
Pracownicy:
 Specjalista: mgr Alicja Kołaczkowska  12628 2402
 Samodzielny referent: mgr Maria Szczecińska
12628 3120
Administrator lokalnej Sieci komputerowej (Podchorążych 1):

inż. Paweł Szlachta

12628 3149
Administrator budynku i lokalnej sieci komputerowej (Warszawska 24): Dariusz Zachara 12628 2409
Administrator budynku (Podchorążych 1) – technik Tadeusz Wolny 12 628 3149
data publikacji: 17-12-2014    edycja: 21-07-2022