Usługi Office 365 dla studentów

Każdy student Politechniki Krakowskiej ma możliwość nieodpłatnego korzystania z pakietu MS OFFICE 365 Education (w tym z poczty elektronicznej z adresem w domenie student.pk.edu.pl / dla słuchaczy MCK w domenie mck.pk.edu.pl / dla słuchaczy studiów podyplomowych w domenie podyplomowe.pk.edu.pl) po wcześniejszej aktywacji usługi.

Usługi Office 365 Education Online dla studentów Politechniki Krakowskiej