Współpraca międzynarodowa

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej prowadzi wielokierunkową współpracę z wieloma uczelniami zagranicznymi. Obejmuje ona wymiany studentów i pracowników dydaktycznych, prowadzenie wspólnych badań, organizację warsztatów projektowych, spotkań o charakterze seminaryjnym, wystaw i konferencji.

Jednym z najstarszych elementów programu wymian studenckich z uczelniami zagranicznymi jest na naszym Wydziale „Program Tennessee”, zapoczątkowany w roku 1992 dzięki umowie o współpracy podpisanej przez Politechnikę Krakowską oraz College of Architecture and Design, University of Tennessee. Już od wielu zatem lat, w połowie lutego, 10-15 studentów architektury ze stanowego uniwersytetu z siedzibą w Knoxville przyjeżdża do Krakowa na studia w semestrze letnim. Taka sama liczba studentów z naszego Wydziału wyjeżdża na jedno-semestralne studia do Stanów Zjednoczonych. Studenci polscy włączani są w obowiązujący na Uniwersytecie Tennessee program studiów, warunkiem bowiem wyjazdu jest oprócz wysokiej średniej ogólnej i średniej z przedmiotów projektowych także bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wybór semestru letniego, w którym zajęcia akademickie kończą się w maju, pozwala studentom polskim na przedłużenie ich pobytu w Stanach Zjednoczonych i zbieranie doświadczeń zawodowych w biurach Nowego Jorku, Chicago, Bostonu i innych miast amerykańskich, na co zezwala im wiza studencka, umożliwiająca odbywanie wakacyjnych praktyk architektonicznych. Trwałym plonem wymiany, obok nowych przyjaźni i różnorodnych ciekawych doświadczeń, jest także obszerna dokumentacja fotograficzna i zbiory szkiców z podróży, wykorzystywane później wszelkiego typu wystawach, reportażach i artykułach publikowanych w periodykach architektonicznych i prezentowanych na sesjach kół naukowych.

Z kolei Program Erasmus otwiera studentom WA PK możliwość wyjazdu na semestr studiów na partnerskich uczelniach europejskich. Studenci naszego wydziału mogą ubiegać się o wyjazd m.in. do Austrii (Wiedeń, Graz), Danii (Kopenhaga, Horsens), Francji (Paryż, Grenoble), Hiszpanii (Madryt, Walencja), Holandii (Amsterdam), Niemiec (Weimar, Cottbus, Aachen, Bochum, Coburg, Frankfurt, Hildesheim, Kolonia, Münster, Trier, Drezno, Berlin, Braunschweig, Kaiserslautern, Portugalii (Colvilha), Wielkiej Brytanii (Manchester) i Włoch (Turyn, Mediolan, Rzym) oraz do wielu innych.

Aby w wyniku kwalifikacji, uzyskać jedno z ponad stu miejsc kandydat musi mieć ukończone minimum pierwsze trzy semestry studiów, legitymować się wysoką średnią, zarówno z przedmiotów projektowych, jak i ogólną ze studiów oraz bardzo dobrą znajomością języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską. Wielu studentów, którzy brali udział w programie Erasmus, wykonuje dyplomy „z podwójnym promotorstwem”, czyli pod kierunkiem profesora z WA PK i z europejskiej uczelni partnerskiej. Niektórzy podejmują studia uzupełniające i uzyskują dyplom uczelni zagranicznych obok dyplomu WA PK.

Należy podkreślić, że z roku na rok rośnie liczba studentów zagranicznych, którzy przyjeżdżają na studia w Krakowie w ramach Programu Erasmus. Przewidziana dla ich oferta studiów w języku angielskim zakłada również integrację ze studentami polskimi: wymianę poglądów i doświadczeń z różnych szkół architektonicznych, nawiązywanie kontaktów, które być może zaowocują przyszłą zawodową współpracą.

Obok wyjazdów semestralnych nasi studenci mogą uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach projektowych takich jak mające szczególnie długą tradycję „Munster-Kraków – Delft”. Tematem corocznych warsztatów studialnych jest zawsze projekt koncepcyjny nowego użytkowania obiektów międzywojennych projektowanych przez wybitnych architektów w Niemczech, Holandii i w Polsce, dla których niezbędne jest poszukiwanie nowej formuły użytkowej stosownej do nowych czasów. Tematem warsztatów była modernizacja budynku „Domu Plastyków” przy ul. Łobzowskiej w Krakowie”, Palaise Thurn und Taxis we Frankfurcie w Niemczech, czy dawne silosy Haavensilo w Rotterdamie w Holandii. Organizujemy również dla studentów warsztaty związane ze współpracą naukową z Uniwersytetem w Wenecji czy Romualdo del Bianco Foundation z Florencji – międzynarodową organizacją związaną z promocją kultury i nauki. Wydział w 2022 roku organizował warsztaty dla studentów wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu przy udziale profesora Rafiego Segala z MIT.

W związku z przystąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej, Wydział Architektury, zgodnie z polityką edukacyjną Politechniki Krakowskiej, opracowuje programy i wydarzenia, dostępne w języku angielskim nie tylko dla studentów zagranicznych, ale także studentów polskich. Od kilku lat w ofercie dydaktycznej Wydziału znajdują się przedmioty fakultatywne, warsztaty projektowe i wykłady gości zagranicznych oraz wybrane przedmioty projektowe wraz z towarzyszącymi im wykładami prowadzone przez profesorów WA PK.

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024 – dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

Pełnomocnik Dziekana ds. International School of Engineering (Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej) przy Tjanjin Chengjian University (ISE) – dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK

Koordynator Programu Erasmus – dr arch. J. Tarajko-Kowalska;

Koordynator Programu Tennessee – dr arch. B. Homiński

Prowadzona wymiana dydaktyczna obejmuje obecnie największą ilość studentów w skali PK. Systematycznie wzrasta ilość studentów zagranicznych studiujących na WAPK w każdym semestrze – od ~30 w roku 2004/05, poprzez ~ 80 w roku 2009/10,~130 w 2013/14, po ~150 w 2014/15. Coraz więcej studentów przyjeżdżających studiuje również przez cały rok akademicki – w 2009/10 około 30, w 2014/15 – około 50. Z oferty studiów częściowych korzystają studenci wszystkich stopni ( I, II i III).

Obecnie w studiach częściowych w ramach 70 umów bilateralnych z uczelniami europejskimi w Programie LLP Erasmus i CEEPUS bierze udział około 200 studentów rocznie (w tym około 100 wyjeżdżających i 100 przyjeżdżających). W wymianach realizowanych w ramach innych umów międzynarodowych (m.in. z USA, Australią, Meksykiem, Chinami, Koreą Południową, Tajwanem i Singapurem) uczestniczy corocznie ponad 50 studentów (w tym około 35 przyjeżdżających i 15 wyjeżdżających).

Przebieg studiów częściowych jest systematycznie monitorowany przez koordynatorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych w ramach tzw. „monitoring mobility” (łącznie w latach 2005-2015 około 50 osób).

Szczególną formą studiów częściowych są wyjazdy studentów na 3 – miesięczne praktyki projektowe, w ramach Programu LLP Erasmus (od 2014r. Erasmus+) Praktyki, z którego korzysta coraz większa liczba studentów – od kilku w 2005r. do kilkudziesięciu w roku 2014/15.

Nastąpił także dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej Wydziału w zakresie tak organizowania jak i uczestnictwa w międzynarodowych warsztatach projektowych, w których uczestniczy obecnie rocznie kilkudziesięciu studentów i doktorantów oraz kilkunastu pracowników naukowych z Wydziału.

Wśród licznych wydarzeń tego typu na wyróżnienie zasługują szczególnie:

Warsztaty organizowane w ramach LLP Erasmus Intensive Programmes m.in.

 • 2005-2009r., Exploring The Public City, 2005 – Amsterdam, 2006 – Kraków, 2007 – Berlin, 2008 – Alicante, 2009 – Delft, 2010- Kopenhaga; uczestnik: IPU, (koordynacja: dr arch. arch. W. Wicher, A Wójcik)
 • 2007-2010r. LOCUS – Let’s Open Cities for Us; 2009r.– Evora, Portugalia;    2010r. – Ibiza, Hiszpania; organizator: ETSAV Barcelona; uczestnik: IPU (koordynacja: dr hab. arch. H. Grabowska-Pałecka)
 • 2009-2012r. Facing Impact of the Second World War: Urban Design of Contemporary Europan Cities; 2009r. – Oświęcim, 2011r. – Rotterdam, 2012r. – Dresden; organizator: PK – Instytut Projektowania Urbanistycznego, (koordynacja: prof. K. Bieda, dr hab. inż. arch. K. Racoń-Leja)
 • 2012r. Compact City Architecture: Historical city centre design in Europe, Parma, Włochy, organizator: University of Parma, uczestnik: Instytut Projektowania Architektonicznego, (koordynacja: prof. PK arch. P. Gajewski, dr arch. W. Michałek).

Cykle warsztatów międzynarodowych m.in.

 • 2005-2013r., Laboratorio di Architettura – Territori in evoluzione; 2005r. Bellagio, 2008r. Domodossola, 2009r. Cusago, 2011r. Canzo, 2012r. Varzo, 2013r. Como, Włochy; organizator: Politecnico di Milano; uczestnik: IPU
 • 2008-2012r., Ochrona krajobrazu kulturowego – rejestracja i konserwacja fortyfikacji, Chorwacja, organizator: Ministerstwo Kultury Chorwacji, uczestnik: Instytut Architektury Krajobrazu, Studenckie Koło Naukowe „Architectura Militaris”
 • 2010-2013r. International Student Workshops on Mass Housing Estates – Eco-Rehab; 2010 – Bukareszt, 2011 – Barcelona, 2012 – Kraków, 2013 – Mediolan; organizator 3 edycji: WAPK, IPU

Warsztaty współorganizowane na podstawie umów bilateralnych między uczelniami m.in.

 • FH Münster + WAPK IPA (koordynacja: prof.PK arch. Piotr Gajewski), cyklicznie Kraków-Münster, Architektura budynków użyteczności publicznej w historycznym kontekście
 • HTW Dresden + WAPK: IAK i IPU – 2005-2006r.Goerlitz-Zgorzelec, 2008r. Magdeburg, 2013r. Wernigerode/Schierke, 2014r. – Halle-Leipzig
 • UAS Stuttgart +WAPK Instytut Projektowania Miast i Regionów (koordynacja: dr arch. B. Podhalański) – 2007-2014r. Kraków-Stuttgart
 • HAWK Hildesheim + WAPK IPU – 2012r. Wrocław, 2013r. Goerlitz-Zgorzelec
 • PUSA Alleppo, Syria + WAPK Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków – 2010r.
 • Ecole Nationale d’Architecture, Rabat, Maroko + WAPK IHAiKZ – 2012r.

Rozszerzenie oferty dydaktycznej WAPK o dostosowane do programu kształcenia anglojęzyczne zajęcia prowadzone przez wykładowców zagranicznych dla studentów polskich (wykłady, intensywne zajęcia seminaryjne i seminaryjno-projektowe) oraz zajęcia prowadzone przez kadrę WA dla studentów zagranicznych (szkoły letnie na WA, wyjazdy studialne, wykłady na uczelniach partnerskich).

Ważnym elementem kształcenia na Wydziale Architektury PK są wykłady gościnne. Dzięki programom, takim jak Erasmus Teaching Mobility, Politechnika XXI w. oraz Stypendium Fullbrighta, w latach 2005-2015 wykłady gościnne wygłosiło kilkudziesięciu wykładowców z uczelni zagranicznych. Wśród tzw. visiting professors na WAPK znaleźli się m.in.: w 2009 r. Eelco Dekker, w 2011 r. – Marta Garcia Alonso, Tadeusz Krzeszowiak, Carlos Marmolejo Duarte; w 2012r. – Adolf Sotoca, Herbert Buhler, David Fox (w ramach Stypendium Fullbrighta); w 2013 r. – Wojciech Leśnikowski, Karin Elke Hofert Feix, Ado Franchini, Jurij Krivoruszko; w 2014 r. – Jan Cremers, Gregory Spaw, Chris Doray, Ameen Farooq, Bohdan Czerkies, Kurt Detlef, Koichiro Ishikawa, Elie Haddad, Sara Sadykova – prowadzący obok wykładów również intensywne bloki zajęć seminaryjnych i seminaryjno-projektowych, Rafi Segal 2018, 2019, 2022, Armando Dal Fabbro 2017, David Fox 2022, Adolfo Sotoca 2022, Olena Olinyk 2022, John Lee 2022, Alejandro Beautella 2022, Lewicki Łatak 2022, Carlosa Marmolejo Duarte 2022, Olha Kryvoruchko 2022, Kazu Blumfeld Hanada 2022, Adolfa Sotoca 2022, Vladimír Šlapeta 2022.

Szkoły letnie

 • 2009r. – Szkoła letnia dla studentów z Egiptu, organizator: WAPK IHAiKZ
 • 2007r. – Szkoła letnia dla studentów Interior Design z University of Tennessee (USA) i Kanady; organizator: WAPK IPU – prof. PK arch. A. Palej
 • 2019r. – Szkoły Letnia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (koordynatorzy dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, Prof. PK oraz dr hab. inż.arch. Marcin Charciarek, Prof. PK)
 • 2020r. – Szkoły Letnia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (koordynatorzy dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, Prof. PK oraz dr hab. inż.arch. Marcin Charciarek, Prof. PK)
 • 2022r. – Szkoły Letnia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (koordynatorzy dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, Prof. PK oraz dr hab. inż.arch. Marcin Charciarek, Prof. PK)

Zainicjowanie i realizacja jednorazowych konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz interdyscyplinarnych, międzynarodowych programów badawczych.

Konferencje m.in.

 • Międzynarodowa Konferencja Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej organizowana wspólnie z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, przez Katedrę Projektowania Architektonicznego (kurator. prof. dr hab. arch. T. Kozłowski), 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
 • Kraków – Międzynarodowy Kongres + Dziecięce Warsztaty Architektoniczne The 7th Day of Autumn ARCHITECTURE + CHILDREN, organizator: Bauakademie of Northern Europe, WAPK IPU (koordynacja: prof. PK arch. A. Palej)
 • Kraków – Polsko-amerykańska Konferencja dydaktyczna pt. 20th Anniversary of the exchange Programme between the College of Architecture & Design (University of Technology, USA) a WAPK, 20-lecie Programu wymiany między C of A&D (UT) a WAPK; organizator: WA IPU (koordynacja: dr arch. K. Bojanowski)
 • Kraków – Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pt. Karta Krakowska 2000 – Dziesięć Lat Później, organizator: IHAiKZ WAPK (koordynacja: prof. dr hab. arch. A. Kadłuczka),
 • Kraków – 1st International Seminar The Role of International Workshop in the Process of Architectural Education, organizator: WA IPU (koordynacja: prof. PK arch. A. Franta)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla doktorantów Arch-Eco (kurator prof. dr hab. arch. J. Kobylarczyk), 2014-2022.

Programy naukowo-badawcze m.in.

 • Wieloletni program współpracy w dziedzinie wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych i promocji kultury polskiej – umowa między IHAiKZ WAPK (prof. arch. Andrzej Kadłuczka), a Fundacją Romualdo Del Bianco (Paolo del Bianco)
 • 2008-2010r. Polsko-japoński projekt badawczy pt. Comparative Study of the Preservation and Utilization of Historical Cities Kyoto, Kanazawa, Krakow and Warsaw, organizator: Japan Society for the Promotion of Science, Polska Akademia Nauk Warszawa, WAPK Instytut Architektury Krajobrazu (koordynacja: prof. arch. K. Pawłowska)
 • 2011-2012r. Międzynarodowy Grant Krajów Grupy Wyszehradzkiej : MOBEX 2011/2012 Water and the City – Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use Planning and GIS; wystawa i seminaria; organizator: Slovak University of Technology in Bratislava, WA IPMiR (koordynacja: prof. arch. Węcławowicz-Bilska, dr arch. R. Blazy).
 • 2014-2015r. Smart City Development, współorganizacja: TU Berlin, CUT – projekt badawczy na poziomie Wydziału (koordynacja: prof. arch. J. Gyurkovich)
 • 2014-2015r. Międzynarodowy Program Badawczy – Kraków, Mediolan, Barcelona, Frankfurt, Atlanta (koordynacja IPU prof. PK arch. A. Franta)

Prezentacja Wydziału i promocja naukowa uczelni na forum międzynarodowym dzięki indywidualnej aktywności pracowników naukowych – stale rosnący udział w zagranicznych konferencjach międzynarodowych.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top