Wydział

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej jest uczelnią posiadającą pełne prawa akademickie: ma uprawnienia do przeprowadzania w ramach dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka przewodów doktorskich, przewodów i postępowań habilitacyjnych oraz postępowań w procedurze do tytułu naukowego.

WŁADZE WYDZIAŁU

Magdalena Kozień-Woźniak


Dziekan

Magdalena Kozień-Woźniak
prof. dr hab. inż. arch.

Justyna Kobylarczyk


Prodziekan ds. nauki

Justyna Kobylarczyk
prof. dr hab. inż. arch.

Tomasz Kozłowski


Prodziekan ds. organizacji

Tomasz Kozłowski
prof. dr hab. inż. arch.

Agnieszka Wójtowicz-Wróbel


Prodziekan ds. studenckich

Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
dr inż. arch.
na kierunku architektura

Urszula Forczek-Brataniec


Prodziekan ds. studenckich

Urszula Forczek-Brataniec
dr hab. inż. arch., prof. PK
na kierunku architektura krajobrazu

KONTAKT

Telefony do dziekanatu studenckiego:
tel. 12 628 24 06, 12 628 31 63, 12 628 31 45

dziekanat.wa@pk.edu.pl

30-084 Kraków
ul. Podchorążych 1, gmach WA

Biuro Dziekana:

tel.: 12 628 20 20
tel. wewn.: 31 20, 24 02


Adres do korespondencji:

Korespondencję proszę kierować na adres
ul. Warszawska 24, gmach WA
31-155 Kraków

e-mail: a-0@pk.edu.pl

BIURO DZIEKANA

mgr Małgorzata Rekuć
Kierownik Administracyjny
tel. 12 628 20 20

mgr Alicja Kołaczkowska
tel. 12 628 24 02

mgr Maria Szczecińska
tel. 12 628 31 20

Samodzielny Referat Finansowy:

mgr Kinga Słabowska-Toczek
tel. 12 628 24 01

Agata Guzik
tel. 12 628 31 30

KOMUNIKATY DZIEKANA

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top