Wydział

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej jest uczelnią posiadającą pełne prawa akademickie: ma uprawnienia do przeprowadzania w ramach dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka przewodów doktorskich, przewodów i postępowań habilitacyjnych oraz postępowań w procedurze do tytułu naukowego.

komunikaty dziekana

władze wydziału

magdalena kozien wozniak

Dziekan

Magdalena Kozień-Woźniak

dr hab. inż. arch., prof. PK

justyna kobylarczyk

Prodziekan ds. nauki

Justyna Kobylarczyk

prof. dr hab. inż. arch.

tomasz kozlowski

Prodziekan ds. organizacji

Tomasz Kozłowski

prof. dr hab. inż. arch.

agnieszka wojtowicz wrobel

Prodziekan ds. studenckich

Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

dr inż. arch.

na kierunku architektura

Prodziekan ds. studenckich

Urszula Forczek-Brataniec

dr hab. inż. arch., prof. PK

na kierunku architektura krajobrazu

Kontakt

Telefony do dziekanatu studenckiego:
tel. 12 628 24 06, 12 628 31 63, 12 628 31 45

30-084 Kraków
ul. Podchorążych 1, gmach WA

Biuro Dziekana:

tel.: 12 628 20 20
tel. wewn.: 31 20, 24 02


Adres do korespondencji:

Korespondencję proszę kierować na adres
ul. Warszawska 24, gmach WA
31-155 Kraków

e-mail:

data publikacji: 17-10-2022    edycja: 30-01-2023
EnglishPolishUkrainian