Wydział

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej jest uczelnią posiadającą pełne prawa akademickie: ma uprawnienia do przeprowadzania w ramach dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka przewodów doktorskich, przewodów i postępowań habilitacyjnych oraz postępowań w procedurze do tytułu naukowego.

komunikaty dziekana

władze wydziału

magdalena kozien wozniak

Dziekan

Magdalena Kozień-Woźniak

dr hab. inż. arch., prof. PK

justyna kobylarczyk

Prodziekan ds. nauki

Justyna Kobylarczyk

prof. dr hab. inż. arch.

tomasz kozlowski

Prodziekan ds. organizacji

Tomasz Kozłowski

prof. dr hab. inż. arch.

agnieszka wojtowicz wrobel

Prodziekan ds. studenckich

Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

dr inż. arch.

na kierunku architektura

Prodziekan ds. studenckich

Urszula Forczek-Brataniec

dr hab. inż. arch., prof. PK

na kierunku architektura krajobrazu

data publikacji: 17-10-2022    edycja: 06-03-2023
EnglishPolishUkrainian